menu
menu

2021-06-18 12:12:02

Informacja


Wójt Gminy Czarnia zachęca do wzięcia udziału w programie szczepień przeciwko COVID-19. więcej...

2021-06-18 08:18:51

Deklaracja przystąpienia do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków


Informacja o możliwości składania wstępnych deklaracji przystąpienia do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Czarnia. więcej...

2021-06-18 08:08:15

Zapytanie ofertowe na stanowisko stomatologa w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia


Zaproszenie do składnia ofert na stanowisko stomatologa w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”. Szczegóły zapytania znajdują się w linku poniżej: więcej...

2021-06-17 10:37:29

Zapytanie ofertowe na stanowisko fizjoterapeuty w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia.


Zaproszenie do składnia ofert na stanowisko fizjoterapeuty w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”. Szczegóły zapytania znajdują się w linku poniżej: więcej...

2021-06-15 08:39:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 14.06.2021 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z dnia 14.06.2021 r. o zebranym materiale dowodowym więcej...

2021-06-11 14:27:57

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem


Wójt Gminy Czarnia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem Składanie dokumentów do 28 czerwca 2021r. więcej...

2021-06-09 15:54:49

Stwórz LOGO dla Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia


Konkurs na logo Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia więcej...

2021-06-08 11:09:29

Wybierzmy wspólnie nazwę sierpniowej imprezy.


Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie. więcej...

2021-06-08 10:45:58

Informacja o usługach


Informacja o świadczonych usługach w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia więcej...

2021-06-02 14:52:11

Obowiązkowa atestacja opryskiwaczy


Na dzień 14.06.2021 r. została zaplanowana obowiązkowa atestacja opryskiwaczy na terenie Gminy Czarnia. więcej...

2021-05-31 15:42:46

Urząd Gminy Czarnia nieczynny 4 czerwca 2021 r.


Wójt Gminy Czarnia informuje, że Urząd Gminy wraz z Centrum Usług Społecznych będą nieczynne dnia 04.06.2021 r. więcej...

2021-05-26 14:59:59

Projekt "Otwórz się na pomoc".


Zapraszamy do obejrzenia interaktywnego filmu więcej...

2021-05-21 14:35:56

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni ogłasza nabór na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 1/4 etatu na podstawie umowy o pracę więcej...

2021-05-20 08:34:11

Konkurs - Najpiękniejsza zagroda wiejska 2021


Wójt i Rada Gminy w Czarni serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do wzięcia udziału w konkursie pod nazwą "NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA 2021" więcej...

2021-05-19 15:32:29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie "budowa farmy fotowoltaicznej SPV Brzozowy Kąt zlokalizowanej na części działki nr 210 w miejscowości Brzozowy Kąt, gm. Czarnia" więcej...

2021-05-12 11:26:22

Zapytanie ofertowe na stanowisko prawnika w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia


Zaproszenie do składnia ofert na stanowisko prawnika w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”. więcej...

2021-05-12 10:27:25

Zapytanie ofertowe na stanowisko psychologa w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia


Zapytanie ofertowe na stanowisko psychologa w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia więcej...

2021-05-12 10:21:24

Zapytanie ofertowe na stanowisko terapeuty dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia


Zapytanie ofertowe na stanowisko terapeuty dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia więcej...

2021-05-10 10:22:34

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni ogłasza nabór na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni ogłasza nabór na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 1/4 etatu na podstawie umowy o pracę więcej...

2021-05-07 10:35:57

PESEL DLA CUDZOZIEMCA


Mimo że posiadanie numeru PESEL przez cudzoziemca w teorii nie jest obowiązkowe, niektóre instytucje nadal mogą wymagać jego podania. Więcej informacji w artykule. więcej...

2021-05-05 16:02:57

OSTRZEŻENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZARNIA


W związku z występowaniem w ostatnim czasie na Mazowszu nielegalnych składowisk odpadów, prosimy o zgłaszanie do Urzędu Gminy Czarnia lub bezpośrednio na Komisariat Policji w Myszyńcu miejsc, w których w nielegalny sposób mogą być przechowywane lub składowane odpady, w tym substancje niebezpieczne, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i środowiska. Apelujemy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości odnoście składowania i transportu odpadów lub ich wykorzystywania przez gospodarstwa rolne jako ulepszacza gleby, w sytuacji podejrzenia o prowadzonej nielegalnej działalności. Odpowiednia postawa obywatelska może przyczynić się do zmniejszenia skutków zagrożeń, wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami, a w szczególności substancjami niebezpiecznymi. Zalecamy daleko idącą ostrożność w wynajmowaniu lokali gospodarczych, posesji firmom lub osobom, bez szczegółowej weryfikacji. Za utylizację porzuconych odpadów odpowiada właściciel nieruchomości, na której się znajdują, co generuje bardzo wysokie koszty. Zgłoszenia można przekazywać telefonicznie pod nr tel. 29 772 70 17, mailowo: sekretariat@czarnia.com.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Gmin Czarnia, Czarnia 41,07-431 Czarnia lub bezpośrednio na Policję. więcej...

2021-05-05 15:46:13

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem


Wójt Gminy Czarnia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem Składanie dokumentów do 21 maja 2021r. więcej...

2021-05-04 15:35:43

Czwarte ogłoszenie o konkursie na samodzielne stanowisko pracownika do spraw gospodarki przestrzennej


Wójt Gminy Czarnia ogłasza konkurs na na samodzielne stanowisko pracownika do spraw gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy Czarnia więcej...

2021-04-20 12:54:18

Konsultacje społeczne 2510W


Konsultacje społeczne w sprawie drogi 2510W Czarnia - Surowe (Odcinek dr. wojewódzka 614 Myszyniec-Chorzele - Czarnia) więcej...

2021-04-12 13:14:36

Konsultacje społeczne 2586W - Lesiny Wielkie - Rutkowo


Konsultacje społeczne droga powiatowa nr 2586W - Lesiny Wielkie - Rutkowo więcej...

2021-04-12 08:23:14

Konkurs - Koło Gospodyń Wiejskich


Konkurs - Koło Gospodyń Wiejskich więcej...

2021-04-12 08:15:55

Nabór do Uczelni i Szkół Wojskowych


Nabór do Uczelni i Szkół Wojskowych więcej...

2021-03-22 09:46:33

Konsultacje społeczne


więcej...

2021-02-19 14:45:37

INFORMACJA


więcej...

2021-02-10 14:58:39

Aplikacja mobilna


więcej...

2020-03-13 15:31:28

KORONAWIRUS


więcej...

menu