menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
15.06.2011 12:32:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do artykułu Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.06.2011 12:25:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.06.2011 10:09:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zestawienie kształtek do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 10:09:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Schemat przyłączy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 10:08:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zest. przyłączy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 10:08:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Bloki oporowe do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 10:07:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zabezp. ścian wykopu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 10:07:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profile do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 10:07:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profile do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 10:06:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profile do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 10:06:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profile do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 10:05:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profile do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 10:05:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profile do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 10:05:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Mapa do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 10:03:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Mapa do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 10:00:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Mapa do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 09:58:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Mapa do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 09:57:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 09:56:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 09:56:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 09:55:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 09:55:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 2 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 09:54:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o zakresie prac pow. podwyk. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 09:54:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób, które będą uczest. w wyk. zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 09:53:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonanych robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 09:53:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. do braku podstaw do wykluczenia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 09:52:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 09:52:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 09:50:29 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
14.06.2011 09:48:38 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
13.06.2011 14:40:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnia na rok 2011. do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2011.
13.06.2011 14:39:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2011.
13.06.2011 14:26:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości" dla wsi Czarnia. do art Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.06.2011 14:24:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnia na rok 2011. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.06.2011 13:37:51 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
07.06.2011 10:30:29 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 2 czerwca 2011 r.
01.06.2011 13:20:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 01 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , prowadzenia postępow Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
01.06.2011 13:13:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
30.05.2011 12:50:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o zwłaniu Sesji Rady Gminy. do artykułu Informacja o VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 2 czerwca 2011 r.
30.05.2011 12:48:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 2 czerwca 2011 r.
26.05.2011 13:10:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok. do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok
26.05.2011 13:09:22 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok
25.05.2011 12:20:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wójt Gminy Jurga Czesław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
25.05.2011 12:19:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przewodniczący Rady Gminy Kurzyński Krzysztof Szczepan do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
25.05.2011 09:48:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 maja 2011 r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
25.05.2011 09:46:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej wchodzących w skład mieszkaniuowego zasobu gminy. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
16.05.2011 08:18:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.05.2011 08:16:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
13.05.2011 12:34:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Lenda Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
13.05.2011 12:33:22 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Radny Lenda Tadeusz z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
menu