menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
03.06.2013 10:27:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Lenda Danuta - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:25:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Brodzik Stanisław - Dyrektor Zespołu Szkół w Surowem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:22:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szydlik Stanisław - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:16:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szydlik Kazimierz - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:15:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Samsel Jacek - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:14:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Pliszka Marek - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:13:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Lenda Tadeusz - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:11:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kulesik Halina - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:09:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kordek Tadeusz - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:03:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kalinowski Czesław - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:02:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kaczmarczyk Dorota - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 10:01:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dąbrowski Tadeusz - wiceprzewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 09:59:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Chorążewicz Sławomir - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 09:58:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Brysiewski Stanisław - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 09:55:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Bojarski Stanisław - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
03.06.2013 09:53:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2012 rok.
29.05.2013 12:56:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
29.05.2013 12:54:31 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Projekt budowlany. z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
29.05.2013 12:45:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
29.05.2013 12:44:13 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Projekt budowlany. z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
29.05.2013 07:56:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna robót. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
29.05.2013 07:55:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
29.05.2013 07:55:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
29.05.2013 07:54:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
29.05.2013 07:53:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Prace powierzone podwykonawcom. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
29.05.2013 07:53:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób uczestniczących w wyk. zamówienia. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
29.05.2013 07:53:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz robót budowlanych. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
29.05.2013 07:52:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
29.05.2013 07:52:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
29.05.2013 07:52:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
29.05.2013 07:51:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
28.05.2013 14:45:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała NMr XVII/123/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
28.05.2013 14:40:52 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr XVII/122/13 Rady Gminy Czrnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2013 r. z artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
28.05.2013 14:25:52 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr XVII/123/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych. z artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
28.05.2013 14:19:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/123/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
24.05.2013 14:47:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.05.2013 14:46:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.05.2013 14:45:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja nr 04/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.05.2013 14:44:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja nr 04/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.05.2013 12:32:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
24.05.2013 12:32:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o zakresie usług pow. podwykonawcom. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
24.05.2013 12:32:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz usług do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
24.05.2013 12:31:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
24.05.2013 12:31:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
24.05.2013 12:31:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
24.05.2013 12:30:14 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
24.05.2013 12:28:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
23.05.2013 09:12:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2013-05-21
23.05.2013 09:11:38 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2013-05-21
23.05.2013 09:10:50 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Decyzja Nr 02/2013 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.
menu