menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
04.02.2014 10:00:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 01/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
31.01.2014 12:20:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nal Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
31.01.2014 12:14:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
31.01.2014 12:13:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
31.01.2014 12:07:46 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwała Nr Os.46.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2014 roku.
31.01.2014 12:06:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr Os.46.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2014 roku.
31.01.2014 12:05:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.46.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2014 roku.
30.01.2014 11:43:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXI/161/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zasad ustalania i trybu pobierania opłat jak również warunków częścioweg Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
30.01.2014 11:38:22 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr XXI/161/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyznawania usług opiekuńczych oraz zasad ustalania i trybu pobierania opłat jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opła Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
30.01.2014 11:37:40 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
28.01.2014 12:56:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Konkurs plastyczny do artykułu IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. "Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu"
28.01.2014 12:54:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. "Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu"
28.01.2014 12:23:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Umowa zał. 4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 12:22:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie nr 3 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 12:21:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie zał. 2 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 12:20:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oferta zał. 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 12:20:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 12:18:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 12:18:02 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wzór umowy z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 12:17:58 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 12:17:56 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 12:17:53 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Formularz ofertowy. z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 12:17:50 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 12:17:46 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 12:17:27 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 09:37:23 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 09:34:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 09:34:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 09:34:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 09:33:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 09:33:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 09:30:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
28.01.2014 09:29:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
24.01.2014 12:06:02 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Adresy do stron internetowych dotyczących szczepień ochronnych.
24.01.2014 12:03:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Adresy do stron internetowych dotyczących szczepień ochronnych.
24.01.2014 12:01:37 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Adresy do stron internetowych dotyczących szczepień ochronnych.
24.01.2014 11:57:34 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Adresy do stron internetowych dotyczących szczepień ochronnych.
23.01.2014 11:57:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia - rok 2014.
20.01.2014 14:46:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o opłatach za gospodaroweanie odpadami w 2014 r.
20.01.2014 14:46:12 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o opłatach za gospodaroweanie odpadami w 2014 r.
15.01.2014 09:41:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 3 stycznia 2014 r w sprawie ustalenia stawek czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
14.01.2014 12:35:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie do artykułu Postanowienie .
14.01.2014 12:31:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Postanowienie .
13.01.2014 15:00:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.
13.01.2014 15:00:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.
08.01.2014 13:26:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia - rok 2014.
08.01.2014 13:26:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik Nr 6 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia - rok 2014.
08.01.2014 13:26:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik Nr 5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia - rok 2014.
08.01.2014 13:25:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik Nr 3 i 4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia - rok 2014.
08.01.2014 13:25:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik Nr 2 - umowa do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia - rok 2014.
menu