menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
23.05.2013 09:09:47 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Decyzja Nr 01/2013 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.
23.05.2013 09:07:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja Nr 02/2013 do artykułu Decyzja Nr 02/2013 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.
23.05.2013 09:05:09 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Decyzja Nr 02/2013 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.
23.05.2013 09:04:01 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Decyzja Nr 02/2013 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.
23.05.2013 09:02:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 02/2013 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.
23.05.2013 08:09:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2013-05-21
23.05.2013 08:08:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2013-05-21
23.05.2013 08:07:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja Nr 01/2013 do artykułu Decyzja Nr 01/2013 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.
23.05.2013 08:04:06 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 01/2013 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.
22.05.2013 13:47:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 8 do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2012 rok
22.05.2013 13:46:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2012 rok
08.05.2013 12:03:06 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Godziny pracy Urzędu Gminy Czarnia
08.05.2013 12:01:40 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Godziny pracy Urzędu Gminy Czarnia
08.05.2013 11:53:49 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia na dzień 31 grudnia 2012 roku
08.05.2013 11:53:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Mienie komunalne do artykułu Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia na dzień 31 grudnia 2012 roku
08.05.2013 11:51:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia na dzień 31 grudnia 2012 roku
07.05.2013 13:42:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej ( szkolnej) budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bandysiach.
07.05.2013 13:40:57 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej ( szkolnej) budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bandysiach.
07.05.2013 13:32:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej (szkolnej ) budynku po byłej Szkole Podstawowej w Długiem.
07.05.2013 13:31:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej (szkolnej ) budynku po byłej Szkole Podstawowej w Długiem.
30.04.2013 14:27:44 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 7 z artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
30.04.2013 14:27:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7/2013 do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
30.04.2013 14:24:40 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
30.04.2013 14:23:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7 do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
30.04.2013 14:16:21 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
30.04.2013 10:22:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
30.04.2013 10:21:22 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
26.04.2013 08:16:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Plan Rozwoju Lokalnego do artykułu Plan Rozwoju Lokalnego
26.04.2013 08:13:59 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Plan Rozwoju Lokalnego
25.04.2013 12:11:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie
25.04.2013 12:11:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
25.04.2013 12:09:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie do artykułu Postanowienie
25.04.2013 12:07:59 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Postanowienie
25.04.2013 12:02:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie
25.04.2013 12:02:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
25.04.2013 12:00:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie do artykułu Postanowienie o stwierdzeniu , że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
25.04.2013 11:58:33 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Postanowienie o stwierdzeniu , że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
24.04.2013 08:31:51 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Krótka charakterystyka Gminy Czarnia
24.04.2013 08:31:13 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Krótka charakterystyka Gminy Czarnia
22.04.2013 13:30:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
22.04.2013 13:29:48 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
15.04.2013 14:47:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.04.2013 14:46:51 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.04.2013 14:46:22 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.04.2013 08:42:22 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
05.04.2013 14:15:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 lutego 2013 r w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
05.04.2013 14:13:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
05.04.2013 12:58:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Druki formularzy deklaracji i informacji podatkowych do artykułu Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
05.04.2013 12:53:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
05.04.2013 10:55:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/118/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. do artykułu Uchwała Nr XVII/118/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r.
menu