menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
02.07.2014 07:22:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
02.07.2014 07:22:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
02.07.2014 07:21:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
02.07.2014 07:21:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót 7b do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
02.07.2014 07:20:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót 7a do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
02.07.2014 07:20:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
02.07.2014 07:19:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
02.07.2014 07:19:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
02.07.2014 07:19:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
02.07.2014 07:19:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz robót zrealizowanych przez Wykonawcę. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
02.07.2014 07:18:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
02.07.2014 07:18:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. przez Wykonawcę do wyk. przez podw. - zał. nr 1 do ofert Wykonawcy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
02.07.2014 07:17:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oferta wykonawcy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
02.07.2014 07:17:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
02.07.2014 07:16:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
01.07.2014 11:28:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dodatkowego w projekcie "Postaw na rozwój".
25.06.2014 13:44:20 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bandysiach.
25.06.2014 13:41:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu. do artykułu Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bandysiach.
25.06.2014 13:40:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części oświatowej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bandysiach.
24.06.2014 12:37:51 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Godziny pracy Urzędu Gminy Czarnia
24.06.2014 12:15:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyłączenia prądu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
24.06.2014 12:14:59 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wyłączenia prądu z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
24.06.2014 12:14:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyłączenia prądu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
24.06.2014 12:13:59 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wyłączenia prądu z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
23.06.2014 11:34:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Sesja Rady Gminy do artykułu Informacja o XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 27 czerwca 2014 r.
23.06.2014 11:34:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarnia zwołanej na dzień 27 czerwca 2014 r.
12.06.2014 10:26:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie od wykonawcy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
11.06.2014 09:31:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyłączenia prądu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
11.06.2014 09:31:10 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Terminy wyłączeń prądu. z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
11.06.2014 09:29:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyłączenia prądu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
11.06.2014 09:28:58 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wyłączenia prądu. z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
11.06.2014 07:54:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
11.06.2014 07:53:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
11.06.2014 07:53:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. przez Wykonawcę do wyk. przez podw. - zał. nr 1 do ofert Wykonawcy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
11.06.2014 07:52:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
11.06.2014 07:51:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz wykonanych usług do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
11.06.2014 07:51:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
11.06.2014 07:50:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
11.06.2014 07:50:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz środków transportu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
11.06.2014 07:49:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
11.06.2014 07:49:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Szczegółowy opis tras dowozu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
11.06.2014 07:49:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
11.06.2014 07:48:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
11.06.2014 07:48:16 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
10.06.2014 09:57:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dodatkowego w projekcie "Postaw na rozwój".
10.06.2014 09:57:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dodatkowego w projekcie "Postaw na rozwój".
10.06.2014 09:56:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dodatkowego w projekcie "Postaw na rozwój".
10.06.2014 09:56:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dodatkowego w projekcie "Postaw na rozwój".
10.06.2014 09:55:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dodatkowego w projekcie "Postaw na rozwój".
10.06.2014 08:40:01 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Krótka charakterystyka Gminy Czarnia
menu