menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Data Redaktor Zmiana
28.05.2014 12:21:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Lenda Danuta - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 12:20:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Brodzik Stanisław - Dyrektor Zespołu Szkół w Surowem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 12:18:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szydlik Stanisław - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 12:16:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szydlik Kazimierz - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 12:16:03 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Szydlik Kazimierz - radn y z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 12:15:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szydlik Kazimierz - radn y do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 12:14:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Samsel Jacek - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 12:13:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Pliszka Marek - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 12:11:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Lenda Tadeusz - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 11:55:49 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Lenda tadeusz - radny z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 11:51:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Lenda tadeusz - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 11:50:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kulesik Halina - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 11:49:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kordek Tadeusz - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 11:48:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kalinowski Czesław - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 11:47:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kaczmarczyk Dorota - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 11:45:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Dąbrowski Tadeusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 11:44:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Chorążewicz Sławomir - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 11:42:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Brysiewski Stanisław - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 11:41:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Bojarski Stanisław - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 11:40:34 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 08:28:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2013 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 08:26:16 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Czarnia w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2013 rok. z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 08:22:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14/2014 do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2013 rok.
28.05.2014 08:20:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2013 rok.
28.05.2014 08:15:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Czarnia w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za 2013 rok. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 08:13:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2014. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 08:12:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 maja 2014 r. w sprawia udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarni upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów , a tak Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 08:09:41 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów , a t Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 08:09:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów , a tak Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 08:06:59 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 maja 2014 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarni upoważnienia do prowadzeni z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 08:06:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 maja 2014 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarni upoważnienia do prowadzeni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 08:03:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 08:01:01 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarzadzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 maja 2014r. w sp;rawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarni upoważnienia do prowadzenia popstępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów , a t Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 08:00:56 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 13.2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2014. z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 07:58:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13.2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2014. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 07:57:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 maja 2014r. w sp;rawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarni upoważnienia do prowadzenia popstępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów , a tak Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
22.05.2014 14:08:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
22.05.2014 14:07:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
22.05.2014 14:06:40 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Informacja ARiMR Biuro Powiatowe w Ostrołęce o wydłużonych godzinach przyjmowania wniosków o płatność za 2014 rok. z kategorii Informacje dla mieszkańców
15.05.2014 07:55:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz przewodniczacych i zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych do artykułu Wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r.
15.05.2014 07:52:20 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wykaz przewodniczących i zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych z artykułu Wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r.
15.05.2014 07:50:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz przewodniczących i zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych do artykułu Wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r.
13.05.2014 08:14:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o udostępnieniu spisu wyborców do artykułu Wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r.
08.05.2014 13:27:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Skład Obwodowych Komisji Wyborczych do artykułu Wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r.
08.05.2014 13:26:52 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Składy Obwodowych Komisji Wyborczych z kategorii Informacje wyborcze
08.05.2014 13:25:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Sklady OKW do artykułu
08.05.2014 13:24:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
07.05.2014 10:52:54 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł
07.05.2014 10:50:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja. do artykułu
07.05.2014 10:49:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
menu