menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
29.07.2011 12:09:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2011 r. oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
15.07.2011 10:48:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Charakterystyka Gminy Czarnia
15.07.2011 10:37:45 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Czarnia
15.07.2011 10:36:21 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Czarnia
15.07.2011 10:26:42 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Marek Piórkowski - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2018-2023
15.07.2011 10:24:21 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Urząd Gminy Czarnia
13.07.2011 14:58:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014 do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014.
13.07.2011 14:57:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014.
13.07.2011 14:50:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok. do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2010 rok.
13.07.2011 14:44:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2010 rok.
13.07.2011 14:35:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 . do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2011.
13.07.2011 14:34:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2011.
13.07.2011 14:26:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/44/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:25:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/43/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej p Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:24:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/42/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego i przejęcia nakładów. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:24:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/41/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu , którego zadaniem jest przedstawienie radzie gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce. do Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:24:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 r. Miastu Ostrołęka. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:22:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 . do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:21:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014 do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:20:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/37/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:19:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:13:54 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr VII/44/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni. z artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:13:44 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr VII/43/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletnie Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:13:36 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr VII/42/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego i przejęcia nakładów. z artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:13:29 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr VII/41/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu , którego zadaniem jest przedstawienie radzie gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:13:21 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 r. Miastu Ostrołęka. z artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:13:14 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 . z artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:13:05 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014 z artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:12:57 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr VII/37/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. z artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 14:12:48 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok. z artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 13:52:16 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik z artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 13:52:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 13:44:38 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik z artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
13.07.2011 13:44:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
12.07.2011 14:25:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/44/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
12.07.2011 14:22:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/43/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej p Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
12.07.2011 14:20:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/42/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego i przejęcia nakładów. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
12.07.2011 14:19:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/41/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu , którego zadaniem jest przedstawienie radzie gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce. do Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
12.07.2011 14:17:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 r. Miastu Ostrołęka. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
12.07.2011 14:16:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 . do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
12.07.2011 14:14:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2014 do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
12.07.2011 14:11:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/37/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
12.07.2011 14:10:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
12.07.2011 13:51:15 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.07.2011 11:00:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
04.07.2011 10:59:49 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu w Gminie Czarnia. Zadanie II, miejscowość Surowe.
24.06.2011 14:03:12 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Charakterystyka Gminy Czarnia
24.06.2011 13:54:57 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Charakterystyka Gminy Czarnia
22.06.2011 07:51:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy do artykułu Informacja o VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 29 czerwca 2011 r.
22.06.2011 07:47:10 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 29 czerwca 2011 r.
menu