menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
05.06.2014 10:46:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 10:45:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. przez Wykonawcę do wyk. przez podw. - zał. nr 1 do ofert Wykonawcy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 10:45:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 10:45:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 10:44:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
04.06.2014 12:31:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Terminy wyłączeń prądu. do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
04.06.2014 12:30:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
04.06.2014 12:17:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyłączenia prądu. do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
04.06.2014 12:15:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
04.06.2014 11:52:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie. do artykułu ARiMR Biuro Powiatowe w Ostrołęce zaprasza na spotkanie szkoleniowo - informacyjne.
04.06.2014 11:51:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ARiMR Biuro Powiatowe w Ostrołęce zaprasza na spotkanie szkoleniowo - informacyjne.
04.06.2014 11:50:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie. do artykułu ARiMR Biuro Powiatowe w Ostrołęce zaprasza na spotkanie szkoleniowo - informacyjne.
04.06.2014 11:49:32 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł ARiMR Biuro Powiatowe w Ostrołęce zaprasza na spotkanie szkoleniowo - informacyjne.
04.06.2014 11:47:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł ARiMR Biuro Powiatowe w Ostrołęce zaprasza na spotkanie szkoleniowo - informacyjne.
02.06.2014 11:17:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szczegółowy wykaz dostawy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
02.06.2014 11:16:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
02.06.2014 11:16:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
02.06.2014 11:16:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
02.06.2014 11:16:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz dostaw do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
02.06.2014 11:15:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
02.06.2014 11:15:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. przez Wykonawcę do wyk. przez podw. - zał. nr 1 do ofert Wykonawcy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
02.06.2014 11:14:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oferta wykonawcy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
02.06.2014 11:14:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
02.06.2014 11:13:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
02.06.2014 11:13:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
30.05.2014 10:09:33 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Dzień 20 czerwca 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzedzie Gminy Czarnia.
30.05.2014 10:08:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja. do artykułu Dzień 20 czerwca 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzedzie Gminy Czarnia.
30.05.2014 10:07:34 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Dzień 20 czerwca 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzedzie Gminy Czarnia.
30.05.2014 10:05:56 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Godziny pracy Urzędu Gminy Czarnia
30.05.2014 10:03:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Dzień 20 czerwca 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Czarnia.
30.05.2014 10:03:21 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Dzień 20 czerwca 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Czarnia.
29.05.2014 11:28:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie. do artykułu Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
29.05.2014 11:28:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
29.05.2014 11:26:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie. do artykułu Zaproszenie Lokalnej Grupy Dzialania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
29.05.2014 11:25:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie Lokalnej Grupy Dzialania "Kurpsie Razem" na spotkanie informacyjne.
29.05.2014 09:21:00 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
29.05.2014 09:16:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Czarnia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 - zarządzenia o numerach od 1 do 28.
28.05.2014 14:59:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyłączenia prądu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
28.05.2014 14:59:23 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wyłączenia pradu z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączenia prądu.
28.05.2014 12:40:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Sztemberg Ryszard - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 12:37:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Sztemberg Ryszard - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2010 r
28.05.2014 12:25:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kuczński Witold _ Dyrektor Zespołu Szkół w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 12:24:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Skorupska Krystyna - Kierownik GOPS w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 12:23:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Pyśk Stanisław - Sekretarz Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 12:22:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Piórkowska Krystyna - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 12:21:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Lenda Danuta - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 12:20:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Brodzik Stanisław - Dyrektor Zespołu Szkół w Surowem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 12:18:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szydlik Stanisław - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 12:16:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szydlik Kazimierz - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
28.05.2014 12:16:03 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Szydlik Kazimierz - radn y z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
menu