menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
05.04.2013 10:54:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/118/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r.
05.04.2013 10:47:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/120/13 do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2013 rok.
05.04.2013 10:45:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2013 rok.
05.04.2013 10:38:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/119/13 do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016 .
05.04.2013 10:32:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016 .
05.04.2013 09:21:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/122/13 Rady Gminy Czrnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2013 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
05.04.2013 08:48:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/121/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz sołecki. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
05.04.2013 08:46:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/120/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
05.04.2013 08:41:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/119/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansoweju Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016 . do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
05.04.2013 08:37:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/118/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
05.04.2013 08:32:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/117/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu z budżetu Gminy Czarnia w 2013 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
05.04.2013 08:31:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/116/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
05.04.2013 08:29:08 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
03.04.2013 13:31:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
03.04.2013 13:31:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
29.03.2013 10:28:36 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała z artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
29.03.2013 10:28:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Studium uwarunkowań do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
29.03.2013 10:27:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
29.03.2013 10:27:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
29.03.2013 10:27:10 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
29.03.2013 10:12:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
29.03.2013 10:11:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
29.03.2013 09:55:56 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia z kategorii Gospodarka przestrzenna
29.03.2013 09:51:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
28.03.2013 08:18:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
28.03.2013 08:17:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
28.03.2013 08:16:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
28.03.2013 08:16:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
27.03.2013 14:26:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
27.03.2013 14:25:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
26.03.2013 11:10:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
26.03.2013 10:59:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
26.03.2013 10:59:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odpowiedź na zapytanie Wykonawqcy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
26.03.2013 09:24:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odpowiedż na zapytanie wykonawcy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
26.03.2013 08:31:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
21.03.2013 08:25:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Mapy z pr. wodociągu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
21.03.2013 08:25:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Mapy z pr. wodociągu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
21.03.2013 08:24:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Mapy z pr. wodociągu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
21.03.2013 08:24:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Mapy z pr. wodociągu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
21.03.2013 08:23:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Mapy z pr. wodociągu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
21.03.2013 08:22:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Mapy z pr. wodociągu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
21.03.2013 08:22:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zabudowa wodomierzy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
21.03.2013 08:21:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Studzienki wodociągowe. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
21.03.2013 08:21:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Schemat uzbrojenia węzłów. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
21.03.2013 08:21:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Bloki oporowe. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
21.03.2013 08:20:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
21.03.2013 08:20:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
21.03.2013 08:20:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
21.03.2013 08:19:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
21.03.2013 08:19:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o zakresie prac pow. podwykonawcom. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
menu