menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
26.02.2013 10:34:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszewnie do artykułu Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne
26.02.2013 10:34:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne
25.02.2013 12:33:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2012 roku , oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych n Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
25.02.2013 12:24:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr Os.57.2013 do artykułu Uchwała Nr Os.57.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przdstawionego w uchwale budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok.
25.02.2013 12:22:57 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.57.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przdstawionego w uchwale budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok.
25.02.2013 12:19:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr Os.56.2013 do artykułu Uchwała Nr Os.56.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnia , przyjętej w Uchwale Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. o w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016.
25.02.2013 12:15:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.56.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnia , przyjętej w Uchwale Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. o w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016.
25.02.2013 12:04:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2013 do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
25.02.2013 12:03:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
21.02.2013 12:18:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik IV edycja Mazowieckiego Konkursu do artykułu IV edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.
21.02.2013 12:17:18 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł IV edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.
21.02.2013 12:16:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł IV edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.
20.02.2013 13:54:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
20.02.2013 13:53:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
20.02.2013 13:49:29 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z kategorii Informacje z zakresu ochrony środowiska
20.02.2013 12:51:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu
20.02.2013 12:50:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
08.02.2013 12:18:05 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwała Nr XVI/110/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Czarnia.
08.02.2013 12:14:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja dla mieszkańców gminy.
08.02.2013 12:13:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja dla mieszkańców gminy.
08.02.2013 12:11:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 114 do artykułu Uchwała Nr XVI/114/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody opłaty za ghospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
08.02.2013 12:11:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/114/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody opłaty za ghospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
08.02.2013 12:04:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 113 do artykułu Uchwała Nr XVI/113/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
08.02.2013 12:04:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/113/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
08.02.2013 12:00:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 112 do artykułu Uchgwała Nr XVI/112/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarnia i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
08.02.2013 11:59:49 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchgwała Nr XVI/112/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarnia i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
08.02.2013 11:56:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 111 do artykułu Uchwała Nr XVI/111/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
08.02.2013 11:55:57 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/111/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
08.02.2013 11:52:50 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Uchwała Nr XVI/114/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. z kategorii Infromacje z zakresu organizacji odbioru i zagosp
08.02.2013 11:08:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwał Nr XVI/114/12 do artykułu
08.02.2013 11:07:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
08.02.2013 11:04:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVI/110/12 do artykułu Uchwała Nr XVI/110/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Czarnia.
08.02.2013 11:03:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/110/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Czarnia.
06.02.2013 12:17:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Konkurs do artykułu Komunikat dla Szkół Podstawowych - XIV edycja ogólmopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego.
06.02.2013 12:13:58 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Komunikat dla Szkół Podstawowych - XIV edycja ogólmopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego.
06.02.2013 12:13:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Komunikat dla Szkół Podstawowych - XIV edycja ogólmopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego.
30.01.2013 13:19:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XV/99/12 do artykułu Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
30.01.2013 13:11:38 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr XV/99/12 z artykułu Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
29.01.2013 10:57:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogólnoipolski Konkurs do artykułu III Edycja Ogółnopolskiego Konkursu dla ucznów szkół podstawowych - Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom !.
29.01.2013 10:55:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł III Edycja Ogółnopolskiego Konkursu dla ucznów szkół podstawowych - Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom !.
23.01.2013 12:45:11 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Jednostki organizacyjne Gminy Czarnia jak niżej:
23.01.2013 12:15:35 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o XI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
23.01.2013 12:14:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Bezpieczne Gospodarstwo Rolne do artykułu Ogłoszenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o XI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
23.01.2013 12:12:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o XI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
22.01.2013 09:59:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
22.01.2013 09:58:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
22.01.2013 09:56:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwewstycji celu publicznego
22.01.2013 09:55:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwewstycji celu publicznego
16.01.2013 11:44:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ wraz z załącznikami do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu.Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
16.01.2013 11:43:11 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu.Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Zespołu Szkół w Surowem.
menu