menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
12.04.2012 14:35:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
12.04.2012 14:34:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
12.04.2012 10:16:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze o najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
12.04.2012 10:14:28 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
11.04.2012 13:51:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do artykułu Obieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
11.04.2012 13:50:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
22.03.2012 10:50:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie ustalenia "Listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Czarnia , które nie są otwierane w punkcie kancelaryjnym". do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
22.03.2012 10:25:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie wdrożenia do stosowania w Urzędzie Gminy Czarnia "Polityki bezpieczeństwa Urzedu Gminy Czarnia" i "Instrukcji zarządzania systemem informat Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
22.03.2012 08:26:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 30 marca 2012 r. do artykułu Informacja o XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 30 marca 2012 r.
22.03.2012 08:24:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 30 marca 2012 r.
16.03.2012 11:03:32 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Krótka charakterystyka Gminy Czarnia
09.03.2012 09:02:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 09:01:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.13 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 09:01:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.12 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:59:08 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:58:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.11 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:57:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.10 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:55:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.9 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:54:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.8 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:53:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.7 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:53:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.6 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:52:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:52:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:51:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.3 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:51:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.2 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:50:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 8.1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:49:52 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Projekt z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:49:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:48:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót (kosztorys ślepy) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:48:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:47:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie o zakresie prac powierzonych podwykonawcom do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:47:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób uczestn. w wyk. zamównienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:45:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonanych robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:44:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o speł. war. udziału w postepowaniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:44:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:44:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:43:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:41:42 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - przetrag na budowę wodociągu we wsi Czarnia z kategorii Przetargi
09.03.2012 08:27:05 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł
09.03.2012 08:26:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu
09.03.2012 08:25:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 8.13 do artykułu
09.03.2012 08:24:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 8.12 do artykułu
09.03.2012 08:21:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 8.11 do artykułu
09.03.2012 08:20:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 8.10 do artykułu
09.03.2012 08:18:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 8.9 do artykułu
09.03.2012 08:16:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 8.8 do artykułu
09.03.2012 08:15:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 8.7 do artykułu
09.03.2012 08:15:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 8.6 do artykułu
09.03.2012 08:14:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 8.5 do artykułu
09.03.2012 08:13:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 8.4 do artykułu
menu