menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
05.08.2014 09:04:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:03:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:03:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:03:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:02:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:02:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:02:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:02:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:02:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:01:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:01:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:55:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:53:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:53:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:52:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:52:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz robót zrealizowanych przez Wykonawcę. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:52:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:51:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. przez Wykonawcę do wyk. przez podw. - zał. nr 1 do ofert Wykonawcy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:51:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:50:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:50:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:50:00 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 07:49:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
05.08.2014 07:48:59 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
05.08.2014 07:47:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogloszenie do artykułu Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
05.08.2014 07:46:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
05.08.2014 07:43:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
05.08.2014 07:42:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
05.08.2014 07:40:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogloszenie do artykułu Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
05.08.2014 07:39:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
31.07.2014 12:55:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia
31.07.2014 12:55:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia
30.07.2014 11:53:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych
29.07.2014 15:02:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 17 do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2014 r.
29.07.2014 15:00:52 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2014 r.
28.07.2014 13:09:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień nauczyciela mianowanego. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
24.07.2014 14:55:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyłączenia prądu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
24.07.2014 14:55:02 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wyłączenia prądu z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
24.07.2014 14:54:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyłączenia prądu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
24.07.2014 14:54:14 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wyłączenia prądu z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
24.07.2014 07:06:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
23.07.2014 12:50:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Program do artykułu XIII Edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów.
23.07.2014 12:49:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XIII Edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów.
23.07.2014 12:47:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Program do artykułu XIII Edeycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów.
23.07.2014 12:45:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XIII Edeycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów.
22.07.2014 07:48:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/180/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia Partnerskiego z Województwem Mazowieckim. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
22.07.2014 07:41:25 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr XXIV/180/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia Partnerskiego z Województwem Mazowieckim. z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
15.07.2014 10:10:21 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Charakterystyka Gminy Czarnia
15.07.2014 09:56:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
15.07.2014 09:53:15 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik ZarzadzeNr 15/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017 z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
menu