menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
23.01.2020 11:03:15 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni o drugim naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 23-01-2020 r.
23.01.2020 11:01:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni o drugim naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 23-01-2020 r.
23.01.2020 10:42:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnia do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.01.2020 10:42:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czarnia do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
22.01.2020 09:14:47 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja dla przedsiębiorców
22.01.2020 09:14:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja dla przedsiębiorców
22.01.2020 08:45:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
22.01.2020 08:42:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Harmonogram odbioru odpadów
21.01.2020 10:12:10 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Zawiadomienie Wody Polskie
21.01.2020 10:10:51 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Taryfy został przeniesiony artykuł Decyzja Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie
21.01.2020 10:09:59 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje został przeniesiony artykuł ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2018
21.01.2020 10:09:14 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje został przeniesiony artykuł I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
21.01.2020 10:01:30 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Transport publiczny został przeniesiony artykuł KURSY AUTOBUSOWE
21.01.2020 09:41:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
21.01.2020 09:04:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Regulamin klubu SENIOR + do artykułu Regulamin Klubu SENIORA+ w Długiem
21.01.2020 09:03:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Regulamin Klubu SENIORA+ w Długiem
21.01.2020 08:56:24 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze do klubu „SENIOR+”
21.01.2020 08:53:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze do klubu „SENIOR+”
21.01.2020 08:47:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku do artykułu do pobrania
21.01.2020 08:46:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zgoda na przetwarzanie danych do artykułu do pobrania
21.01.2020 08:46:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu do pobrania
21.01.2020 08:46:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Deklaracja uczestnictwa do artykułu do pobrania
21.01.2020 08:45:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł do pobrania
21.01.2020 08:39:08 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii KLUB SENIOR+ w Długiem został przeniesiony artykuł SENIOR+
21.01.2020 08:33:19 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 17.10.2018 r.
21.01.2020 08:32:53 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 02.11.2018 r.
21.01.2020 08:32:33 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego
21.01.2020 08:32:14 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
21.01.2020 08:31:11 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
21.01.2020 08:30:35 Grzegorz Kamzelski Z kategorii Informacje dla mieszkańców do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 26.04.2019 r.
21.01.2020 08:30:33 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 26.04.2019 r.
21.01.2020 08:30:14 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Starosty Ostrołęckiego z dnia 26.04.2019 r.
21.01.2020 08:29:52 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 05.08.2019 r.
21.01.2020 08:29:24 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
21.01.2020 08:28:55 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 09.12.2019 r.
21.01.2020 08:26:17 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 16.12.2019 r.
21.01.2020 08:25:43 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Informacje dla mieszkańców został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 09.01.2020 r.
21.01.2020 08:10:22 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został przeniesiony artykuł Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce
21.01.2020 08:09:18 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Konsultacje dokumentów został przeniesiony artykuł Informacja Rady Gminy Czarnia
21.01.2020 08:08:36 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
21.01.2020 08:07:54 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych został przeniesiony artykuł Ogłoszenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni o naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 09-01-2020 r.
21.01.2020 07:23:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o spotkaniu
16.01.2020 14:49:49 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko pracownika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
16.01.2020 13:28:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
16.01.2020 13:27:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2034 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
16.01.2020 13:26:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2020 roku w Urzędzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
16.01.2020 13:25:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie tygodniowgo rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urządzie Gminy Czarnia w 2020r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
16.01.2020 13:23:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
16.01.2020 10:22:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/87/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2020 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
16.01.2020 10:20:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr IX/86/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Czarnia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
menu