menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
10.05.2012 11:57:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja KRUS o organizowanym Konkursie Wiedzy Z Zakresu Bezpieczeństwa , Higieny Pracy i Ekologii W Rolnictwie Dla Rolników i Sołtysów Wsi.
30.04.2012 14:17:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2012 r. , oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
30.04.2012 14:14:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
30.04.2012 14:01:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie [podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2012 roku , oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.04.2012 13:59:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012 r.. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.04.2012 13:51:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie : Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
23.04.2012 11:18:05 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
23.04.2012 11:08:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
23.04.2012 11:06:52 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
17.04.2012 11:20:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. do artykułu Decyzja Nr 03/2011/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
17.04.2012 11:16:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 03/2011/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
16.04.2012 10:53:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/76/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
16.04.2012 10:52:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/75/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia roku 2012 "Rokiem Brata Zenona Żebrowskiego w Gminie Czarnia". do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
16.04.2012 10:50:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/74/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
16.04.2012 10:48:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/73/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
16.04.2012 10:44:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/72/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
16.04.2012 10:41:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/71/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu z budżetu Gminy Czarnia w 2012 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
16.04.2012 10:38:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XII/70/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bandysiach. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
16.04.2012 10:36:12 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
16.04.2012 07:37:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja Wójta Gminy Czarnia. do artykułu Informacja Wójta Gminy o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bez przetargowym.
16.04.2012 07:36:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bez przetargowym.
12.04.2012 14:35:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
12.04.2012 14:34:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
12.04.2012 10:16:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze o najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
12.04.2012 10:14:28 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni
11.04.2012 13:51:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do artykułu Obieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
11.04.2012 13:50:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
22.03.2012 10:50:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie ustalenia "Listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Czarnia , które nie są otwierane w punkcie kancelaryjnym". do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
22.03.2012 10:25:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie wdrożenia do stosowania w Urzędzie Gminy Czarnia "Polityki bezpieczeństwa Urzedu Gminy Czarnia" i "Instrukcji zarządzania systemem informat Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
22.03.2012 08:26:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 30 marca 2012 r. do artykułu Informacja o XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 30 marca 2012 r.
22.03.2012 08:24:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 30 marca 2012 r.
16.03.2012 11:03:32 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Krótka charakterystyka Gminy Czarnia
09.03.2012 09:02:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 09:01:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.13 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 09:01:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.12 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:59:08 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:58:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.11 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:57:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.10 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:55:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.9 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:54:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.8 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:53:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.7 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:53:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.6 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:52:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:52:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:51:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.3 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:51:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. Załącznik 8.2 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:50:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 8.1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:49:52 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Projekt z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:49:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
09.03.2012 08:48:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót (kosztorys ślepy) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na budowę wodociągu we wsi Czarnia
menu