menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
23.08.2013 11:51:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o zakresie usług powierzonych podwykonawcom. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu żwiru na remont dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia.
23.08.2013 11:50:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu żwiru na remont dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia.
23.08.2013 11:50:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu żwiru na remont dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia.
23.08.2013 11:50:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu żwiru na remont dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia.
23.08.2013 11:49:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu żwiru na remont dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia.
14.08.2013 14:45:10 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. z kategorii Inne zamówienia
14.08.2013 14:44:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o posiadanych uprawnieniach osób wyk. usługi do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:43:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Doświadczenie Wykonawcy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:43:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonanych usług. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:43:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:42:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:42:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:42:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:41:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:41:29 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:41:12 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:37:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o posiadanych uprawnieniach osób wyk. usługi do artykułu
14.08.2013 14:36:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Doświadczenie Wykonawcy do artykułu
14.08.2013 14:33:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonanych usług. do artykułu
14.08.2013 14:33:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynal. do grupy kapitałowej do artykułu
14.08.2013 14:32:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. do artykułu
14.08.2013 14:31:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu
14.08.2013 14:31:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu
14.08.2013 14:31:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ). do artykułu
14.08.2013 14:30:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
25.07.2013 12:10:13 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat - Jadwiga Skorupska
25.07.2013 12:06:40 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat - Jadwiga Skorupska
25.07.2013 11:26:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13 do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2013 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
25.07.2013 11:25:20 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2013 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
25.07.2013 11:23:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2013 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
24.07.2013 10:41:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych we wsi Czarnia Gmina Czarnia.
24.07.2013 10:41:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych we wsi Czarnia Gmina Czarnia.
24.07.2013 10:39:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Rutkowo Gmina Czarnia
24.07.2013 10:39:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Rutkowo Gmina Czarnia
24.07.2013 08:07:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Indywidualizacja w Gminie Czarnia.
24.07.2013 08:07:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Opis przedmiotu zamówienia do artykułu Indywidualizacja w Gminie Czarnia.
24.07.2013 08:07:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Indywidualizacja w Gminie Czarnia.
24.07.2013 08:06:40 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Formularz ofertowy. z artykułu Indywidualizacja w Gminie Czarnia.
24.07.2013 08:06:37 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Opis przedmiotu zamówienia z artykułu Indywidualizacja w Gminie Czarnia.
24.07.2013 08:06:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Opis przedmiotu zamówienia do artykułu Indywidualizacja w Gminie Czarnia.
24.07.2013 08:06:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Indywidualizacja w Gminie Czarnia.
24.07.2013 08:05:36 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Indywidualizacja w Gminie Czarnia.
22.07.2013 13:41:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w sprawie zmiany granic Gminy Czarnia
22.07.2013 13:40:54 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Informacja z artykułu Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w sprawie zmiany granic Gminy Czarnia
22.07.2013 13:38:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w sprawie zmiany granic Gminy Czarnia
22.07.2013 13:38:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w sprawie zmiany granic Gminy Czarnia
22.07.2013 11:06:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w sprawie zmiany granic Gminy Czarnia.
22.07.2013 11:05:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w sprawie zmiany granic Gminy Czarnia.
17.07.2013 14:17:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
17.07.2013 14:15:41 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Czarnia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Czarnia. z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
menu