menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
27.10.2014 08:21:34 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Gminnej komisji Wyborczej w czarni z dnia 26 października 2014r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych z artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
27.10.2014 08:21:34 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik z artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
27.10.2014 08:15:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Gminnej komisji Wyborczej w czarni z dnia 26 października 2014r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
22.10.2014 14:09:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Terminy wyłączenia do artykułu Rejon Energetyczny w Ostrołęce podaje terminy wyłączeń pradu
22.10.2014 14:08:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Rejon Energetyczny w Ostrołęce podaje terminy wyłączeń pradu
21.10.2014 09:40:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni w sprawie losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach zarzadzonych na dzień 16 listopada 2014 r. do artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
20.10.2014 10:58:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni o miejscu , dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych. do artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
20.10.2014 10:57:04 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w czarni o miejscu , dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych. z artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
20.10.2014 10:56:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w czarni o miejscu , dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych. do artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
15.10.2014 07:22:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Regulamin utrzymania porządku iczystości w gm. Czarnia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
15.10.2014 07:22:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
15.10.2014 07:21:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
15.10.2014 07:21:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
15.10.2014 07:21:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. przez Wykonawcę do wyk. przez podw. - zał. nr 1 do ofert Wykonawcy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
15.10.2014 07:20:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonanych usług do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
15.10.2014 07:20:31 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik wYKAZ WYKONANYCH USŁUG z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
15.10.2014 07:20:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik wYKAZ WYKONANYCH USŁUG do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
15.10.2014 07:20:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
15.10.2014 07:19:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
15.10.2014 07:19:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
15.10.2014 07:18:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
15.10.2014 07:18:21 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
15.10.2014 07:18:02 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
15.10.2014 07:16:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
14.10.2014 09:20:03 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Godziny pracy Urzędu Gminy Czarnia
13.10.2014 09:04:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt programu na 2015 rok. do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminty Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13.10.2014 09:03:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminty Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
09.10.2014 10:07:55 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Dzień 10 listopada 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Czarnia.
09.10.2014 10:05:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Dzień 10 listopada 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Czarnia.
09.10.2014 10:03:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Dzień 10 listopada 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Czarnia.
09.10.2014 09:37:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja w sprawie odbioru odpadów
09.10.2014 09:36:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja w sprawie odbioru odpadów
09.10.2014 09:33:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja w sprawie odbioru odpadów
09.10.2014 09:32:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja w sprawie odbioru odpadów
08.10.2014 07:17:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie - badanie wzroku
08.10.2014 07:16:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie - badanie wzroku
07.10.2014 14:38:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
07.10.2014 14:36:16 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
07.10.2014 14:35:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
07.10.2014 14:34:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
30.09.2014 14:25:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie
30.09.2014 14:24:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
30.09.2014 14:21:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
30.09.2014 14:19:33 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
30.09.2014 14:17:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Karta Informacyjna Przedsięwzięcia do artykułu Karta Informacyjna Przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej Rutkowo - Granica"
30.09.2014 14:16:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Karta Informacyjna Przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej Rutkowo - Granica"
29.09.2014 08:33:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Sklad Gminnej Komisji Wyborczej do artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
26.09.2014 14:36:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 września 2014 w sprawie wskazania obwodowej komisji wyborczej dla celów głosolwania korespondecyjnego do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
24.09.2014 07:41:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o zwolaniu Sesji Rady Gminy do artykułu Informacja o XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 30 września 2014 r.
24.09.2014 07:39:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 30 września 2014 r.
menu