menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
14.03.2013 08:26:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna elementów robót. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
14.03.2013 08:26:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna elementów robót. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
14.03.2013 08:26:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna elementów robót. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
14.03.2013 08:25:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna elementów robót. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
14.03.2013 08:25:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna elementów robót. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
14.03.2013 08:25:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna elementów robót. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
14.03.2013 08:23:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna elementów robót. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
14.03.2013 08:20:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kosztorys ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
14.03.2013 08:20:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
14.03.2013 08:18:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt umowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
14.03.2013 08:18:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o zakresie prac pow. podwykonawcom. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
14.03.2013 08:17:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób uczestniczących w wyk. zamówienia. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
14.03.2013 08:17:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz robót budowlanych. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
14.03.2013 08:17:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
14.03.2013 08:16:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
14.03.2013 08:15:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
14.03.2013 08:13:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Budowa parkingów i chodników we wsi Czarnia.
13.03.2013 14:33:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi w miejscowości Bandysie.
13.03.2013 14:32:00 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi w miejscowości Bandysie.
13.03.2013 14:31:14 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi w miejscowości Bandysie.
13.03.2013 14:28:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi w miejscowości Bandysie.
13.03.2013 08:20:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o XVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 21 marca 2013 rok
13.03.2013 08:19:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o XVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 21 marca 2013 rok
08.03.2013 08:03:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.03.2013 08:02:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.03.2013 08:00:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
08.03.2013 08:00:21 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
05.03.2013 14:47:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rekrutacja do artykułu Rekrutacja na Marketing w ramach projektu ":Kurpiowski Park Kultury"
05.03.2013 14:44:45 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Rekrutacja z artykułu Rekrutacja na Marketing w ramach projektu ":Kurpiowski Park Kultury"
05.03.2013 14:40:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rekrutacja do artykułu Rekrutacja na Marketing w ramach projektu ":Kurpiowski Park Kultury"
05.03.2013 14:38:12 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Rekrutacja na Marketing w ramach projektu ":Kurpiowski Park Kultury"
01.03.2013 10:01:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Sobota do artykułu Sobota Logopedyczna
01.03.2013 10:01:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sobota Logopedyczna
01.03.2013 10:00:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Sobota do artykułu Sobota Logopedyczna
01.03.2013 09:59:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sobota Logopedyczna
28.02.2013 10:03:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.02.2013 10:02:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.02.2013 10:00:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja nr 01/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.02.2013 09:59:38 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja nr 01/13 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.02.2013 12:00:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Długie gm. Czarnia.
27.02.2013 11:59:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Długie gm. Czarnia.
27.02.2013 11:57:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Bandysie gm. Czarnia.
27.02.2013 11:57:09 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Bandysie gm. Czarnia.
26.02.2013 11:24:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
26.02.2013 11:23:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
26.02.2013 10:43:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie na spotkanie do artykułu Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
26.02.2013 10:42:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
26.02.2013 10:42:05 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
26.02.2013 10:35:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne
26.02.2013 10:35:25 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zaproszewnie z artykułu Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne
menu