Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Urząd Gminy Czarnia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletyn Informacji Publicznej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2005-02-05.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów.

Zdjęcia mogą posiadać nieprawidłowy opis.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Podwyższony kontrast (czarne tło, białe litery).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sekretariat Urzędu Gminy, sekretariat@czarnia.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 297727017. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 1. Mazowieckie
 2. Ostrołęcki
 3. Czarnia
 4. Czarnia
 5. 41
 6. 07-431 Czarnia

Parking

 1. Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
 3. Parking jest bezpłatny.
 4. Parking znajduje się po prawej stronie budynku Urzędu Gminy.

Pies asystujący

 1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 2. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 1. Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 2. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 3. Otwierają się na zewnątrz.
 4. Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 5. Szerokość otworu wejściowego wynosi 110 centymetrów.
 6. Jeżeli nie możesz skorzystać z głównego wejścia zgłoś sprawę telefonicznie do pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału, który postara się znaleźć właściwe rozwiązanie, aby pomóc załatwić sprawę w urzędzie.

Przestrzeń za wejściem

 1. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wewnątrz budynku szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę powinny telefonicznie zgłosić się pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału, który obsłuży daną osobę na korytarzu. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.

Ciągi poziome

 1. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
 2. Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia

 1. Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData