menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
16.02.2012 12:34:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.25 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:34:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.24 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:33:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.23 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:33:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.22 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:32:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.21 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:32:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.20 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:30:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.19 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:30:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.18 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:29:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.17 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:29:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.16 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:29:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.15 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:28:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.14 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:28:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.13 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:27:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.12 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:27:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.11 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:26:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.10 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:26:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.9 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:25:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.8 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:25:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.7 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:25:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.6 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:24:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:23:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B.8.4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:23:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.3 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:22:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.2 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:21:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowl. 8.1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:20:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:20:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:20:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Podwykonawcy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:19:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób uczestn. w wyk. zamównienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:19:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonanych robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:19:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o speł. war. udziału w postepowaniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:18:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:17:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:16:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
07.02.2012 09:08:41 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik logo funduszu z artykułu Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie
07.02.2012 09:08:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik logo funduszu do artykułu Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie
07.02.2012 09:07:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik logo funduszu do artykułu Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie
07.02.2012 08:51:34 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie
02.02.2012 14:34:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2011 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nal Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
02.02.2012 14:32:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
31.01.2012 13:32:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnia do artykułu Uchwała Nr Os.39.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnia , przyjętej w Uchwale Nr XI/66/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012-2016.
31.01.2012 13:31:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.39.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnia , przyjętej w Uchwale Nr XI/66/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012-2016.
31.01.2012 13:26:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu do artykułu Uchwała Nr Os.40.2012 Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok.
31.01.2012 13:25:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.40.2012 Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok.
31.01.2012 13:21:49 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnia , przyjętej w Uchwale Nr XI/66/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej
31.01.2012 13:19:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnia do artykułu
31.01.2012 13:17:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
31.01.2012 13:11:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2011 r. do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2011 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
31.01.2012 13:10:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2011 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
19.01.2012 12:21:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne do artykułu Informacja KRUS o Ogólnpkrajowym Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"
menu