menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
04.10.2019 08:23:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Remont Świetlicy w miejscowości Długie"
04.10.2019 08:19:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane " Remont, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym, w miejscowości Długie, w ramach Programu "Senior Plus"
03.10.2019 10:46:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt 3 do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie "Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy"
03.10.2019 10:46:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt 2 do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie "Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy"
03.10.2019 10:45:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt 1 do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie "Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy"
03.10.2019 10:45:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie "Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy"
03.10.2019 10:45:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie "Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy"
03.10.2019 10:44:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe w sprawie "Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy"
01.10.2019 14:58:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem, w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
30.09.2019 10:48:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zestawienie złożonych ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem, w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
27.09.2019 06:14:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
26.09.2019 10:33:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.nr 5 po zmianie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
26.09.2019 09:18:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ po zmianie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
26.09.2019 09:17:19 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik SIWZ po zmianie z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
26.09.2019 08:57:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ po zmianie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
26.09.2019 08:55:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o zmianie SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
25.09.2019 09:40:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 2 po zmianie oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
25.09.2019 09:37:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 1 po zmianie zapytania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
25.09.2019 09:36:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o zmianie zapytania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
24.09.2019 07:59:55 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik SIWZ z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
24.09.2019 07:59:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
24.09.2019 07:59:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
24.09.2019 07:58:26 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik SIWZ z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
24.09.2019 07:43:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja
23.09.2019 09:15:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 5 wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
23.09.2019 09:14:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
23.09.2019 09:14:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 1-3 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
23.09.2019 09:14:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
23.09.2019 09:13:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik UZP do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
23.09.2019 09:13:05 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
20.09.2019 14:02:24 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługę Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020 r z kategorii Przetargi
20.09.2019 13:17:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
19.09.2019 14:47:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 5 wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem, w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
19.09.2019 14:47:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zal. 4 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem, w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
19.09.2019 14:47:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 3 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem, w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
19.09.2019 14:47:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 2 do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem, w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
19.09.2019 14:47:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zal. 1 do siwz formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem, w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
19.09.2019 14:46:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 2 do oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem, w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
19.09.2019 14:46:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał.1 do oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem, w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
19.09.2019 14:45:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem, w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
19.09.2019 14:45:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik UZP do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem, w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
19.09.2019 14:44:10 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do Publicznych Szkół Podstawowych w Czarni i w Surowem, w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
18.09.2019 13:31:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Rzut działki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Budowa skwerku relaksacyjnego w Michałowie"
18.09.2019 13:31:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Opis urządzeń do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Budowa skwerku relaksacyjnego w Michałowie"
18.09.2019 13:30:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 3. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Budowa skwerku relaksacyjnego w Michałowie"
18.09.2019 13:30:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Budowa skwerku relaksacyjnego w Michałowie"
18.09.2019 13:29:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu " Budowa skwerku relaksacyjnego w Michałowie"
18.09.2019 13:27:13 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Ogłoszenie o zamówienie " Przygotowanie infrastruktury rekreacyjnej pełniącej funkcję miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Michałowo" z kategorii Inne zamówienia
18.09.2019 13:18:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar Bandysie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
18.09.2019 13:18:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt Bandysie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
menu