menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
25.10.2019 13:39:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zal.3 obmiar do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo"
25.10.2019 13:39:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo"
25.10.2019 13:37:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo"
25.10.2019 12:48:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/57/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
25.10.2019 12:47:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnia oraz warunków i zasad k Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
25.10.2019 12:45:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/55/ 19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
25.10.2019 12:44:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
25.10.2019 12:42:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2019-2033 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2018 - 2023
25.10.2019 12:39:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 października 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2019 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatk Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.10.2019 12:38:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
25.10.2019 12:36:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu miesięcznego za 1 m powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skałd mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
24.10.2019 14:00:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oferta cenowa do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy - artykułów promocyjnych
24.10.2019 13:52:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy - artykułów promocyjnych
24.10.2019 13:51:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy - artykułów promocyjnych
24.10.2019 10:00:52 Hanna Pliszka Edytowano artykuł Kurpie Zielone w Literaturze
24.10.2019 09:59:14 Hanna Pliszka Edytowano artykuł Kurpie Zielone w Literaturze
24.10.2019 09:57:39 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Kurpie Zielone w Literaturze
22.10.2019 11:03:27 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został przeniesiony artykuł Informacja
22.10.2019 11:02:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wniosek do artykułu Nieodpłatne usuwanie folii rolniczych
22.10.2019 11:01:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Nieodpłatne usuwanie folii rolniczych
22.10.2019 10:58:52 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został przeniesiony artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I
22.10.2019 10:58:29 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został przeniesiony artykuł Obwieszczenie OKW w Siedlcach
22.10.2019 10:58:05 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został przeniesiony artykuł Ogłoszenie
22.10.2019 10:57:32 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został przeniesiony artykuł Obwieszczenie OKW w Siedlcach z 18 września 2019
22.10.2019 10:57:10 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został przeniesiony artykuł INFORMACJA DLA OKW
22.10.2019 10:56:47 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został przeniesiony artykuł Plan DYŻURÓW
21.10.2019 12:36:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie "Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy"
21.10.2019 12:35:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o otwarciu ofert do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie "Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy"
18.10.2019 06:22:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zestawienie złożonych ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
17.10.2019 14:13:02 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł Cykl lekcji Bibliotecznych
11.10.2019 14:31:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie
11.10.2019 12:23:16 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Plan DYŻURÓW
11.10.2019 07:33:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł INFORMACJA DLA OKW
10.10.2019 07:28:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
09.10.2019 12:37:29 Hanna Pliszka Dodany nowy artykuł 75 Rocznica Pacyfikacji wsi Bandysie
08.10.2019 12:27:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
08.10.2019 12:27:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik 4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
08.10.2019 12:27:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załączniki 1-3 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
08.10.2019 12:26:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
08.10.2019 12:25:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
08.10.2019 12:24:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
07.10.2019 14:48:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Unieważnienie postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
07.10.2019 14:46:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zestawienie złożonych ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
07.10.2019 13:44:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
07.10.2019 13:42:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o otwarciu ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe, Cyk, Brzozowy Kąt, Bandysie
04.10.2019 10:37:17 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie OKW w Siedlcach
04.10.2019 10:36:10 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie OKW w Siedlcach z 18 września 2019
04.10.2019 10:35:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie OKW w Siedlcach
04.10.2019 08:34:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
04.10.2019 08:26:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu " Budowa skwerku relaksacyjnego w Michałowie"
menu