menu
menu
drukuj

2019-11-18 11:22:32

VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm. ) zwołuję VIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r. o godz. 1300 lokalu gospodarstwa agroturystycznego „Dorota”, Czarnia 72, 07-431 Czarnia.

                                             Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych

     Przez radnych Rady Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy Czarnia zobowiązanych do złożenia oświadczeń.

 1. Podjęcie uchwał:

-  w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

-  w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z Budżetu Gminy Czarnia w roku 2020,

-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019 – 2033,

          -  w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 r., 

          -  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czarnia,

          -  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

          -  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnia,

          -  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

          -  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

         -  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

      -  w sprawie określenia metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

         -  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

         -  w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów  pogrzebów realizowanych przez Gminę Czarnia

         -  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 1.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 18.11.2019 10:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1444

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-11-15 11:15:45

KURSY AUTOBUSOWE


W ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych w Gmine Czarnia uruchimono linie komunikacyjne  Czarnia- Bandysie-Czarnia , Czarnia- Brzozowy Kąt-Czarnia, Czarnia- Cyk-Czarnia, Czarnia- Rutkow-Czarnia , Bandysie-Długie-Michałowo-Cupel-Surowe-Czarnia-Bandysie. Podajemy szczegółowy rozkład jazdy.

lin

lin2

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 15.11.2019 10:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2548

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-11-15 08:54:58

II JARMARK BOŻONARODZENIOWY


jarMIKOŁJ

KOL

KOL

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 15.11.2019 07:54
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2019 13:25
Liczba wyświetleń: 2583

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 II JARMARK BOŻONARODZENIOWY 15.11.2019 07:54 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2019-10-22 12:01:54

Nieodpłatne usuwanie folii rolniczych


 

Nieodpłatne usuwanie folii rolniczych

 

Wójt Gminy Czarnia zaprasza wszystkich rolników posiadających folie rolnicze i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej, tj.: siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz opakowania typu Big Bag do dostarczenia do Urzędu Gminy Czarnia/ pokój 8 p. Monika Rydel/ informacji o ilości posiadanych odpadów rolniczych na załączonym formularzu do dnia 15 listopada 2019r.

W formularzu należy podać szacunkową masę (w tonach) posiadanych odpadów rolniczych, tj. odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Informacje od mieszkańców Gminy posłużą do sporządzenia wniosku o dotację w ramach Programu „2.8 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowego Funduszu Ochrony            Środowiska          i Gospodarki Wodnej.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik formularz word.doc Wniosek 2019-10-22 12:02:16 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 22.10.2019 11:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 11922

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-10-04 09:34:46

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy


kom1

kom2

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 04.10.2019 08:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 17994

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-09-27 07:14:08

VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) zwołuję VII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godz. 1300 lokalu gospodarstwa agroturystycznego „ Dorota”, Czarnia 72, 07-431 Czarnia

 

                                             Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu Gminy Czarnia za I półrocze 2019 r.
 6. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czarnia za rok szkolny 2018/2019,
 7. Podjęcie uchwał:

        -  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata2019 – 2033,

          -   w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 r., 

          -   w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Czarnia,

          -   w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków  komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Czarnia oraz  warunków i zasad korzystania z przystanków,

          -   w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na V Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i  VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 1.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 27.09.2019 06:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 20551

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-08-05 09:14:00

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 05.08.2019 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 05.08.2019 08:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 38610

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-06-05 13:56:37

Informacja Rady Gminy Czarnia


info

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 05.06.2019 12:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 57814

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-06-03 09:56:47

SENIOR+


senior

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.06.2019 08:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 58419

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-06-03 09:56:01

WiFi4EU


wifi

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 03.06.2019 08:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 58393

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-05-29 15:53:27

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Surowe


OSA

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 29.05.2019 14:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 59674

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-05-29 13:06:56

V Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia


         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) zwołuję V Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godz. 1300 lokalu gospodarstwa agroturystycznego „ Dorota”, Czarnia 72, 07-431 Czarnia

 

                                             Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni za 2018 r.
 6. Raport o stanie Gminy Czarnia za 2018 r.

-  debata nad raportem,

-  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnia za 2018 r. i sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały.
 2. Podjęcie uchwał:

-  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

-  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019 – 2023,

 -   w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 r.,   

 -   w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia,

  -   w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnia

-   w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od  właścicieli nieruchomości i gospodarowania tych  odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  -   w sprawie diet dla radnych Rady Gminy i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym w Gminie Czarnia,

  -  w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest przedstawienie  radzie gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i  IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor: Krystyna Stefańska
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 29.05.2019 12:06
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2019 12:07
Liczba wyświetleń: 59702

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 V Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia 29.05.2019 12:06 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2019-05-28 08:55:23

Zaproszenie na szkolenia


ko

5

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.05.2019 07:55
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2019 08:09
Liczba wyświetleń: 60043

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zaproszenie na szkolenia 28.05.2019 07:56 Grzegorz Kamzelski
2 Zaproszenie na szkolenia 28.05.2019 07:55 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2019-05-20 12:22:10

Informacja Naleśnictwa Myszyniec


na1

nad2

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 20.05.2019 11:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 62231

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-04-29 15:47:49

OBWIESZCZENIE Starosty Ostrołęckiego z dnia 26.04.2019 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 29.04.2019 14:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 68401

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-04-29 11:15:32

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 26.04.2019 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 29.04.2019 10:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 68469

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-04-03 10:33:44

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 03.04.2019 09:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 75757

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-03-28 14:59:28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 28.03.2019 13:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 78419

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-03-21 14:54:39

Zaproszenie na III Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia


         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) zwołuję III Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej PPHU ALDO, Surowe 116. 

 

                                             Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Czarnia za 2018 r.
 6. Podjęcie uchwał:

-  w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2020,

-  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019 – 2023,

 -   w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 r.,   

 -   w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni,

  -   w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarnia w 2019 r.

 -   w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia,

-  w sprawie diet dla radnych Rady Gminy i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym w Gminie Czarnia,

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 1.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.03.2019 13:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 80580

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-03-21 14:49:22

Informacja OPP


Miło nam poinformować, że Gmina Czarnia przystąpiła do projektu „Wspieraj Lokalnie”. Na naszej stronie znajduje się link do programu oraz baner, który umożliwi Państwu łatwe rozliczenie PIT i jednocześnie wsparcie Organizacji Pożytku Publicznego. Każdy podatnik, który skorzysta z programu, będzie mógł przekazać 1% jednej z organizacji działającej w naszym regionie.

 

 

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.03.2019 13:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 80596

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-03-08 12:54:28

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 08.03.2019 11:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 83944

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-02-07 09:58:19

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce


komunikat

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.02.2019 08:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 91798

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-11-05 09:55:25

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 02.11.2018 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 05.11.2018 08:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 108011

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-10-18 14:52:56

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 17.10.2018 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Karolina Rydel
Data powstania: 18.10.2018 13:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 112746

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-09-24 12:01:34

Zawiadomienie Wody Polskie


wody

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 24.09.2018 11:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 118596

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-06-28 11:48:37

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2018


SM

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 28.06.2018 10:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 142138

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-05-10 12:16:02

Decyzja Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie


we1

w3

w3

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 10.05.2018 11:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 151840

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-01 13:03:05

UWAGA! Informacja o nowych miejscach udzielania nocnej oraz świątecznej pomocy lekarskiej


nfz

UWAGA!

Od dnia 1 lutego 2018 roku od godz. 18.00 świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego udzielane będą w nowej lokalizacji przez świadczeniodawcę:

PETRA MEDICA Sp. z o.o.

07-415 Drężewo, ul. Cisowa 7

 ( tel. 22 113 97 93)

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 01.02.2018 12:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 167272

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu