menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
05.10.2012 12:51:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymieninymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
04.10.2012 11:49:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. do artykułu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
04.10.2012 11:45:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
04.10.2012 11:43:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
04.10.2012 11:43:06 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
04.10.2012 11:39:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
04.10.2012 11:37:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
27.09.2012 12:48:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni.
27.09.2012 12:47:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wymagania techniczne do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni.
27.09.2012 12:47:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o speł. war. udziału w postepowaniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni.
27.09.2012 12:47:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni.
27.09.2012 12:47:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni.
27.09.2012 12:46:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni.
27.09.2012 12:16:08 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Czarni. z kategorii Przetargi
27.09.2012 12:03:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu
27.09.2012 12:03:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wymagania techniczne do artykułu
27.09.2012 12:02:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o speł. war. udziału w postepowaniu do artykułu
27.09.2012 12:02:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu
27.09.2012 12:02:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu
27.09.2012 12:00:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
18.09.2012 11:01:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.09.2012 10:59:19 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.09.2012 10:57:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.09.2012 09:00:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie do artykułu Postanowienie Wójta Gminy z dnia 2012-09-12.
18.09.2012 08:55:03 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Postanowienie Wójta Gminy z dnia 2012-09-12.
18.09.2012 08:54:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Postanowienie Wójta Gminy z dnia 2012-09-12.
18.09.2012 08:48:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu.
18.09.2012 08:46:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu.
12.09.2012 13:53:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu. do artykułu Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego .
12.09.2012 13:52:57 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego .
06.09.2012 09:35:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
06.09.2012 09:33:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
31.08.2012 11:06:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik KInformacja dla przedsiębiorców do artykułu Informacja dla przedsiębiorców
31.08.2012 11:04:49 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja dla przedsiębiorców
29.08.2012 14:17:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja dla przedsiębiorców. do artykułu Informacja dla przedsiębiorców.
29.08.2012 14:16:52 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja dla przedsiębiorców.
28.08.2012 09:20:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informaca o wyborze najkorzystnieszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetrarg na dowóz żwiru drogowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Czarnia.
28.08.2012 09:19:37 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - przetrarg na dowóz żwiru drogowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Czarnia.
24.08.2012 14:45:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
24.08.2012 14:44:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
17.08.2012 11:29:22 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik logo funduszu z artykułu Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie
17.08.2012 11:28:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik LOGO PUNDUSZU do artykułu Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie
06.08.2012 10:44:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz prac pow. podwykonawcom do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetrarg na dowóz żwiru drogowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Czarnia.
06.08.2012 10:44:14 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wykaz prac pow. podwykonawcom z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetrarg na dowóz żwiru drogowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Czarnia.
06.08.2012 10:40:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetrarg na dowóz żwiru drogowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Czarnia.
06.08.2012 10:40:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz prac pow. podwykonawcom do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetrarg na dowóz żwiru drogowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Czarnia.
06.08.2012 10:39:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o speł. war. udziału w postepowaniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetrarg na dowóz żwiru drogowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Czarnia.
06.08.2012 10:39:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetrarg na dowóz żwiru drogowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Czarnia.
06.08.2012 10:39:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - przetrarg na dowóz żwiru drogowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Czarnia.
06.08.2012 10:38:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - przetrarg na dowóz żwiru drogowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Czarnia.
menu