menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
08.07.2013 14:04:16 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.07.2013 13:58:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/124/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.07.2013 13:21:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2012 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
08.07.2013 13:16:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwaretał 2013 roku , oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych na Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
08.07.2013 13:12:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Czarnia z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
08.07.2013 13:02:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2012 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
05.07.2013 10:21:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
05.07.2013 10:20:08 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
04.07.2013 09:56:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
04.07.2013 09:56:13 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
04.07.2013 09:55:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
02.07.2013 11:00:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
27.06.2013 11:41:57 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
27.06.2013 11:41:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
27.06.2013 11:41:08 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
26.06.2013 13:24:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Harmonogram odbuiru do artykułu Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Czarnia
26.06.2013 13:23:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Czarnia
26.06.2013 13:22:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wybór oferty na odbiór odpadów do artykułu Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na odbiór odpadów
26.06.2013 13:21:24 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na odbiór odpadów
26.06.2013 08:39:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.10. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:37:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.9. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:35:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.8. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:32:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.7. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:29:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.6. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:27:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.5. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:25:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.4. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:22:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.3. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:21:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.2. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:20:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.1. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:18:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:18:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:17:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 7.4. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:16:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 7.3. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:14:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany 7.1. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:08:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:08:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o zakresie prac pow. podwykonawcom. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:08:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:07:47 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wykaz osób. z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:07:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:07:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonanych robót. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:06:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:06:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:05:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:02:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 07:44:14 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
24.06.2013 07:30:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Sesja Rady Gminy do artykułu Informacja o XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 27 czerwca 2013 rok.
24.06.2013 07:29:12 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 27 czerwca 2013 rok.
20.06.2013 07:54:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
20.06.2013 07:54:36 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
17.06.2013 10:15:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
menu