menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
16.01.2013 11:36:21 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu.Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
16.01.2013 11:36:19 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu.Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
16.01.2013 11:36:16 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu.Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
16.01.2013 11:36:13 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Załącznik Nr 1 do SIWZ z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu.Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
16.01.2013 11:36:08 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu.Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
16.01.2013 11:33:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu.Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
16.01.2013 11:33:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu.Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
16.01.2013 11:32:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu.Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
16.01.2013 11:32:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu.Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
16.01.2013 11:32:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu.Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
16.01.2013 11:31:06 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu.Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
14.01.2013 08:35:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. dla osób fizycznych do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni.
14.01.2013 08:35:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o speł. war. udziału w postepowaniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni.
14.01.2013 08:35:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni.
14.01.2013 08:34:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni.
14.01.2013 08:33:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni.
14.01.2013 08:33:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni.
14.01.2013 08:06:13 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni. z kategorii Przetargi
14.01.2013 08:02:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu
14.01.2013 08:02:25 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o speł. war. udziału w postepowaniu z artykułu
14.01.2013 08:02:21 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wzór umowy z artykułu
14.01.2013 08:02:18 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Formularz ofertowy z artykułu
14.01.2013 08:02:13 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik SIWZ z artykułu
14.01.2013 07:58:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. dla osób fizycznych do artykułu
14.01.2013 07:57:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o speł. war. udziału w postepowaniu do artykułu
14.01.2013 07:57:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu
14.01.2013 07:56:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu
14.01.2013 07:56:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu
14.01.2013 07:55:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
14.01.2013 07:52:29 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Czarni. z kategorii Gmina Czarnia
14.01.2013 07:51:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
09.01.2013 08:09:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie tygodniowego rozkładu i wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy Czarnia w 2013 roku. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
09.01.2013 08:07:33 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
08.01.2013 13:20:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik "Przetarg nieograniczony na przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia". do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia.
08.01.2013 13:20:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia.
04.01.2013 12:03:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostrołęce
04.01.2013 12:01:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostrołęce
03.01.2013 13:10:54 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Charakterystyka Gminy Czarnia
03.01.2013 13:08:43 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Charakterystyka Gminy Czarnia
03.01.2013 13:05:55 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Jednostki organizacyjne Gminy Czarnia jak niżej:
03.01.2013 13:02:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/110/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku Na Terenie Gminy Czarnia
03.01.2013 12:59:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku Na Terenie Gminy Czarnia
03.01.2013 12:54:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/106/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2013 . do artykułu Budżet Gminy Czarnia na 2013 rok.
03.01.2013 12:46:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Budżet Gminy Czarnia na 2013 rok.
03.01.2013 12:45:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/105/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016 . do artykułu Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016.
03.01.2013 12:41:26 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiana budżetu gminy Czarnia na 2012 rok
03.01.2013 12:41:06 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016.
03.01.2013 12:39:42 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiana budżetu gminy Czarnia na 2012 rok
03.01.2013 12:39:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/104/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 rok. do artykułu Zmiana budżetu gminy Czarnia na 2012 rok
03.01.2013 12:34:33 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu gminy Czarnia na 2012 rok
menu