menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
06.09.2013 13:59:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
06.09.2013 13:58:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
06.09.2013 13:57:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
06.09.2013 13:56:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
06.09.2013 11:11:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Rutkowo Gmina Czarnia.
06.09.2013 11:10:59 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Rutkowo Gmina Czarnia.
04.09.2013 12:12:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznmego.
04.09.2013 12:11:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznmego.
04.09.2013 07:24:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu żwiru na remont dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia.
04.09.2013 07:23:40 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu żwiru na remont dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia.
03.09.2013 08:25:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ na ochronę ubezpieczeniową do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę ubezpieczeniową mienia gminnego.
03.09.2013 08:15:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę ubezpieczeniową mienia gminnego.
27.08.2013 14:29:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. do a Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
27.08.2013 13:55:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
27.08.2013 13:42:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
27.08.2013 13:40:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
27.08.2013 13:38:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
27.08.2013 13:35:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2013 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należn Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
27.08.2013 13:33:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" dla budynku Urzędu Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
23.08.2013 11:51:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu żwiru na remont dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia.
23.08.2013 11:51:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu żwiru na remont dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia.
23.08.2013 11:51:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o zakresie usług powierzonych podwykonawcom. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu żwiru na remont dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia.
23.08.2013 11:50:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu żwiru na remont dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia.
23.08.2013 11:50:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu żwiru na remont dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia.
23.08.2013 11:50:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu żwiru na remont dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia.
23.08.2013 11:49:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi dowozu żwiru na remont dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia.
14.08.2013 14:45:10 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi. z kategorii Inne zamówienia
14.08.2013 14:44:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o posiadanych uprawnieniach osób wyk. usługi do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:43:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Doświadczenie Wykonawcy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:43:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonanych usług. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:43:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:42:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:42:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:42:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:41:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:41:29 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:41:12 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
14.08.2013 14:37:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o posiadanych uprawnieniach osób wyk. usługi do artykułu
14.08.2013 14:36:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Doświadczenie Wykonawcy do artykułu
14.08.2013 14:33:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonanych usług. do artykułu
14.08.2013 14:33:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynal. do grupy kapitałowej do artykułu
14.08.2013 14:32:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. do artykułu
14.08.2013 14:31:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu
14.08.2013 14:31:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu
14.08.2013 14:31:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ). do artykułu
14.08.2013 14:30:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
25.07.2013 12:10:13 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat - Jadwiga Skorupska
25.07.2013 12:06:40 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat - Jadwiga Skorupska
25.07.2013 11:26:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13 do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2013 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
25.07.2013 11:25:20 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2013 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
menu