menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
17.07.2013 14:17:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
17.07.2013 14:15:41 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Czarnia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Czarnia. z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
17.07.2013 14:13:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Czarnia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
17.07.2013 14:11:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Czarnia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie opracowania Gminnego Planu Obrony Cywilnej. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
17.07.2013 14:09:16 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarzadzenie Nr 10 z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
17.07.2013 14:08:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 10 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
17.07.2013 13:47:49 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Czarnia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie opracowania Gminnego Planu Obrony Cywilnej. z kategorii Zarządzenia Wójta
17.07.2013 13:47:45 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł
17.07.2013 13:47:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
16.07.2013 07:59:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
16.07.2013 07:59:04 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
10.07.2013 11:37:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o opłatach do artykułu Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi stałymi
10.07.2013 11:36:52 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi stałymi
10.07.2013 10:25:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/124/13 do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok i sprawozdanie finansowe za 2012 rok.
10.07.2013 10:01:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok i sprawozdanie finansowe za 2012 rok.
10.07.2013 09:58:05 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2012 rok
10.07.2013 09:52:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/130/13 do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016.
10.07.2013 09:45:15 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr XVIII/130/13 z artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016.
10.07.2013 09:39:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/130/13 do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016.
10.07.2013 09:29:10 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016.
10.07.2013 09:24:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/131/13 do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2013 rok.
10.07.2013 09:22:57 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2013 rok.
10.07.2013 09:11:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/124/13 do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2012 rok oraz sprawozdanie finasowe za 2012 rok.
10.07.2013 08:57:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2012 rok oraz sprawozdanie finasowe za 2012 rok.
10.07.2013 08:43:47 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwała Nr XVIII/135/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w porzedmiocie zmiany granic Gminy Czarnia.
10.07.2013 08:42:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/135/13 do artykułu Uchwała Nr XVIII/135/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w porzedmiocie zmiany granic Gminy Czarnia.
10.07.2013 08:41:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/135/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w porzedmiocie zmiany granic Gminy Czarnia.
10.07.2013 08:32:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 maja 2013 r w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
10.07.2013 08:24:06 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 maja 2013 roku z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
10.07.2013 08:23:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 maja 2013 roku do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
10.07.2013 08:20:52 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012 - zarządzenia o numerach od 1 do 32 .
10.07.2013 07:57:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/139/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
10.07.2013 07:55:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/138/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
10.07.2013 07:54:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/137/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni i Publicznemu Gimnazjum w Czarni. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
10.07.2013 07:51:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/136/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
10.07.2013 07:50:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/135/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w przedmiocie zmiany granic Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
10.07.2013 07:47:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/134/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:56:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/133/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:52:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/132/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/94/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:50:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/131/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:47:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/130/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:43:50 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016. z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:42:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:38:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/129/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:36:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/128/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowqego pt. "Indywidualizacja w Gminie Czarnia" współfinansowanego ze śrtodków Europejskiego Funduszu Społecznego Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:33:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/127/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Postaw na rozwój" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:30:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/126/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:28:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/125/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publiczn ej w Czarni. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:17:57 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:17:01 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
menu