menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
15.04.2014 11:43:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:43:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz robót zrealizowanych przez Wykonawcę. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:42:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:42:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. przez Wykonawcę do wyk. przez podw. - zał. nr 1 do ofert Wykonawcy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:42:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oferta wykonawcy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:41:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:41:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 11:40:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
15.04.2014 07:58:21 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
15.04.2014 07:56:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie. do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
15.04.2014 07:56:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
15.04.2014 07:54:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie. do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
15.04.2014 07:54:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
15.04.2014 07:51:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
15.04.2014 07:51:05 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
15.04.2014 07:49:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
15.04.2014 07:48:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
04.04.2014 14:52:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz miejsc do nieodpłatnego wywieszania plakatów wyborczych. do artykułu Wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r.
03.04.2014 12:26:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r.
03.04.2014 12:19:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r.
03.04.2014 12:03:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu - Długie do artykułu Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Długiem.
03.04.2014 12:02:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Długiem.
03.04.2014 11:59:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu - Bandysie do artykułu Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bandysiach.
03.04.2014 11:58:21 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bandysiach.
03.04.2014 09:27:25 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
03.04.2014 09:26:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
31.03.2014 13:17:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu Zaproszenie na niedzielę palmową do Łysych
31.03.2014 13:17:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie na niedzielę palmową do Łysych
28.03.2014 13:58:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyłączenia prądu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
28.03.2014 13:54:46 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Terminy wyłączeń pradu z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
28.03.2014 11:48:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o bezpłatnych badaniach profilaktycznych.
28.03.2014 11:48:23 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Informacja z artykułu Informacja o bezpłatnych badaniach profilaktycznych.
28.03.2014 11:44:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o bezpłatnych badaniach profilaktycznych.
28.03.2014 11:43:38 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Informacja z artykułu Informacja o bezpłatnych badaniach profilaktycznych.
28.03.2014 11:42:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o bezpłatnych badaniach profilaktycznych.
28.03.2014 11:41:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o bezpłatnych badaniach profilaktycznych.
20.03.2014 08:06:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Terminy wyłączeń pradu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
20.03.2014 08:05:36 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wyłączenia pradu z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
17.03.2014 13:17:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie
17.03.2014 13:17:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
13.03.2014 10:07:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyłączenia pradu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
13.03.2014 10:06:40 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Terminarz wyłączeń pradu z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
12.03.2014 08:41:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 19 marca 2014 r.
12.03.2014 08:41:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 19 marca 2014 r.
06.03.2014 08:46:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
06.03.2014 08:45:32 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). z artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
24.02.2014 08:16:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna. do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
24.02.2014 08:15:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
24.02.2014 08:15:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
24.02.2014 08:14:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. do artykułu Przetarg na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Czarni.
menu