menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
03.04.2014 12:02:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Długiem.
03.04.2014 11:59:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu - Bandysie do artykułu Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bandysiach.
03.04.2014 11:58:21 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bandysiach.
03.04.2014 09:27:25 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
03.04.2014 09:26:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
31.03.2014 13:17:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu Zaproszenie na niedzielę palmową do Łysych
31.03.2014 13:17:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie na niedzielę palmową do Łysych
28.03.2014 13:58:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyłączenia prądu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
28.03.2014 13:54:46 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Terminy wyłączeń pradu z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
28.03.2014 11:48:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o bezpłatnych badaniach profilaktycznych.
28.03.2014 11:48:23 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Informacja z artykułu Informacja o bezpłatnych badaniach profilaktycznych.
28.03.2014 11:44:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o bezpłatnych badaniach profilaktycznych.
28.03.2014 11:43:38 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Informacja z artykułu Informacja o bezpłatnych badaniach profilaktycznych.
28.03.2014 11:42:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o bezpłatnych badaniach profilaktycznych.
28.03.2014 11:41:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o bezpłatnych badaniach profilaktycznych.
20.03.2014 08:06:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Terminy wyłączeń pradu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
20.03.2014 08:05:36 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wyłączenia pradu z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
17.03.2014 13:17:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie
17.03.2014 13:17:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
13.03.2014 10:07:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyłączenia pradu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
13.03.2014 10:06:40 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Terminarz wyłączeń pradu z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
12.03.2014 08:41:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 19 marca 2014 r.
12.03.2014 08:41:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 19 marca 2014 r.
06.03.2014 08:46:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
06.03.2014 08:45:32 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). z artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
24.02.2014 08:16:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna. do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
24.02.2014 08:15:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
24.02.2014 08:15:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
24.02.2014 08:14:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
24.02.2014 08:13:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
24.02.2014 08:13:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy wraz z załącznikiem ośw. podwykonawcy oraz warunkami gwarancji i rękojmi. do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
24.02.2014 08:11:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia. do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
24.02.2014 08:11:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz robót zrealizowanych przez Wykonawcę. do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
24.02.2014 08:10:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
24.02.2014 08:09:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. przez Wykonawcę do wyk. przez podw. - zał. nr 1 do ofert Wykonawcy. do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
24.02.2014 08:08:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oferta wykonawcy do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
24.02.2014 08:07:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
24.02.2014 08:07:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
24.02.2014 08:05:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
18.02.2014 11:46:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Terminarz wyłączeń pradu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
18.02.2014 11:41:52 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik terminy wyłączeń z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
18.02.2014 11:39:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik terminy wyłączeń do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
18.02.2014 11:39:21 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
05.02.2014 10:51:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne do artykułu XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
05.02.2014 10:50:40 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
05.02.2014 10:49:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
04.02.2014 11:19:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2014. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
04.02.2014 10:04:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie. do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
04.02.2014 10:03:59 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
04.02.2014 10:01:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja Nr 01/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
menu