menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
20.11.2013 14:11:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
20.11.2013 12:16:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Harmonogram do artykułu Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Czarnia na 2014 rok.
20.11.2013 12:15:24 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Czarnia na 2014 rok.
20.11.2013 07:48:07 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Marek Piórkowski - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2018-2023
19.11.2013 14:57:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik informacja do artykułu Informacja o XX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 26 listopada 2013 r.
19.11.2013 14:57:22 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o XX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 26 listopada 2013 r.
19.11.2013 12:32:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2013 r w sprawie przdłożenia projektu Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2014 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
19.11.2013 12:26:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 -2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
13.11.2013 12:53:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
13.11.2013 12:52:52 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
13.11.2013 12:34:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
13.11.2013 12:33:23 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
08.11.2013 14:47:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 04 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
04.11.2013 13:58:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
04.11.2013 11:14:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
29.10.2013 14:50:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu Informacja Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" o spotkaniu informacyjnym.
29.10.2013 14:49:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" o spotkaniu informacyjnym.
28.10.2013 07:57:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 października 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatk Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
28.10.2013 07:54:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
28.10.2013 07:51:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Czarnia zdnia 11 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
28.10.2013 07:48:44 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 19 z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
28.10.2013 07:42:12 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
28.10.2013 07:35:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21 do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
28.10.2013 07:34:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
23.10.2013 13:28:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie BUZP do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.10.2013 13:27:47 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik OgłoszenieBUZP z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.10.2013 13:24:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik OgłoszenieBUZP do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.10.2013 13:23:24 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Ogłoszenie BUZP z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.10.2013 13:21:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie BUZP do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.10.2013 12:27:21 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.10.2013 12:25:13 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.10.2013 12:19:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz usług do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.10.2013 12:19:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik grupa kapitałowa do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.10.2013 12:18:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik oświadczenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.10.2013 12:18:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.10.2013 12:17:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.10.2013 12:17:14 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Projekt umowy z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.10.2013 12:16:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.10.2013 12:16:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ Czarnia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.10.2013 12:15:22 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.10.2013 12:14:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie , dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
23.10.2013 10:27:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami za IV kwartał 2013 r.
23.10.2013 10:27:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami za IV kwartał 2013 r.
23.10.2013 10:25:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 129 do artykułu Uchwała Nr XVIII/129/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
23.10.2013 10:24:22 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/129/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
14.10.2013 12:27:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 19 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
14.10.2013 10:30:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wybór najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi.
11.10.2013 11:17:51 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat - Jadwiga Skorupska
11.10.2013 11:14:14 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych - Stanisław Ścibek
10.10.2013 07:37:56 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
menu