menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
09.03.2012 08:13:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 8.3 do artykułu
09.03.2012 08:12:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 8.2 do artykułu
09.03.2012 08:12:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 8.1 do artykułu
09.03.2012 08:10:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót (kosztorys ślepy) do artykułu
09.03.2012 08:09:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu
09.03.2012 08:09:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie o zakresie prac powierzonych podwykonawcom do artykułu
09.03.2012 08:08:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób uczestn. w wyk. zamównienia do artykułu
09.03.2012 08:08:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonanych robót do artykułu
09.03.2012 08:07:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o speł. war. udziału w postepowaniu do artykułu
09.03.2012 08:06:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu
09.03.2012 08:06:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu
09.03.2012 08:05:12 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
08.03.2012 12:32:36 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Krótka charakterystyka Gminy Czarnia
08.03.2012 12:24:57 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Krótka charakterystyka Gminy Czarnia
08.03.2012 12:21:40 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Krótka charakterystyka Gminy Czarnia
08.03.2012 12:17:05 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Krótka charakterystyka Gminy Czarnia
05.03.2012 10:07:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
05.03.2012 10:05:46 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na r0ok 2012 z kategorii Zarządzenia Wójta
05.03.2012 10:05:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
28.02.2012 07:21:57 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonych we wsi Michałowo Gmina Czarnia.
28.02.2012 07:19:30 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonych we wsi Michałowo Gmina Czarnia.
28.02.2012 07:17:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz nieruchomości do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonych we wsi Michałowo Gmina Czarnia.
28.02.2012 07:16:20 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonych we wsi Michałowo Gmina Czarnia.
17.02.2012 14:00:59 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:49:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techn. 9.2 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:49:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfilacka tech. 9.1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:48:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.49 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:48:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.48 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:47:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.47 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:47:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.46 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:46:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.45 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:46:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.44 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:45:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.43 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:44:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.42 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:44:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.41 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:43:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.40 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:43:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.39 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:42:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.38 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:42:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.37 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:42:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.36 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:41:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.35 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:40:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.34 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:39:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.33 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:39:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.32 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:39:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.31 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:36:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.30 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:36:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.29 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:35:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.28 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:35:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.27 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
16.02.2012 12:35:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. 8.26 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
menu