menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
Data Redaktor Zmiana
28.05.2014 08:09:41 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów , a t Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 08:09:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów , a tak Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 08:06:59 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 maja 2014 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarni upoważnienia do prowadzeni z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 08:06:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 maja 2014 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarni upoważnienia do prowadzeni do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 08:03:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 08:01:01 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarzadzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 maja 2014r. w sp;rawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarni upoważnienia do prowadzenia popstępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów , a t Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 08:00:56 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 13.2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2014. z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 07:58:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13.2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2014. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.05.2014 07:57:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 maja 2014r. w sp;rawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarni upoważnienia do prowadzenia popstępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów , a tak Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
22.05.2014 14:08:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
22.05.2014 14:07:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego
22.05.2014 14:06:40 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Informacja ARiMR Biuro Powiatowe w Ostrołęce o wydłużonych godzinach przyjmowania wniosków o płatność za 2014 rok. z kategorii Informacje dla mieszkańców
15.05.2014 07:55:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz przewodniczacych i zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych do artykułu Wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r.
15.05.2014 07:52:20 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wykaz przewodniczących i zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych z artykułu Wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r.
15.05.2014 07:50:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz przewodniczących i zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych do artykułu Wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r.
13.05.2014 08:14:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o udostępnieniu spisu wyborców do artykułu Wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r.
08.05.2014 13:27:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Skład Obwodowych Komisji Wyborczych do artykułu Wybory do Parlamentu Europejskiego wyznaczone na dzień 25 maja 2014 r.
08.05.2014 13:26:52 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Składy Obwodowych Komisji Wyborczych z kategorii Informacje wyborcze
08.05.2014 13:25:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Sklady OKW do artykułu
08.05.2014 13:24:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
07.05.2014 10:52:54 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł
07.05.2014 10:50:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja. do artykułu
07.05.2014 10:49:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
07.05.2014 09:33:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyłączenia pradu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
07.05.2014 09:33:20 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wyłączenia pradu z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
05.05.2014 14:58:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik prognoza do artykułu Projekt zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko
05.05.2014 14:57:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik prognoza do artykułu Projekt zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko
05.05.2014 14:56:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik prognoza do artykułu Projekt zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko
05.05.2014 14:55:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Prognoza oddziaływania do artykułu Projekt zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko
05.05.2014 14:52:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt zmiany do artykułu Projekt zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko
05.05.2014 14:49:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik projekt zmiany do artykułu Projekt zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko
05.05.2014 14:46:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Studium do artykułu Projekt zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko
05.05.2014 14:45:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Projekt zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko
05.05.2014 14:37:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
05.05.2014 14:36:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
29.04.2014 13:32:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyłączenia pradu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
29.04.2014 13:29:31 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Terminy wyłączeń z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
28.04.2014 14:51:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie popdania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za I kwartał 2014 r. , oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nal Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.04.2014 14:34:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2014. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
28.04.2014 12:59:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Starostry Ostrołęckiego
28.04.2014 12:58:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starostry Ostrołęckiego
24.04.2014 13:21:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 167. do artykułu Zmiana budżetu gminy Czarnia na 2014 rok.
24.04.2014 13:19:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu gminy Czarnia na 2014 rok.
24.04.2014 13:14:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 166 do artykułu Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017
24.04.2014 13:11:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017
24.04.2014 13:00:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/172/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii p.w. Niepokalanego pocięcia NMP w Czarni na odtworzenie zniszczonego ogrodzenia cmentarza parafialnego rzymsko-katolickiego w Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
24.04.2014 12:57:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/171/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/144/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Modernizacja oddziałów prz Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
24.04.2014 12:53:36 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr XXII/171/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/144/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Modernizacja oddziałów Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
24.04.2014 12:51:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/171/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/144/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Modernizacja oddziałów pr Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
24.04.2014 12:46:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/170/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnia oraz warunków i zasad korzystania z przystanków. do Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
menu