menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
18.09.2019 13:18:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar Brzozowy Kąt do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
18.09.2019 13:17:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt Brzozowy Kąt do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
18.09.2019 13:16:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar Cyk do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
18.09.2019 13:16:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt Cyk do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
18.09.2019 13:15:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar Surowe do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
18.09.2019 13:15:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał.3 projekt Surowe do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
18.09.2019 13:13:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
18.09.2019 13:12:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
18.09.2019 10:34:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rzut działki do artykułu
18.09.2019 10:33:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Opis urządzeń do artykułu
18.09.2019 10:33:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar do artykułu
18.09.2019 10:33:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe wraz załącznikami do artykułu
18.09.2019 10:32:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
17.09.2019 09:33:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I
13.09.2019 14:08:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze do artykułu Ogłoszenie zapytania dot. naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1
12.09.2019 13:49:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zestawienie złożonych ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
12.09.2019 13:31:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o otwarciu ofert do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont świetlicy w miejscowości Długie"
12.09.2019 08:41:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
12.09.2019 08:39:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
12.09.2019 08:38:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych pr Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
12.09.2019 08:36:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
12.09.2019 08:35:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
12.09.2019 08:32:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VI47/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
12.09.2019 08:29:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr VI/46/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
11.09.2019 14:54:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 06 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
11.09.2019 14:52:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr30/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
11.09.2019 14:51:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
11.09.2019 14:50:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
11.09.2019 14:46:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 227/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizaji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do art Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
10.09.2019 13:48:59 Hanna Pliszka Edytowano artykuł NARODOWE CZYTANIE 2019
10.09.2019 13:40:54 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł NARODOWE CZYTANIE 2019
10.09.2019 13:14:18 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł NARODOWE CZYTANIE
09.09.2019 13:13:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
03.09.2019 15:01:09 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł INFORMACJA Rekrutacja na szkolenia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i powierzenia grantu
23.08.2019 13:30:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont świetlicy w miejscowości Długie"
23.08.2019 13:30:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oferta zamówienia do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont świetlicy w miejscowości Długie"
23.08.2019 13:29:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont świetlicy w miejscowości Długie"
23.08.2019 13:26:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont świetlicy w miejscowości Długie"
23.08.2019 12:56:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie zapytania dot. naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1
23.08.2019 12:56:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie zapytania dot. naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1
23.08.2019 12:49:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont Świetlicy w miejscowości Długie"
22.08.2019 14:06:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.11. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:06:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.10. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:06:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał.9. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:05:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.7. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:05:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.6. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:04:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.5. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:04:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.4. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:04:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 3. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
22.08.2019 14:04:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.2. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
menu