menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Data Redaktor Zmiana
11.06.2014 07:49:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
11.06.2014 07:48:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
11.06.2014 07:48:16 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
10.06.2014 09:57:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dodatkowego w projekcie "Postaw na rozwój".
10.06.2014 09:57:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dodatkowego w projekcie "Postaw na rozwój".
10.06.2014 09:56:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dodatkowego w projekcie "Postaw na rozwój".
10.06.2014 09:56:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dodatkowego w projekcie "Postaw na rozwój".
10.06.2014 09:55:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dodatkowego w projekcie "Postaw na rozwój".
10.06.2014 08:40:01 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Krótka charakterystyka Gminy Czarnia
10.06.2014 08:37:21 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Krótka charakterystyka Gminy Czarnia
10.06.2014 08:35:32 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Krótka charakterystyka Gminy Czarnia
10.06.2014 08:22:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kuczyński Witold - Dyrektor Zespołu Szkół w Czarni do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
10.06.2014 08:19:52 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Kuczński Witold _ Dyrektor Zespołu Szkół w Czarni z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
10.06.2014 08:15:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Kurzyński Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
10.06.2014 08:14:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Jurga Czesław - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
06.06.2014 13:35:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Mienie komunalne do artykułu Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia na dzień 31 grudnia 2013 r.
06.06.2014 13:33:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia na dzień 31 grudnia 2013 r.
06.06.2014 09:45:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
06.06.2014 09:45:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
06.06.2014 09:45:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
06.06.2014 09:42:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
06.06.2014 09:41:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
06.06.2014 09:41:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
06.06.2014 09:41:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
06.06.2014 09:38:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
06.06.2014 09:37:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
06.06.2014 09:37:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
06.06.2014 09:36:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 11:20:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 11:18:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Badania geotechniczne do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 11:18:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Badania geotechniczne do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 11:18:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Badania geotechniczne do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 11:18:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Badania geotechniczne do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 11:17:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Badania geotechniczne do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 11:08:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt zagospodarowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 11:06:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt zagospodarowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 11:05:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt zagospodarowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 11:03:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt zagospodarowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 11:00:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt zagospodarowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 10:59:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt zagospodarowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 10:55:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt zagospodarowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 10:52:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 10:52:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 10:51:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 10:51:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 10:51:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 10:50:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 10:50:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 10:50:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
05.06.2014 10:49:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
menu