menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
13.03.2013 08:20:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o XVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 21 marca 2013 rok
13.03.2013 08:19:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o XVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 21 marca 2013 rok
08.03.2013 08:03:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.03.2013 08:02:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.03.2013 08:00:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
08.03.2013 08:00:21 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
05.03.2013 14:47:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rekrutacja do artykułu Rekrutacja na Marketing w ramach projektu ":Kurpiowski Park Kultury"
05.03.2013 14:44:45 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Rekrutacja z artykułu Rekrutacja na Marketing w ramach projektu ":Kurpiowski Park Kultury"
05.03.2013 14:40:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rekrutacja do artykułu Rekrutacja na Marketing w ramach projektu ":Kurpiowski Park Kultury"
05.03.2013 14:38:12 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Rekrutacja na Marketing w ramach projektu ":Kurpiowski Park Kultury"
01.03.2013 10:01:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Sobota do artykułu Sobota Logopedyczna
01.03.2013 10:01:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sobota Logopedyczna
01.03.2013 10:00:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Sobota do artykułu Sobota Logopedyczna
01.03.2013 09:59:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sobota Logopedyczna
28.02.2013 10:03:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.02.2013 10:02:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.02.2013 10:00:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja nr 01/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.02.2013 09:59:38 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja nr 01/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.02.2013 12:00:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Długie gm. Czarnia.
27.02.2013 11:59:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Długie gm. Czarnia.
27.02.2013 11:57:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Bandysie gm. Czarnia.
27.02.2013 11:57:09 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Bandysie gm. Czarnia.
26.02.2013 11:24:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
26.02.2013 11:23:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
26.02.2013 10:43:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie na spotkanie do artykułu Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
26.02.2013 10:42:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
26.02.2013 10:42:05 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
26.02.2013 10:35:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne
26.02.2013 10:35:25 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zaproszewnie z artykułu Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne
26.02.2013 10:34:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszewnie do artykułu Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne
26.02.2013 10:34:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne
25.02.2013 12:33:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2012 roku , oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych n Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
25.02.2013 12:24:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr Os.57.2013 do artykułu Uchwała Nr Os.57.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przdstawionego w uchwale budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok.
25.02.2013 12:22:57 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.57.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przdstawionego w uchwale budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok.
25.02.2013 12:19:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr Os.56.2013 do artykułu Uchwała Nr Os.56.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnia , przyjętej w Uchwale Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. o w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016.
25.02.2013 12:15:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.56.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnia , przyjętej w Uchwale Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. o w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016.
25.02.2013 12:04:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2013 do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
25.02.2013 12:03:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
21.02.2013 12:18:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik IV edycja Mazowieckiego Konkursu do artykułu IV edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.
21.02.2013 12:17:18 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł IV edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.
21.02.2013 12:16:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł IV edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.
20.02.2013 13:54:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
20.02.2013 13:53:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
20.02.2013 13:49:29 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z kategorii Informacje z zakresu ochrony środowiska
20.02.2013 12:51:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu
20.02.2013 12:50:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
08.02.2013 12:18:05 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwała Nr XVI/110/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Czarnia.
08.02.2013 12:14:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja dla mieszkańców gminy.
08.02.2013 12:13:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja dla mieszkańców gminy.
08.02.2013 12:11:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 114 do artykułu Uchwała Nr XVI/114/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody opłaty za ghospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
menu