menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
04.12.2014 20:39:03 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Skład Rady Gminy Czarnia w kadencji 2014 - 2018
04.12.2014 20:36:39 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Skład Rady Gminy Czarnia w kadencji 2014 - 2018
28.11.2014 12:27:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr 200 do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014 rok.
28.11.2014 12:25:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014 rok.
28.11.2014 12:13:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr 199 do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017
28.11.2014 12:11:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017
28.11.2014 12:08:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr 196 do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014 r.
28.11.2014 12:05:59 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014 r.
28.11.2014 12:04:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr 195 do artykułu Zmiana Wieloletniej Progniozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017.
28.11.2014 12:02:09 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Progniozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017.
26.11.2014 12:43:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/201/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Czarnia w latach 2007 - 2013. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
26.11.2014 12:41:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/200/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
26.11.2014 12:37:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/199/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
26.11.2014 12:33:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVII/198/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o d Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
26.11.2014 12:27:06 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
26.11.2014 12:18:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/197/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2014 r w sprawie zamiany nieeruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
26.11.2014 12:16:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/196/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
26.11.2014 12:12:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchw3ała Nr XXVI/195/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
26.11.2014 12:09:20 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
21.11.2014 07:59:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
21.11.2014 07:58:26 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
21.11.2014 07:57:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do artykułu Decyzja Nr 03/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
21.11.2014 07:55:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 03/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.11.2014 11:36:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
18.11.2014 11:35:28 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
07.11.2014 08:54:54 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czarnia na lata 2014 - 2032.
07.11.2014 08:44:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie. do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
07.11.2014 08:44:12 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.11.2014 14:56:06 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Program usuwania wyrobów zawierających azbest do artykułu Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czarnia na lata 2014 - 2032.
05.11.2014 14:51:23 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czarnia na lata 2014 - 2032.
05.11.2014 07:44:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Harmonogram do artykułu Harmonogram Odbioru Odpadów Wielkogabarytowych Z Terenu Gminy Czarnia
05.11.2014 07:43:29 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Harmonogram Odbioru Odpadów Wielkogabarytowych Z Terenu Gminy Czarnia
05.11.2014 07:34:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz Przewodniczących i Zastępców Obwodowych Komiksji Wyborczych do artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
30.10.2014 11:41:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2014. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
30.10.2014 11:35:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
30.10.2014 11:17:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zmiana budzetu Gminy Czarnia na rok 2014. do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2014.
30.10.2014 11:15:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na rok 2014.
30.10.2014 11:01:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2014 r.
30.10.2014 11:00:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za III kwartały 2014 r.
28.10.2014 11:07:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu KRUS podaje informację dotyczącą przestrzegania zasad BHP podczas prac wykonywanych w okresie jesienno-zimowym na terenach wiejskich.
28.10.2014 11:06:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KRUS podaje informację dotyczącą przestrzegania zasad BHP podczas prac wykonywanych w okresie jesienno-zimowym na terenach wiejskich.
27.10.2014 09:42:59 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik z artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
27.10.2014 09:41:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 26 października 2014 r. w sprawie powołania skladów osobowych obwodowych komisji wyborczych. do artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
27.10.2014 09:38:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
27.10.2014 09:37:48 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnia z dnia 26 października 2014 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych. z artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
27.10.2014 09:33:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnia z dnia 26 października 2014 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych. do artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
27.10.2014 09:30:13 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 26 października 2014 r. w sprawie powołania skladów osobowych obwodowych komisji wyborczych z artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
27.10.2014 08:59:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Czarnia. do artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
27.10.2014 08:58:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Czarnia do artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
27.10.2014 08:25:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Czarni z dnia 26 października 2014 r. w sprawie powołania skladów osobowych obwodowych komisji wyborczych do artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
menu