menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
16.12.2013 13:23:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Harmonogram odbioru odpadów na 2014 rok.
12.12.2013 13:37:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
12.12.2013 13:37:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.12.2013 10:08:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
10.12.2013 10:07:41 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
10.12.2013 10:06:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
29.11.2013 14:09:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 151 do artykułu Od 01 stycznia 2014 r. nowe stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
29.11.2013 14:08:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Od 01 stycznia 2014 r. nowe stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
29.11.2013 13:54:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 150 do artykułu Stawki podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.
29.11.2013 13:54:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 149 do artykułu Stawki podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.
29.11.2013 13:53:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Stawki podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.
29.11.2013 13:45:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 148 do artykułu Zmiana budżetu gminy na 2013 rok.
29.11.2013 13:44:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu gminy na 2013 rok.
29.11.2013 13:39:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 147 do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 -2016
29.11.2013 13:37:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 -2016
29.11.2013 13:34:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 146 do artykułu Uchwała NrXX/146/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
29.11.2013 13:33:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała NrXX/146/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
29.11.2013 13:24:21 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Miejscowe z kategorii Gospodarka przestrzenna
29.11.2013 13:24:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
29.11.2013 13:15:47 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z kategorii Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
29.11.2013 13:15:16 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
29.11.2013 12:58:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XX/152/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
29.11.2013 12:55:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XX/151/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę . do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
29.11.2013 12:54:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XX/150/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku os środków transportowych na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
29.11.2013 12:51:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XX/149/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
29.11.2013 12:49:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XX/148/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
29.11.2013 12:45:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XX/147/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
29.11.2013 12:42:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XX/146/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
20.11.2013 14:11:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
20.11.2013 14:11:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
20.11.2013 12:16:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Harmonogram do artykułu Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Czarnia na 2014 rok.
20.11.2013 12:15:24 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Czarnia na 2014 rok.
20.11.2013 07:48:07 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Marek Piórkowski - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2018-2023
19.11.2013 14:57:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik informacja do artykułu Informacja o XX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 26 listopada 2013 r.
19.11.2013 14:57:22 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o XX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 26 listopada 2013 r.
19.11.2013 12:32:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2013 r w sprawie przdłożenia projektu Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2014 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
19.11.2013 12:26:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 -2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
13.11.2013 12:53:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
13.11.2013 12:52:52 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
13.11.2013 12:34:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
13.11.2013 12:33:23 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
08.11.2013 14:47:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 04 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
04.11.2013 13:58:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
04.11.2013 11:14:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
29.10.2013 14:50:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu Informacja Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" o spotkaniu informacyjnym.
29.10.2013 14:49:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" o spotkaniu informacyjnym.
28.10.2013 07:57:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 października 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatk Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
28.10.2013 07:54:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
28.10.2013 07:51:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Czarnia zdnia 11 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
28.10.2013 07:48:44 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 19 z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
menu