menu
menu
drukuj

2019-09-17 10:33:18

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I


info

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.09.2019 09:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 221

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-09-03 16:01:09

INFORMACJA Rekrutacja na szkolenia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i powierzenia grantu


szkol

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.09.2019 15:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5211

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-08-21 10:56:52

Informacja


infinfo25

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.08.2019 09:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 9647

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-08-20 12:11:05

Komunikat


komunikat

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 20.08.2019 11:11
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 10219

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-08-14 08:12:13

XXXI NIEDZIELNE SPOTKANIE Z HISTORIĄ I FOLKLOREM


czar

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 14.08.2019 07:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 12118

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-08-07 12:31:39

SPOTKANIA INFORMACYJNE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA KURPSIE RAZEM sierpień 2019


lgd

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.08.2019 11:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 14250

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-08-05 09:14:00

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 05.08.2019 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 05.08.2019 08:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 14967

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-06-28 11:33:31

Informacja Wójta Gminy Czarnia


info

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.06.2019 10:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 27013

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-06-05 13:56:37

Informacja Rady Gminy Czarnia


info

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 05.06.2019 12:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 34155

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-06-03 09:56:47

SENIOR+


senior

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.06.2019 08:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 34763

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-06-03 09:56:01

WiFi4EU


wifi

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.06.2019 08:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 34749

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-05-29 15:53:27

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Surowe


OSA

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 29.05.2019 14:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 36023

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-05-29 13:06:56

V Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) zwołuję V Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godz. 1300 lokalu gospodarstwa agroturystycznego „ Dorota”, Czarnia 72, 07-431 Czarnia

 

                                             Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni za 2018 r.
 6. Raport o stanie Gminy Czarnia za 2018 r.

-  debata nad raportem,

-  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnia za 2018 r. i sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały.
 2. Podjęcie uchwał:

-  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

-  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019 – 2023,

 -   w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 r.,   

 -   w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia,

  -   w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnia

-   w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od  właścicieli nieruchomości i gospodarowania tych  odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  -   w sprawie diet dla radnych Rady Gminy i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym w Gminie Czarnia,

  -  w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest przedstawienie  radzie gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i  IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor: Krystyna Stefańska
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 29.05.2019 12:06
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2019 12:07
Liczba wyświetleń: 36059

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 V Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia 29.05.2019 12:06 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2019-05-28 08:55:23

Zaproszenie na szkolenia


ko

5

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.05.2019 07:55
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2019 08:09
Liczba wyświetleń: 36399

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zaproszenie na szkolenia 28.05.2019 07:56 Grzegorz Kamzelski
2 Zaproszenie na szkolenia 28.05.2019 07:55 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2019-05-20 12:22:10

Informacja Naleśnictwa Myszyniec


na1

nad2

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 20.05.2019 11:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 38583

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-05-10 08:39:08

Informacja Wójta Gminy Czarnia


                                               I N F O R M A C J A

      Wójt Gminy Czarnia zawiadamia mieszkańców, że jest możliwość uzyskania 80% dofinansowania do wymiany pieca  i instalacji fotowoltaicznej produkującej prąd oraz 70% dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Czarnia do dnia 20 maja 2019 r.

Informacje na wyżej wymieniony temat można uzyskać pod numerem telefonu

( 29 ) 7727017 wew. 25 lub wew. 23.

Informacja dodatkowa:

W miejscowości Surowe znajduje się drewniany budynek po byłej sali katechetycznej, który jest do nieodpłatnego nabycia w zamian za uprzątnięcie działki ( budynek znajduje się przy posesji Pani Sołtys wsi Surowe ).

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.05.2019 07:39
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2019 12:50
Liczba wyświetleń: 41613

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja Wójta Gminy Czarnia 10.05.2019 07:39 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2019-05-08 14:48:15

Informacja


                                                                                      Czarnia 2019-05-08

 

 

 

INFORMACJA

 

Urząd Gminy w Czarni informuje wyborców, że od dnia 06 maja 2019 do 17 maja 2019r. w pokoju Nr 5 są wyłożone spisy wyborców do wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Sprawdzić się można osobiście w Urzędzie Gminy Czarnia w godzinach 8oo do godziny 15oo  wypełniając odpowiedni wniosek oraz telefonicznie pod nr telefonu 29 77 27 017  w. 24.                  

                                                                          

                                                                       

 

   ZAPRASZAMY

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 08.05.2019 13:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 42116

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-04-29 15:47:49

OBWIESZCZENIE Starosty Ostrołęckiego z dnia 26.04.2019 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 29.04.2019 14:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 44751

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-04-29 11:15:32

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 26.04.2019 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 29.04.2019 10:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 44818

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-04-23 12:47:59

Informacja


 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Czarnia informuje, że dzień 2 maja 2019r. (czwartek), jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarnia.

Urząd Gminy Czarnia będzie czynny w sobotę dnia 27 kwietnia 2019r.  w godz. od 7:00 do 15:00 za dzień 2 maja 2019r.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 23.04.2019 11:47
Data ostatniej modyfikacji: 23.04.2019 11:48
Liczba wyświetleń: 46563

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja 23.04.2019 11:47 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2019-04-19 11:41:41

Życzenia Świąteczne


Życzenia

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 19.04.2019 10:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 47508

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-04-10 09:51:48

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci


KRUS

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.04.2019 08:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 49958

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-04-03 10:33:44

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 03.04.2019 09:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 52099

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-04-01 12:44:50

Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni


                                                                                                                      Czarnia 01 kwietnia 2019r.

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni

ogłasza nabór na stanowisko- Młodszy bibliotekarz

 

 

Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni  Filia w Surowem.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, od 06 maja 2019r.

Wymiar czasu pracy: pełen etat

 

 1. Kandydat musi spełniać następujące wymogi:
 • Wyksztalcenie min. studium bibliotekarskie, średnie bibliotekarskie lub średnie oraz praktyki albo szkolenia w zakresie bibliotekarskim ( humanistyczne, artystyczne)
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej.
 • znajomość rynku wydawniczego,
 • umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej,
 • umiejętność publikacji artykułów w mediach społecznościowych,
 • umiejętność pracy z dziećmi i dorosłym czytelnikiem,
 • zdolności animacyjne, manualne,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole,

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • biegła znajomość obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS Office oraz programów graficznych (podstawowych),
 • mile widziana znajomość i praca w elektronicznym systemie bibliotecznym MATEUSZ
 • mile widziane uzdolnienia artystyczne,
 • umiejętność pracy z czytelnikami, udostępnianie użytkownikom komputerów i pomoc w korzystaniu z nich.
 • aktywne realizowanie powierzonych działań oraz własnych pomysłów,
 • zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie,
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista, punktualność, skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w pracy,
 • terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

 

 1. Od kandydata wymaga się umiejętności w zakresie:

Prowadzenia czynności bibliotecznych - sprawne pełnienie usług w zakresie informowania i udostępniania zbiorów biblioteki, skontrum księgozbioru. Doświadczenie na polu organizacji imprez integrujących społeczność lokalną, prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży, wystaw itp. udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej, upowszechnianie czytelnictwa, doskonalenie form pracy bibliotecznej, dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki, współudział w organizowaniu działalności kulturalnej na terenie gminy.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny, życiorys CV.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie.
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 1. Forma i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie GBP w Czarni, Czarnia 43A, 07-431 Czarnia, w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszego bibliotekarza”.

 

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie pod nr 29 7727048

 

 1. Uwagi końcowe:
 • Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną,
 • W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu, ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor GBP,
 • Kontaktować się będziemy telefonicznie lub e-mailowo z wybranymi kandydatami,
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wyniki .pdf Informacja o wynikach naboru 2019-04-19 12:00:21 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pliszka
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 01.04.2019 11:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 53064

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-03-28 14:59:28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 28.03.2019 13:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 54766

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-03-28 10:48:54

II Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni

 

 

Stanowisko urzędnicze:     główny księgowy na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Liczba kandydatów do wyłonienia:    1

 1. Wymagania niezbędne:

 

Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia wymagania określona w art. 54 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

1)ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej  lub  państwa  członkowskiego  Europejskiego  Porozumienia o Wolnym   Handlu   (EFTA) –strony   umowy   o Europejskim   Obszarze Gospodarczym, 

2)ma  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzysta  z pełni  praw publicznych;

3)nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi  gospodarczemu,  przeciwko  działalności  instytucji  państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

4)posiada  znajomość  języka  polskiego  w mowie    i piśmie  w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5)spełnia jeden z poniższych warunków :

a)ukończyła  ekonomiczne  jednolite  studia  magisterskie,  ekonomiczne wyższe  studia  zawodowe,  uzupełniające  ekonomiczne  studia magisterskie   lub   ekonomiczne   studia   podyplomowe   i posiada   co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)ukończyła  średnią,  policealną  lub  pomaturalną  szkołę  ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

 

 

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

 

  - znajomość ustaw min. : o finansach publicznych, o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń  społecznych, kodeks pracy, ustawy o pomocy społecznej, KPA

   - doświadczenie zawodowe w księgowości,

   -umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem programów księgowych,

   - odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, kreatywność, sumienność, rzetelność.

 

III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównej księgowej należy w szczególności:

   - prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

       - dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 - prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka,

- dekretowanie dokumentów księgowych  zgodnie z klasyfikacją budżetową,

 - opracowanie projektów przepisów wewnętrznych,

- opracowanie projektu budżetu,

- bieżąca analiza planu finansowego,

- prowadzenie ewidencji majątku Ośrodka,

- prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej Ośrodka

  -  sporządzanie okresowych sprawozdań  finansowych i statystycznych oraz innych sprawozdań dotyczących działalności jednostki,

- wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

  -należyte przechowywanie , zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów finansowych,

 - nadzór i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, bieżąca kontrola pracowników księgowości,

  -sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości, wykonywanie analiz, zestawień kosztów i wydatków jednostki,

- prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek ZUS oraz terminowością  ich przekazania oraz prawidłowość pobieranych i odprowadzanych dochodów,

 - stała współpraca ze skarbnikiem gminy,

-  nadzór nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych, sprawowanie odpowiedzialności materialnej oraz zasad  inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,

 - prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji  składników majątku,

- wykonywanie innych zadań które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni mieszczący się w budynku Urzędu Gminnego w Czarni Czarnia 41

Praca przy monitorze ekranowym.

Czas pracy-  na zastępstwo, pełny wymiar czasu 40 godz. tyg.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

V.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

 

VI .    Wymagane dokumenty.

 1. list motywacyjny

    2.CV

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie,
 2. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

     6.Kwestionariusz osobowy

 1. oświadczenie o następującej treści:,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu naboru na stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
 2. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2016 poz. 902)

 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymienione wyżej dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy” można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni w godzinach urzędowania Ośrodka lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni Czarnia 41 07-731 Czarnia, w terminie do  08.04.2019r. do godz. 15:00. Złożone oferty będą badane pod względem wymagań formalnych. Zgłoszenia po terminie lub bez kompletu dokumentów nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu.

Wyłonieni kandydaci którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy zostaną protokolarnie zniszczone.

Informuję, że administratorem danych zawartych w dokumentach  jest  GOPS Czarnia Czarnia 41. Dane osobowe o których mowa powyżej będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu , wybrania pracownika i zawarcia z nim umowy o pracę. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

        Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie www.czarnia.samorzady.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.

                                                                                                      Kierownik

                                                                   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni

 

                                                                                              Krystyna Skorupska

Informacje o artykule

Autor: Krystyna Skorupska
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.03.2019 09:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 54806

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-03-21 14:54:39

Zaproszenie na III Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia


         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) zwołuję III Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej PPHU ALDO, Surowe 116. 

 

                                             Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Czarnia za 2018 r.
 6. Podjęcie uchwał:

-  w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2020,

-  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019 – 2023,

 -   w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 r.,   

 -   w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni,

  -   w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarnia w 2019 r.

 -   w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia,

-  w sprawie diet dla radnych Rady Gminy i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym w Gminie Czarnia,

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 1.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.03.2019 13:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 56926

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-03-21 14:49:22

Informacja OPP


Miło nam poinformować, że Gmina Czarnia przystąpiła do projektu „Wspieraj Lokalnie”. Na naszej stronie znajduje się link do programu oraz baner, który umożliwi Państwu łatwe rozliczenie PIT i jednocześnie wsparcie Organizacji Pożytku Publicznego. Każdy podatnik, który skorzysta z programu, będzie mógł przekazać 1% jednej z organizacji działającej w naszym regionie.

 

 

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.03.2019 13:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 56935

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-03-08 12:54:28

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 08.03.2019 11:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 60289

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-03-01 14:31:39

AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ


PUP

PUP 2

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 01.03.2019 13:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 62273

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-02-07 09:58:19

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce


komunikat

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.02.2019 08:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 68153

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-11-05 09:55:25

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 02.11.2018 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 05.11.2018 08:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 84356

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-10-18 14:52:56

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 17.10.2018 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 18.10.2018 13:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 89096

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-09-24 12:01:34

Zawiadomienie Wody Polskie


wody

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 24.09.2018 11:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 94941

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-06-28 11:48:37

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2018


SM

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.06.2018 10:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 118479

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-05-10 12:16:02

Decyzja Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie


we1

w3

w3

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.05.2018 11:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 128176

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-01 13:03:05

UWAGA! Informacja o nowych miejscach udzielania nocnej oraz świątecznej pomocy lekarskiej


nfz

UWAGA!

Od dnia 1 lutego 2018 roku od godz. 18.00 świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego udzielane będą w nowej lokalizacji przez świadczeniodawcę:

PETRA MEDICA Sp. z o.o.

07-415 Drężewo, ul. Cisowa 7

 ( tel. 22 113 97 93)

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 01.02.2018 12:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 143612

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-01-17 14:08:29

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim


pupostro

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

przez PUP

 W latach 2017 – 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn.

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim(II)”

którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 464 osób w wieku 30 lat i powyżej (237K/227M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych:

 • długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
 • niepełnosprawni
 • powyżej 50 roku życia
 • bezrobotni o niskich kwalifikacjach

Wsparcie jest skierowane do bezrobotnych należących do I i II profilu pomocy.

Każdy uczestnik projektu otrzyma ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone w IPD jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskaniu zatrudnienia.

W ramach przedsięwzięcia w  latach 2017 – 2018 r. zaplanowano następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

 1. pośrednictwo pracy - 464 osób (237 K/ 227 M),
 2. szkolenia - 10 osób (mężczyzn)
 3. organizacja miejsc odbywania stażu – 330 osób (195 K/135 M),
 4. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 124 osób (42 K/ 82 M).

Budżet projektu na lata 2017-2018 wynosi 5.574.455,84 zł. W 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.993.177,29 zł, gdzie 2.394.541,83 zł to środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2018 r. 60 bezrobotnych otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 24.000,00 zł, 190 bezrobotnych rozpocznie 6-miesięczne staże oraz 5 bezrobotnych  zostanie skierowanych na szkolenie.

Szczegółowe informacje

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 1. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka

tel. (29) 760 43 83, 760 45 62

e-mail: kancelaria@praca.gov.pl

http//ostroleka.praca.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Przedsięwzięcie uwzględnia różnice między życiem kobiet i mężczyzn oraz kwestię zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami uznając zróżnicowane potrzeby, doświadczenie i priorytety.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.01.2018 13:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 145822

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-06-22 12:23:12

E-KOMPETENCJE


e kom

Bądź bliżej świata cyfrowego i weź udział bezpłatnych zajęciach w ramach projektu „E-kompetencje bez barier”. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych (od ukończenia 18 roku życia), niezależnie od ich aktywności zawodowej, statusu społecznego czy sprawności.

 


W ramach projektu na terenie Gminy Czarnia powstał „E-klub” w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Czarnia 43a, tam będą organizowane zajęcia w ramach projektu.

Osoby chcące skorzystać ze wsparcia przedmiotowego projektu mogą zapisać się w:

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni,
- Urząd Gminy Czarnia - Sekretarz Gminy pokój nr 4

Projekt „E-kompetencje bez barier” jest realizowany w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej:
www.e-kompetencje.wmzdz.pl

e ko

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 22.06.2017 11:23
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2017 11:26
Liczba wyświetleń: 179177

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 E-KOMPETENCJE 22.06.2017 11:23 Grzegorz Kamzelski
menu