menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
09.01.2012 14:32:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie do artykułu Postanowienie Nr 03/2011/2012 Wójta Gminy Czarnia.
09.01.2012 14:30:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Postanowienie Nr 03/2011/2012 Wójta Gminy Czarnia.
09.01.2012 08:48:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie tygodniowego rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy Czarnia w 2012 roku. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
09.01.2012 08:47:18 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie tygodniowego rozkladu i wymiaru czasu pracy w Urzędzie gminy czarnia w 2012 roku z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
09.01.2012 08:44:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie tygodniowego rozkladu i wymiaru czasu pracy w Urzędzie gminy czarnia w 2012 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
09.01.2012 07:57:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie Urzędu Gminy Czarnia.
09.01.2012 07:56:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Urzędu Gminy Czarnia.
05.01.2012 15:00:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
05.01.2012 14:57:14 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia - rok 2011 - zarządzenia o numerach od 1 do 28 .
04.01.2012 14:03:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/66/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. do artykułu Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016.
04.01.2012 14:02:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016.
04.01.2012 13:59:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/67/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. do artykułu Uchwała budżetowa - Budżet Gminy na 2012 rok
04.01.2012 13:58:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała budżetowa - Budżet Gminy na 2012 rok
04.01.2012 13:55:15 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2011 rok.
04.01.2012 13:54:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/61/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2016.
04.01.2012 13:53:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011-2016.
04.01.2012 13:50:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/62/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2011 rok.
04.01.2012 13:49:41 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2011 rok.
04.01.2012 13:49:23 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2011 rok.
04.01.2012 13:31:33 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.01.2012 13:19:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/69/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2012 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.01.2012 13:16:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/68/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.01.2012 13:14:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/67/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia bużetu gminy na 2012 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.01.2012 13:12:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/66/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016 . do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.01.2012 13:11:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/65/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2012 . do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.01.2012 13:10:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/64/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.01.2012 13:08:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/63/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoś Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.01.2012 13:06:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr XI/62/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2011. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.01.2012 13:05:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/61/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011 - 2016. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.01.2012 13:03:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/60/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014 . do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.01.2012 13:01:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XI/59/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bandysiach. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.01.2012 12:59:44 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.01.2012 11:36:19 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwała Rady Gminy Czarnia w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia.
04.01.2012 09:51:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXV/126/06 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2006 r. do artykułu Uchwała Rady Gminy Czarnia w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia.
04.01.2012 09:48:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Czarnia w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia.
04.01.2012 09:36:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy Czar nia z dnia 17 grudnia 2009 r. do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowoych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarnia.
04.01.2012 09:35:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowoych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarnia.
04.01.2012 09:28:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXI/113/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. do artykułu Uchwała Rady Gminy Czarnia w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
04.01.2012 09:27:52 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Czarnia w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
04.01.2012 09:17:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz przedsiębiorców do artykułu Wykaz przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu Gminy Czarnia.
04.01.2012 09:16:10 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wykaz przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu Gminy Czarnia.
30.12.2011 14:30:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ wraz z załącznikami do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia.
30.12.2011 14:29:00 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia.
30.12.2011 14:27:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia.
28.12.2011 09:31:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała RIO w Warszawie do artykułu Uchwała Nr Os.526.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez Wójta Gminy Czarnia projektu uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012-2016.
28.12.2011 09:28:38 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała RIO w Warszawie z artykułu Uchwała Nr Os.526.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez Wójta Gminy Czarnia projektu uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012-2016.
28.12.2011 09:23:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała RIO w Warszawie do artykułu Uchwała Nr Os.526.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez Wójta Gminy Czarnia projektu uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012-2016.
28.12.2011 09:21:59 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała RIO w Warszawie z artykułu Uchwała Nr Os.526.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez Wójta Gminy Czarnia projektu uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012-2016.
28.12.2011 09:20:46 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwała Nr Os.526.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez Wójta Gminy Czarnia projektu uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012-2016.
28.12.2011 09:20:32 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwała Nr Os.527.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarnia projekcie uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przdstawionego w tym projekcie.
menu