menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
10.10.2013 07:36:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
10.10.2013 07:35:20 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
10.10.2013 07:34:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
09.10.2013 09:36:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Opłaty środowiskowe do artykułu Informacja o naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska.
09.10.2013 09:35:09 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska.
07.10.2013 14:52:45 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
07.10.2013 14:49:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja nr 04/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
07.10.2013 14:47:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja nr 04/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
07.10.2013 14:46:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
07.10.2013 14:46:12 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
04.10.2013 12:53:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 141 do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016.
04.10.2013 12:50:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016.
04.10.2013 12:47:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 142 do artykułu Zmiana budżetu gminy na 2013 rok.
04.10.2013 12:44:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu gminy na 2013 rok.
04.10.2013 12:28:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/145/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
04.10.2013 12:18:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/144/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia" współfinasowanego ze środków Europejskiego F Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
04.10.2013 12:14:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr45 XIX/143/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości" dla wsi Czarnia. Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
04.10.2013 12:12:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/141/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
04.10.2013 12:08:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/141/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
02.10.2013 12:49:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/140/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
02.10.2013 12:43:11 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
01.10.2013 11:41:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
01.10.2013 11:29:22 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
25.09.2013 10:44:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt programu do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
25.09.2013 10:43:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
25.09.2013 08:54:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę ubezpieczeniową mienia gminnego.
25.09.2013 08:54:08 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę ubezpieczeniową mienia gminnego.
19.09.2013 07:51:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o zwołąniu Sesji Rady Gminy do artykułu Informacja o XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 27 września 2013 roku.
19.09.2013 07:50:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 27 września 2013 roku.
18.09.2013 12:43:40 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Długiem.
18.09.2013 12:40:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Długiem.
18.09.2013 12:40:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Długiem.
18.09.2013 12:38:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bandysiach.
18.09.2013 12:37:12 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bandysiach.
17.09.2013 13:17:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 114 do artykułu Uchwała Nr XVI/114/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
17.09.2013 13:16:33 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwała Nr XVI/114/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
17.09.2013 13:14:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/114/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
17.09.2013 13:12:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 113 do artykułu Uchwała Nre XVI/113/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
17.09.2013 13:11:24 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nre XVI/113/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
17.09.2013 13:06:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 111 do artykułu Uchwała Nr XVI/111/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17.09.2013 13:04:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/111/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.09.2013 11:22:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
12.09.2013 11:21:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Poprawiona SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
12.09.2013 08:31:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę ubezpieczeniową mienia gminnego.
06.09.2013 14:08:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Treść ogłoszenia o zamówieniu - usługi. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
06.09.2013 14:05:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o posiadanych uprawnieniach osób wyk. usługi. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
06.09.2013 14:03:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Doświadczenie wykonawcy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
06.09.2013 14:03:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonanych usłyg do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
06.09.2013 14:02:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
06.09.2013 14:00:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
menu