menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
21.05.2012 14:53:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dyrektor Publicznej Szkoły podstawowej w Bandysiach - Piórkowska Zofia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:40:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dyrektor Zespołu Szkół w Surowem - Brodzik Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:31:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dyrektor Zespołu Szkół w Czarni - Kuczyński Witold - Henryk do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:30:16 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Dyrektor Zespołu Szkół w czarni - Kuczyński Witold - Henryk z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:29:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dyrektor Zespołu Szkół w czarni - Kuczyński Witold - Henryk do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:15:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Szydlik Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:13:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Szydlik Kazimierz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:11:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Samsel Jacek do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:09:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Pliszka Marek do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:08:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Lenda Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:03:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radna - Kulesik Halina do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:02:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Kordek Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:00:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Kalinowski Czesław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 13:58:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radna - Kaczmarczyk Dorota do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 13:57:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Duda Mieczysław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 13:55:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Dąbrowski Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 13:54:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Chorążewicz Sławomir do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 13:51:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Brysiewski Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 13:49:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Bojarski Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 13:46:41 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 13:29:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
18.05.2012 11:23:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Materiały do projektu programu do artykułu Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.
18.05.2012 11:22:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.
17.05.2012 14:03:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 10/2012 do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2011 rok
17.05.2012 14:02:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2011 rok
17.05.2012 13:58:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2011 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
17.05.2012 13:51:39 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2011 r. z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
17.05.2012 13:51:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2011 r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
10.05.2012 12:00:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja KRUS o konkursie do artykułu Informacja KRUS o organizowanym Konkursie Wiedzy Z Zakresu Bezpieczeństwa , Higieny Pracy i Ekologii W Rolnictwie Dla Rolników i Sołtysów Wsi.
10.05.2012 11:57:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja KRUS o organizowanym Konkursie Wiedzy Z Zakresu Bezpieczeństwa , Higieny Pracy i Ekologii W Rolnictwie Dla Rolników i Sołtysów Wsi.
30.04.2012 14:17:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2012 r. , oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
30.04.2012 14:14:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
30.04.2012 14:01:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie [podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2012 roku , oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.04.2012 13:59:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012 r.. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.04.2012 13:51:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie : Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
23.04.2012 11:18:05 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
23.04.2012 11:08:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
23.04.2012 11:06:52 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
17.04.2012 11:20:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. do artykułu Decyzja Nr 03/2011/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
17.04.2012 11:16:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 03/2011/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
16.04.2012 10:53:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/76/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
16.04.2012 10:52:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/75/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia roku 2012 "Rokiem Brata Zenona Żebrowskiego w Gminie Czarnia". do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
16.04.2012 10:50:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/74/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
16.04.2012 10:48:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/73/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
16.04.2012 10:44:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/72/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
16.04.2012 10:41:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/71/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu z budżetu Gminy Czarnia w 2012 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
16.04.2012 10:38:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/70/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bandysiach. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
16.04.2012 10:36:12 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
16.04.2012 07:37:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja Wójta Gminy Czarnia. do artykułu Informacja Wójta Gminy o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bez przetargowym.
16.04.2012 07:36:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bez przetargowym.
menu