menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Data Redaktor Zmiana
06.06.2012 14:18:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.11 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:18:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.10 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:18:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.9 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:17:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.8 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:17:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.7 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:17:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.6 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:16:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.5 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:16:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.4 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:16:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.3 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:15:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.2 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:14:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik P.B. S.1 do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:08:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:04:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 14:02:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ i załączniki do artykułu Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
06.06.2012 13:46:05 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa.
05.06.2012 13:40:57 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr x/54/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy , informacji i deklaracji podatkowych. z artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
04.06.2012 08:22:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości.
04.06.2012 08:21:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości.
01.06.2012 09:07:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ z załącznikami do artykułu Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Czarnia w okresie roku szkolnego 2012/2013
01.06.2012 09:03:09 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Czarnia w okresie roku szkolnego 2012/2013
31.05.2012 09:29:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie LGD do artykułu Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
31.05.2012 09:29:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
25.05.2012 09:22:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wójt Gminy - Jurga Czesław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
25.05.2012 09:20:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przewodniczący Rady Gminy - Kurzyński Krzysztof do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 15:03:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Sekretarz Gminy - Pyśk Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 15:02:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Skarbnik Gminy - Piórkowska Krystyna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 15:01:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni - Skorupska Krystyna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:57:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni - Lenda Danuta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:55:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bandysiach - Piórkowska Zofia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:53:36 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Dyrektor Publicznej Szkoły podstawowej w Bandysiach - Piórkowska Zofia z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:53:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dyrektor Publicznej Szkoły podstawowej w Bandysiach - Piórkowska Zofia do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:40:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dyrektor Zespołu Szkół w Surowem - Brodzik Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:31:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dyrektor Zespołu Szkół w Czarni - Kuczyński Witold - Henryk do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:30:16 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Dyrektor Zespołu Szkół w czarni - Kuczyński Witold - Henryk z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:29:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dyrektor Zespołu Szkół w czarni - Kuczyński Witold - Henryk do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:15:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Szydlik Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:13:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Szydlik Kazimierz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:11:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Samsel Jacek do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:09:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Pliszka Marek do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:08:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Lenda Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:03:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radna - Kulesik Halina do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:02:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Kordek Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 14:00:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Kalinowski Czesław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 13:58:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radna - Kaczmarczyk Dorota do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 13:57:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Duda Mieczysław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 13:55:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Dąbrowski Tadeusz do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 13:54:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Chorążewicz Sławomir do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 13:51:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Brysiewski Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 13:49:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny - Bojarski Stanisław do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
21.05.2012 13:46:41 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.
menu