menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
29.05.2013 07:52:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
29.05.2013 07:51:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
28.05.2013 14:45:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała NMr XVII/123/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
28.05.2013 14:40:52 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr XVII/122/13 Rady Gminy Czrnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2013 r. z artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
28.05.2013 14:25:52 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr XVII/123/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych. z artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
28.05.2013 14:19:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/123/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
24.05.2013 14:47:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.05.2013 14:46:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.05.2013 14:45:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja nr 04/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.05.2013 14:44:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja nr 04/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.05.2013 12:32:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
24.05.2013 12:32:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o zakresie usług pow. podwykonawcom. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
24.05.2013 12:32:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz usług do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
24.05.2013 12:31:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
24.05.2013 12:31:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
24.05.2013 12:31:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
24.05.2013 12:30:14 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
24.05.2013 12:28:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
23.05.2013 09:12:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2013-05-21
23.05.2013 09:11:38 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2013-05-21
23.05.2013 09:10:50 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Decyzja Nr 02/2013 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.
23.05.2013 09:09:47 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Decyzja Nr 01/2013 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.
23.05.2013 09:07:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja Nr 02/2013 do artykułu Decyzja Nr 02/2013 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.
23.05.2013 09:05:09 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Decyzja Nr 02/2013 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.
23.05.2013 09:04:01 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Decyzja Nr 02/2013 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.
23.05.2013 09:02:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 02/2013 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.
23.05.2013 08:09:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2013-05-21
23.05.2013 08:08:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2013-05-21
23.05.2013 08:07:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja Nr 01/2013 do artykułu Decyzja Nr 01/2013 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.
23.05.2013 08:04:06 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 01/2013 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.
22.05.2013 13:47:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 8 do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2012 rok
22.05.2013 13:46:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2012 rok
08.05.2013 12:03:06 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Godziny pracy Urzędu Gminy Czarnia
08.05.2013 12:01:40 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Godziny pracy Urzędu Gminy Czarnia
08.05.2013 11:53:49 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia na dzień 31 grudnia 2012 roku
08.05.2013 11:53:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Mienie komunalne do artykułu Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia na dzień 31 grudnia 2012 roku
08.05.2013 11:51:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia na dzień 31 grudnia 2012 roku
07.05.2013 13:42:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej ( szkolnej) budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bandysiach.
07.05.2013 13:40:57 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej ( szkolnej) budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bandysiach.
07.05.2013 13:32:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej (szkolnej ) budynku po byłej Szkole Podstawowej w Długiem.
07.05.2013 13:31:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej (szkolnej ) budynku po byłej Szkole Podstawowej w Długiem.
30.04.2013 14:27:44 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 7 z artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
30.04.2013 14:27:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7/2013 do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
30.04.2013 14:24:40 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
30.04.2013 14:23:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7 do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
30.04.2013 14:16:21 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
30.04.2013 10:22:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
30.04.2013 10:21:22 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg na budowę wodociągu we wsi Surowe.
26.04.2013 08:16:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Plan Rozwoju Lokalnego do artykułu Plan Rozwoju Lokalnego
26.04.2013 08:13:59 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Plan Rozwoju Lokalnego
menu