menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
15.07.2014 09:49:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
14.07.2014 10:38:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Bezpieczne wakacje. do artykułu List Prezesa KRUS skierowany do rodziców i dzieci w sprawie zapewnienia dzieciuom bezpiecznych wakacji.
14.07.2014 10:37:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł List Prezesa KRUS skierowany do rodziców i dzieci w sprawie zapewnienia dzieciuom bezpiecznych wakacji.
14.07.2014 10:33:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Bezpieczne Wakacje do artykułu List Prezesa KRUS skierowany do rodziców i dzieci w sprawie zapewnienia dzieciom bezpiecznych wakacji.
14.07.2014 10:31:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł List Prezesa KRUS skierowany do rodziców i dzieci w sprawie zapewnienia dzieciom bezpiecznych wakacji.
14.07.2014 08:35:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
14.07.2014 07:25:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
14.07.2014 07:17:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
14.07.2014 07:16:36 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
09.07.2014 10:52:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
09.07.2014 10:33:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 177 do artykułu Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Czarnia za 2013 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
09.07.2014 10:23:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Czarnia za 2013 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
09.07.2014 10:12:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 183 do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014 rok.
09.07.2014 10:09:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014 rok.
09.07.2014 10:05:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 182 do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017 .
09.07.2014 10:03:59 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017 .
09.07.2014 10:00:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 177 do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2013 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
09.07.2014 09:50:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2013 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
09.07.2014 09:46:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 174 do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017.
09.07.2014 09:44:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017.
09.07.2014 09:41:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 175 do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014 rok
09.07.2014 09:39:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014 rok
09.07.2014 08:52:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/188/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
09.07.2014 08:49:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/187/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Czarnia niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania prze Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
09.07.2014 08:44:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/186/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
09.07.2014 08:42:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/185/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerfwca 2014 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym w Gminie Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
09.07.2014 08:27:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/184/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
09.07.2014 08:18:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/183/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
09.07.2014 08:13:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/182/2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Fin ansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
09.07.2014 08:10:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/181/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
09.07.2014 08:05:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/180/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia Partnerskiego z Województwem Mazowieckim. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
09.07.2014 08:03:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/179/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
09.07.2014 08:01:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/178/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
09.07.2014 07:50:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/177/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2013 r. oraz sprawozdania finansowego za 2013 r. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2014 12:26:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/176/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2014 12:17:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/175/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2014 12:14:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/174/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2014 12:11:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIII/173/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/146/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2014 12:08:14 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
08.07.2014 10:38:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Pismo w sprawie wydania opinii do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania
08.07.2014 10:37:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania
08.07.2014 10:37:04 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Obwiedszczenie z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania
08.07.2014 10:37:01 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Pismo w sprawie wydania opinii z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania
08.07.2014 10:36:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Pismo w sprawie wydania opinii do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania
08.07.2014 10:34:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwiedszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania
08.07.2014 10:34:06 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania
07.07.2014 13:17:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz nieruchomości do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bez przetargowym położonych we wsi Bandysie Gmina Czarnia.
07.07.2014 13:12:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bez przetargowym położonych we wsi Bandysie Gmina Czarnia.
07.07.2014 11:20:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik BHP w rolnictwie do artykułu Informacja dotycząca przestrzegania zasad BHP podczas prac wykonywanych w okresie letnim na terenach wiejskich.
07.07.2014 11:18:52 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja dotycząca przestrzegania zasad BHP podczas prac wykonywanych w okresie letnim na terenach wiejskich.
menu