menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
19.12.2012 13:28:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr Os.518.2012 do artykułu Uchwała Nr Os.518.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przrez Wójta Gminy Czarnia projekcie uchwały budzetowej Gminy Czarnia na 2013 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budzetu przedstawionego w tym projekcie.
19.12.2012 13:26:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.518.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przrez Wójta Gminy Czarnia projekcie uchwały budzetowej Gminy Czarnia na 2013 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budzetu przedstawionego w tym projekcie.
19.12.2012 09:41:10 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 27 grudnia 2012 r.
19.12.2012 09:40:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie o zwołaniu Sesji RG do artykułu Informacja o XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 27 grudnia 2012 r.
19.12.2012 09:39:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 27 grudnia 2012 r.
14.12.2012 13:50:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przedłożenia projektu Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2013 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
14.12.2012 13:40:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
14.12.2012 13:36:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie przeglądu dokumentów zawierajacych informacje niejawne w zakresie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności "poufne" i "zastrzeżone" Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
14.12.2012 13:32:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
07.12.2012 11:19:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/96/2012 do artykułu Zmiana budzetu Gminy Czarnia na 2012 rok.
07.12.2012 11:17:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budzetu Gminy Czarnia na 2012 rok.
07.12.2012 11:15:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/95/12 do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej - Gminy Czarnia
07.12.2012 11:12:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej - Gminy Czarnia
07.12.2012 09:17:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/99/12 do artykułu Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
07.12.2012 09:12:09 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
07.12.2012 09:09:03 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Stawki podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.
07.12.2012 09:00:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/94/12 do artykułu Stawki podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.
07.12.2012 08:59:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/93/12 do artykułu Stawki podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.
07.12.2012 08:58:44 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Stawki podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.
07.12.2012 08:57:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Stawki podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.
07.12.2012 08:35:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała NrXV/10/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
07.12.2012 08:33:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/101/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 loistopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
07.12.2012 08:20:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/100/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnhych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnia oraz warunków i zasad korzystania z przystanków. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
07.12.2012 08:18:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/99/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
07.12.2012 08:12:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/98/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z orga nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzi Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
07.12.2012 08:08:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/97/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czarnia na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
07.12.2012 08:06:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/96/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
07.12.2012 08:00:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/95/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
07.12.2012 07:56:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/94/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
07.12.2012 07:54:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/93/12 Rady G miny Czarnia z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
07.12.2012 07:50:31 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.12.2012 09:25:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Ogłoszenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
30.11.2012 11:59:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o dniu wolnym od pracy.
30.11.2012 11:58:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o dniu wolnym od pracy.
30.11.2012 11:42:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja. do artykułu Informacja o wolnym dniu od pracy.
30.11.2012 11:41:33 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wolnym dniu od pracy.
30.11.2012 11:33:50 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Dnia 24 grudnia 2012 r. Urząd Gminy Czarnia będzie nieczynny.
30.11.2012 11:31:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Dnia 24 grudnia 2012 r. Urząd Gminy Czarnia będzie nieczynny.
30.11.2012 10:42:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
30.11.2012 10:42:09 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
27.11.2012 08:12:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja MJWPU do artykułu Informacja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania :Programów Unijnych
27.11.2012 08:11:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania :Programów Unijnych
22.11.2012 07:39:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy do artykułu Informacja o XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 26 listopada 2012 r.
22.11.2012 07:38:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 26 listopada 2012 r.
19.11.2012 12:36:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz przedsiębiorców do artykułu Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w gminie Czarnia
19.11.2012 12:34:34 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w gminie Czarnia
09.11.2012 11:00:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Darmowy kurs angielskiego do artykułu Ogłoszenie o darmowym kursie angielskiego .
09.11.2012 10:59:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o darmowym kursie angielskiego .
30.10.2012 10:41:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatk Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.10.2012 09:39:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
menu