menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
04.07.2012 13:26:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIII/82/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.07.2012 13:19:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIII/81/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2012 r zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016 . do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.07.2012 13:15:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIII/80/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu z budżet Gminy Czarnia w 2012 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.07.2012 13:13:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik uchwała nr XIII/79/12 Rady gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.07.2012 13:10:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIII/78/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni, do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.07.2012 09:03:29 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.07.2012 09:03:07 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
03.07.2012 09:57:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyakaz wykonawców do artykułu Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Czarnia w okresie roku szkolnego 2012/2013
03.07.2012 09:55:33 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wyakaz wykonawców z artykułu Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Czarnia w okresie roku szkolnego 2012/2013
03.07.2012 09:53:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyakaz wykonawców do artykułu Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Czarnia w okresie roku szkolnego 2012/2013
03.07.2012 09:53:13 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wyakaz wykonawców z artykułu Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Czarnia w okresie roku szkolnego 2012/2013
03.07.2012 08:40:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przyznana punktacja w kr. cena do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
03.07.2012 08:40:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyakaz wykonawców do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
03.07.2012 08:39:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Inf. o wyborze najkorz. oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
03.07.2012 08:39:12 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
02.07.2012 09:00:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przyznana punktacja w kr. cena do artykułu Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.
02.07.2012 09:00:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonawców do artykułu Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.
02.07.2012 09:00:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Inf. o wyborze najkorz. oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.
02.07.2012 08:59:33 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.
02.07.2012 08:55:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przyznana punktacja w kr. cena do artykułu Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Czarnia w okresie roku szkolnego 2012/2013
02.07.2012 08:54:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyakaz wykonawców do artykułu Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Czarnia w okresie roku szkolnego 2012/2013
02.07.2012 08:54:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Inf. o wyborze najkorz. oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Czarnia w okresie roku szkolnego 2012/2013
02.07.2012 08:51:19 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Czarnia w okresie roku szkolnego 2012/2013
18.06.2012 14:12:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian zarządzenia Wójta Gminy Czarnia w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012-2016 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
18.06.2012 14:10:30 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 15/2012 z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
18.06.2012 14:10:27 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 15/2012 z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
18.06.2012 14:09:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2012 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
18.06.2012 14:09:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2012 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
14.06.2012 14:42:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
14.06.2012 14:40:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
13.06.2012 11:27:21 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.
13.06.2012 11:24:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odpowiedź na zapytanie do artykułu Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.
08.06.2012 14:47:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.
08.06.2012 14:47:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.
08.06.2012 14:45:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.
08.06.2012 14:42:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ z załącznikami do artykułu Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.
08.06.2012 14:38:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.
06.06.2012 14:54:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
06.06.2012 14:52:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
06.06.2012 14:50:28 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta gminy Czarnia z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012 z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
06.06.2012 14:50:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta gminy Czarnia z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
06.06.2012 14:35:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna c.d. do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:34:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - strona tytułowa do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:27:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.38 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:27:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.37 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:27:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 36 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:27:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 35 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:26:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 34 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:26:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.33 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:26:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 32 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
menu