menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
02.01.2014 12:22:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXI/156/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
02.01.2014 12:19:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXI/155/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
02.01.2014 12:17:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXI/154/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
02.01.2014 12:13:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXI/153/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
02.01.2014 12:09:59 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
18.12.2013 13:31:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr Os.491.2013 do artykułu Uchwała Nr Os.491.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarnia projekcie uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok.
18.12.2013 13:30:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.491.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarnia projekcie uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok.
18.12.2013 13:24:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr Os.490.2013 Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez Wójta Gminy Czarnia projektu uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie Uchwała Nr Os.490.2013 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez Wójta Gminy Czarnia projektu uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017.
18.12.2013 13:21:43 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała z artykułu Uchwała Nr Os.490.2013 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez Wójta Gminy Czarnia projektu uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017.
18.12.2013 13:18:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr Os.490.2013 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez Wójta Gminy Czarnia projektu uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017.
18.12.2013 13:17:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.490.2013 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez Wójta Gminy Czarnia projektu uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017.
18.12.2013 13:08:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 grudnia 2013 r w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
18.12.2013 13:06:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
18.12.2013 09:47:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Sesja rady Gminy do artykułu Informacja o XXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 27 grudnia 2013r.
18.12.2013 09:46:36 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o XXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 27 grudnia 2013r.
18.12.2013 07:27:17 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
18.12.2013 07:22:12 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
17.12.2013 13:44:32 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.
17.12.2013 13:43:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.
17.12.2013 13:42:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.
16.12.2013 13:24:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Harmonogram na 2014 do artykułu Harmonogram odbioru odpadów na 2014 rok.
16.12.2013 13:23:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Harmonogram odbioru odpadów na 2014 rok.
12.12.2013 13:37:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
12.12.2013 13:37:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.12.2013 10:08:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
10.12.2013 10:07:41 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
10.12.2013 10:06:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
29.11.2013 14:09:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 151 do artykułu Od 01 stycznia 2014 r. nowe stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
29.11.2013 14:08:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Od 01 stycznia 2014 r. nowe stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
29.11.2013 13:54:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 150 do artykułu Stawki podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.
29.11.2013 13:54:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 149 do artykułu Stawki podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.
29.11.2013 13:53:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Stawki podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.
29.11.2013 13:45:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 148 do artykułu Zmiana budżetu gminy na 2013 rok.
29.11.2013 13:44:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu gminy na 2013 rok.
29.11.2013 13:39:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 147 do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 -2016
29.11.2013 13:37:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 -2016
29.11.2013 13:34:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 146 do artykułu Uchwała NrXX/146/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
29.11.2013 13:33:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała NrXX/146/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
29.11.2013 13:24:21 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Miejscowe z kategorii Gospodarka przestrzenna
29.11.2013 13:24:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
29.11.2013 13:15:47 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z kategorii Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
29.11.2013 13:15:16 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
29.11.2013 12:58:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XX/152/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
29.11.2013 12:55:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XX/151/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę . do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
29.11.2013 12:54:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XX/150/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku os środków transportowych na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
29.11.2013 12:51:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XX/149/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
29.11.2013 12:49:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XX/148/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2013 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
29.11.2013 12:45:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XX/147/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2013 - 2016 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
29.11.2013 12:42:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XX/146/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
20.11.2013 14:11:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
menu