menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
14.06.2012 14:40:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
13.06.2012 11:27:21 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.
13.06.2012 11:24:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odpowiedź na zapytanie do artykułu Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.
08.06.2012 14:47:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.
08.06.2012 14:47:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.
08.06.2012 14:45:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.
08.06.2012 14:42:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ z załącznikami do artykułu Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.
08.06.2012 14:38:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Czarni.
06.06.2012 14:54:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
06.06.2012 14:52:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
06.06.2012 14:50:28 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta gminy Czarnia z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012 z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
06.06.2012 14:50:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta gminy Czarnia z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
06.06.2012 14:35:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna c.d. do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:34:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna - strona tytułowa do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:27:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.38 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:27:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.37 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:27:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 36 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:27:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 35 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:26:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 34 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:26:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.33 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:26:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 32 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:25:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 31 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:25:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 30 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:25:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 29 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:24:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 28 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:24:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 27 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:24:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 26 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:23:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 25 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:23:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 24 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:23:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 23 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:22:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 22 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:22:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 21 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:22:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 20 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:21:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 19 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:21:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 18 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:21:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 17 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:20:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 16 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:20:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 15 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:20:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S. 14 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:19:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S 13 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:19:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.12 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:18:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.11 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:18:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.10 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:18:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.9 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:17:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.8 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:17:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.7 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:17:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.6 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:16:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.5 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:16:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.4 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:16:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.3 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
menu