menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
08.04.2020 09:15:06 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni
07.04.2020 10:31:10 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 06.04.2020 r.
07.04.2020 08:22:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czarnia”
07.04.2020 08:22:19 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Odpowiedzi na pytania z artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czarnia”
07.04.2020 08:22:15 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Odpowiedzi na pytania z artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czarnia”
07.04.2020 08:21:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czarnia”
07.04.2020 08:20:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czarnia”
06.04.2020 12:03:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
06.04.2020 11:44:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2020r. w sprawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2019 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
06.04.2020 11:40:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2020r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2019 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
06.04.2020 11:36:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
03.04.2020 13:26:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Czarnia
03.04.2020 11:56:32 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 03.04.2020 r.
03.04.2020 11:52:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja KRUS
02.04.2020 12:20:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.2. Wykaz osób do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czarnia”
02.04.2020 12:20:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 1 Formularz ofertowy do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czarnia”
02.04.2020 12:19:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czarnia”
02.04.2020 12:18:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Czarnia”
01.04.2020 12:47:08 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 01.04.2020 r.
01.04.2020 12:23:21 Karolina Rydel Usunięto artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 31.0.2020 r. z kategorii AKTUALNOŚCI
01.04.2020 12:23:13 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł
31.03.2020 14:25:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Informacja o terminie i miejscu dokonania zgłoszeń do składu OKW
31.03.2020 14:24:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Informacja o terminie i miejscu dokonania zgłoszeń do składu OKW
31.03.2020 14:21:50 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o terminie i miejscu dokonania zgłoszeń do składu OKW
31.03.2020 13:44:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie 17/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia interwencyjnego modelu odbioru odpadów komunalnych do osób obiętych kwarantanną lub izolacją domową (osób z zakażeniem koronawirusem niewym Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
31.03.2020 13:40:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
31.03.2020 12:45:26 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 31.03.2020 r.
30.03.2020 09:46:38 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł
26.03.2020 12:59:02 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 26.03.2020 r.
26.03.2020 10:56:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o zawieszeniu funkcjonowania Klubu Seniora do artykułu Informacja o zawieszeniu funkcjonowania Klubu Seniora
26.03.2020 10:55:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o zawieszeniu funkcjonowania Klubu Seniora
24.03.2020 09:05:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15 do artykułu Regulamin zamówień publicznych do 30 tyś zł
24.03.2020 09:04:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Regulamin zamówień publicznych do 30 tyś zł
24.03.2020 09:00:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.03.2020 13:05:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy Czarnia dla interesantów do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.03.2020 13:04:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodzie SUZUKI GRAND VITARA do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.03.2020 13:03:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji do oszacowania wartości samochodu służbowego SUZUKI GRAND VITARA do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.03.2020 13:01:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.03.2020 13:00:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 luty 2020r. w sprawie zmian w zakresie wprowadzenia procedur ralizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2020 zarządzenia o numerach od 1 do .....
23.03.2020 11:18:23 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł KOMUNIKAT GOPS
19.03.2020 13:54:01 Karolina Rydel Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 19.03.2020 r.
18.03.2020 14:14:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT GOPS
18.03.2020 14:02:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Komunikat w sprawie odbioru odpadów
18.03.2020 07:35:59 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT KRUS
17.03.2020 11:29:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Unieważnienie postępowania do artykułu Zapytanie ofertowe "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Czarnia"
17.03.2020 11:18:22 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie dla mieszkańców
17.03.2020 11:11:10 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
17.03.2020 08:31:57 Karolina Rydel Usunięty załącznik Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z artykułu Opinia Regionalnego Dyrekrtora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 3 marca 2020 r.
17.03.2020 08:31:49 Karolina Rydel Dodany załącznik Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do artykułu Opinia Regionalnego Dyrekrtora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 3 marca 2020 r.
17.03.2020 08:31:48 Karolina Rydel Dodany załącznik Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do artykułu Opinia Regionalnego Dyrekrtora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 3 marca 2020 r.
menu