menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Data Redaktor Zmiana
14.10.2014 09:20:03 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Godziny pracy Urzędu Gminy Czarnia
13.10.2014 09:04:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt programu na 2015 rok. do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminty Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13.10.2014 09:03:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminty Czarnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
09.10.2014 10:07:55 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Dzień 10 listopada 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Czarnia.
09.10.2014 10:05:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Dzień 10 listopada 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Czarnia.
09.10.2014 10:03:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Dzień 10 listopada 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Czarnia.
09.10.2014 09:37:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja w sprawie odbioru odpadów
09.10.2014 09:36:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja w sprawie odbioru odpadów
09.10.2014 09:33:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja w sprawie odbioru odpadów
09.10.2014 09:32:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja w sprawie odbioru odpadów
08.10.2014 07:17:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie - badanie wzroku
08.10.2014 07:16:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie - badanie wzroku
07.10.2014 14:38:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
07.10.2014 14:36:16 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
07.10.2014 14:35:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
07.10.2014 14:34:07 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
30.09.2014 14:25:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie
30.09.2014 14:24:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
30.09.2014 14:21:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
30.09.2014 14:19:33 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
30.09.2014 14:17:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Karta Informacyjna Przedsięwzięcia do artykułu Karta Informacyjna Przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej Rutkowo - Granica"
30.09.2014 14:16:15 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Karta Informacyjna Przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej Rutkowo - Granica"
29.09.2014 08:33:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Sklad Gminnej Komisji Wyborczej do artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
26.09.2014 14:36:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 26 września 2014 w sprawie wskazania obwodowej komisji wyborczej dla celów głosolwania korespondecyjnego do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
24.09.2014 07:41:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o zwolaniu Sesji Rady Gminy do artykułu Informacja o XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 30 września 2014 r.
24.09.2014 07:39:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 30 września 2014 r.
19.09.2014 12:57:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Czarnia z dniia 19 września 2015 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
12.09.2014 09:56:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 08 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2014 . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
12.09.2014 09:52:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji k Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
12.09.2014 09:43:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie informacjni o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedfsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
11.09.2014 12:19:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 193. do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017.
11.09.2014 12:17:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017.
11.09.2014 12:15:37 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014 rok
11.09.2014 12:13:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 194 do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014 rok
11.09.2014 12:12:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014 rok
11.09.2014 12:07:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXV/189/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/61/04 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2004 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy C Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
11.09.2014 12:04:58 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr XXV/189/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia . z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
11.09.2014 11:57:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXV/194/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
11.09.2014 11:55:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXV/193/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 -2017. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
11.09.2014 11:51:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXV/192/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 lipca 2014 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
11.09.2014 11:49:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXV/191/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/173/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/146/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 201 Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
11.09.2014 11:42:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXV/190/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
11.09.2014 11:39:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXV/189/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia . do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
11.09.2014 11:35:11 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
10.09.2014 12:36:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zaproszenie. do artykułu Zaproszenie na szkolenie - "System Płatności Bezpośrednich w Polsce w Latach 2015 - 2020"
10.09.2014 12:35:24 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie na szkolenie - "System Płatności Bezpośrednich w Polsce w Latach 2015 - 2020"
09.09.2014 07:19:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz miejsc na terenie Gminy Czarnia przeznaczonych do nieodpłatnego wywieszania plakatów związanych z wyborami samorządowymi zarządzonymi na 16 listopada 2014 r. do artykułu Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
04.09.2014 08:20:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyłączenia pradu do artykułu Rejon Energetyczny w Ostrołęce podaje terminy wyłączeń pradu.
04.09.2014 08:20:00 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Rejon Energetyczny w Ostrołęce podaje terminy wyłączeń pradu.
04.09.2014 08:19:36 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Rejon Energetyczny w Ostrołęce podaje terminy wyłączeń pradu.
menu