menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
28.12.2011 09:16:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała RIO w Warszawie do artykułu Uchwała Nr Os.526.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez Wójta Gminy Czarnia projektu uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012-2016.
28.12.2011 09:15:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.526.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez Wójta Gminy Czarnia projektu uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012-2016.
28.12.2011 09:12:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała RIO w Warszawie do artykułu Uchwała Nr Os.527.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarnia projekcie uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przdstawionego w tym projekcie.
28.12.2011 09:11:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.527.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarnia projekcie uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przdstawionego w tym projekcie.
22.12.2011 14:13:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem"na spotkanie informacyjne.
21.12.2011 14:59:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem"na spotkanie informacyjne.
21.12.2011 08:51:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o XI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy do artykułu Informacja o XI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 28 grudnia 2011 r.
21.12.2011 08:49:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o XI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 28 grudnia 2011 r.
19.12.2011 12:50:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Czarnia na rok 20011 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
19.12.2011 12:48:47 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Czarnia z ndia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
19.12.2011 12:48:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Czarnia z ndia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
19.12.2011 12:45:46 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. z kategorii Zarządzenia Wójta
19.12.2011 12:45:16 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
14.12.2011 08:58:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Czarnia zdnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji orazzatwierdzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
12.12.2011 14:05:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o przwetargtu nieograniczonym. do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.
12.12.2011 14:04:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.
12.12.2011 14:03:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
12.12.2011 13:39:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
08.12.2011 10:15:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.
08.12.2011 10:14:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.
05.12.2011 10:28:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o wystąpieniu do RDOŚ w Warszawie o wydanie opinii o ewuntualnej konieczności sporzadzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
05.12.2011 10:25:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wystąpieniu do RDOŚ w Warszawie o wydanie opinii o ewuntualnej konieczności sporzadzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
02.12.2011 13:12:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/54/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. do artykułu Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
02.12.2011 13:09:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
02.12.2011 13:06:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/53/11 Rady Gmi ny Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnia na rok 2011. do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2011.
02.12.2011 13:04:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2011.
02.12.2011 13:02:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/52/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2016. do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2016.
02.12.2011 12:55:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2016.
02.12.2011 12:43:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
02.12.2011 12:41:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/57/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
02.12.2011 12:39:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/56/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
02.12.2011 12:38:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
02.12.2011 12:34:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr x/54/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy , informacji i deklaracji podatkowych. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
02.12.2011 12:31:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/53/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnia na 2011 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
02.12.2011 12:29:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/52/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011 - 2016. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
02.12.2011 12:25:48 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
29.11.2011 14:58:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr X/57/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Stawki podatków i opłat lokalnych na 2012 rok
29.11.2011 14:56:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr x/56/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Stawki podatków i opłat lokalnych na 2012 rok
29.11.2011 14:54:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Stawki podatków i opłat lokalnych na 2012 rok
28.11.2011 14:53:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja KRUS p.t. "Upadki chodzą po ludziach" do artykułu Informacja KRUS p.t"Upadki chodzą po ludziach"
28.11.2011 14:52:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja KRUS p.t"Upadki chodzą po ludziach"
16.11.2011 09:24:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Czarnia na 2012 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
16.11.2011 09:19:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
16.11.2011 09:16:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o zwołaniu X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. do artykułu Informacja o X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 25 listopada 2011 r.
16.11.2011 09:15:06 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 25 listopada 2011 r.
08.11.2011 14:14:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
03.11.2011 12:56:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
03.11.2011 12:54:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzędzenie Nr 22/2011 Wójta GminyCzarnia z dnia 26 października 2011 r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2011 roku , oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkow Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
28.10.2011 08:33:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 października 2011 r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykownaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2011 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkow Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2011 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
28.10.2011 08:31:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2011 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
menu