menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
31.07.2014 12:55:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia
30.07.2014 11:53:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych
29.07.2014 15:02:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarzadzenie Nr 17 do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2014 r.
29.07.2014 15:00:52 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2014 r.
28.07.2014 13:09:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień nauczyciela mianowanego. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
24.07.2014 14:55:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyłączenia prądu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
24.07.2014 14:55:02 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wyłączenia prądu z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
24.07.2014 14:54:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wyłączenia prądu do artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
24.07.2014 14:54:14 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wyłączenia prądu z artykułu Rejon Energetyczny Ostrołęka podaje terminy wyłączeń prądu.
24.07.2014 07:06:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
23.07.2014 12:50:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Program do artykułu XIII Edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów.
23.07.2014 12:49:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XIII Edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów.
23.07.2014 12:47:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Program do artykułu XIII Edeycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów.
23.07.2014 12:45:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł XIII Edeycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów.
22.07.2014 07:48:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/180/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia Partnerskiego z Województwem Mazowieckim. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
22.07.2014 07:41:25 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Uchwała Nr XXIV/180/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia Partnerskiego z Województwem Mazowieckim. z artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
15.07.2014 10:10:21 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Charakterystyka Gminy Czarnia
15.07.2014 09:56:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
15.07.2014 09:53:15 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik ZarzadzeNr 15/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017 z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
15.07.2014 09:52:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik ZarzadzeNr 15/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
15.07.2014 09:50:02 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017 . z kategorii Zarządzenia Wójta
15.07.2014 09:49:35 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
14.07.2014 10:38:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Bezpieczne wakacje. do artykułu List Prezesa KRUS skierowany do rodziców i dzieci w sprawie zapewnienia dzieciuom bezpiecznych wakacji.
14.07.2014 10:37:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł List Prezesa KRUS skierowany do rodziców i dzieci w sprawie zapewnienia dzieciuom bezpiecznych wakacji.
14.07.2014 10:33:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Bezpieczne Wakacje do artykułu List Prezesa KRUS skierowany do rodziców i dzieci w sprawie zapewnienia dzieciom bezpiecznych wakacji.
14.07.2014 10:31:42 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł List Prezesa KRUS skierowany do rodziców i dzieci w sprawie zapewnienia dzieciom bezpiecznych wakacji.
14.07.2014 08:35:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
14.07.2014 07:25:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
14.07.2014 07:17:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
14.07.2014 07:16:36 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
09.07.2014 10:52:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
09.07.2014 10:33:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 177 do artykułu Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Czarnia za 2013 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
09.07.2014 10:23:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Czarnia za 2013 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
09.07.2014 10:12:39 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 183 do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014 rok.
09.07.2014 10:09:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014 rok.
09.07.2014 10:05:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 182 do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017 .
09.07.2014 10:03:59 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017 .
09.07.2014 10:00:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 177 do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2013 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
09.07.2014 09:50:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2013 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
09.07.2014 09:46:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 174 do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017.
09.07.2014 09:44:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017.
09.07.2014 09:41:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr 175 do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014 rok
09.07.2014 09:39:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014 rok
09.07.2014 08:52:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/188/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
09.07.2014 08:49:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/187/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Czarnia niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania prze Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
09.07.2014 08:44:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/186/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
09.07.2014 08:42:26 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/185/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerfwca 2014 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym w Gminie Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
09.07.2014 08:27:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/184/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
09.07.2014 08:18:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/183/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
09.07.2014 08:13:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr XXIV/182/2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Fin ansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
menu