menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
10.07.2013 07:57:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/139/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
10.07.2013 07:55:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/138/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
10.07.2013 07:54:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/137/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni i Publicznemu Gimnazjum w Czarni. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
10.07.2013 07:51:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/136/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
10.07.2013 07:50:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/135/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w przedmiocie zmiany granic Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
10.07.2013 07:47:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/134/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:56:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/133/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:52:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/132/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/94/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:50:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/131/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:47:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/130/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:43:50 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016. z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:42:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:38:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/129/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:36:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/128/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowqego pt. "Indywidualizacja w Gminie Czarnia" współfinansowanego ze śrtodków Europejskiego Funduszu Społecznego Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:33:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/127/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Postaw na rozwój" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:30:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/126/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:28:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/125/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publiczn ej w Czarni. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:17:57 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:17:01 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:15:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2013 14:13:48 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.07.2013 14:04:16 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.07.2013 13:58:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/124/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 ciąg dalszy
08.07.2013 13:21:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2012 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
08.07.2013 13:16:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwaretał 2013 roku , oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych na Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
08.07.2013 13:12:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Czarnia z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
08.07.2013 13:02:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2012 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
05.07.2013 10:21:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
05.07.2013 10:20:08 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem.
04.07.2013 09:56:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
04.07.2013 09:56:13 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
04.07.2013 09:55:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
02.07.2013 11:00:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
27.06.2013 11:41:57 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
27.06.2013 11:41:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czarnia.
27.06.2013 11:41:08 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Szkół w Surowem.
26.06.2013 13:24:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Harmonogram odbuiru do artykułu Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Czarnia
26.06.2013 13:23:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Czarnia
26.06.2013 13:22:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wybór oferty na odbiór odpadów do artykułu Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na odbiór odpadów
26.06.2013 13:21:24 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na odbiór odpadów
26.06.2013 08:39:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.10. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:37:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.9. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:35:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.8. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:32:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.7. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:29:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.6. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:27:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.5. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:25:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.4. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:22:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.3. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:21:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.2. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
26.06.2013 08:20:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Profil 10.1. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie.
menu