menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Data Redaktor Zmiana
30.10.2012 09:23:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.10.2012 09:21:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. do ar Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.10.2012 09:16:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.10.2012 09:06:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 06 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.10.2012 09:04:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nal Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
30.10.2012 06:44:50 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
30.10.2012 06:44:14 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
30.10.2012 06:43:56 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
30.10.2012 06:42:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartały 2012 roku. do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
30.10.2012 06:41:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
29.10.2012 12:37:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja nr 01/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.10.2012 12:37:00 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja nr 01/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.10.2012 12:35:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.10.2012 12:33:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.10.2012 09:07:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/92/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne , położonych na terenie gminy Czarnia , będących w zarzadzie Nadleśnictwa Myszyniec. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.10.2012 09:05:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/91/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.10.2012 09:03:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/90/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. w s;prawie sprzedaży nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.10.2012 09:02:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr XIV/89/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/120/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.10.2012 08:59:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/88/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czarnia na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.10.2012 08:57:23 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.10.2012 08:51:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ucvhwała nr XIV/87/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.10.2012 08:48:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/86/2012 Rady Gminy Czarnia z dnkia 27 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiego z budżetu Gminy Czarnia w 2012 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.10.2012 08:19:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/85/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2012 - 2016. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.10.2012 08:15:20 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
05.10.2012 12:57:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt programu do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymieninymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
05.10.2012 12:51:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymieninymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
04.10.2012 11:49:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. do artykułu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
04.10.2012 11:45:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
04.10.2012 11:43:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
04.10.2012 11:43:06 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
04.10.2012 11:39:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
04.10.2012 11:37:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
27.09.2012 12:48:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni.
27.09.2012 12:47:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wymagania techniczne do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni.
27.09.2012 12:47:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o speł. war. udziału w postepowaniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni.
27.09.2012 12:47:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni.
27.09.2012 12:47:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni.
27.09.2012 12:46:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni.
27.09.2012 12:16:08 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Czarni. z kategorii Przetargi
27.09.2012 12:03:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu
27.09.2012 12:03:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wymagania techniczne do artykułu
27.09.2012 12:02:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o speł. war. udziału w postepowaniu do artykułu
27.09.2012 12:02:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu
27.09.2012 12:02:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu
27.09.2012 12:00:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
18.09.2012 11:01:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.09.2012 10:59:19 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.09.2012 10:57:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.09.2012 09:00:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie do artykułu Postanowienie Wójta Gminy z dnia 2012-09-12.
18.09.2012 08:55:03 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Postanowienie Wójta Gminy z dnia 2012-09-12.
menu