menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
02.12.2019 08:09:58 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł V Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
02.12.2019 08:09:22 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
02.12.2019 08:08:48 Grzegorz Kamzelski Z kategorii AKTUALNOŚCI do kategorii Sesje Rady i posiedzenia Komisji został przeniesiony artykuł VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
21.11.2019 10:10:57 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Marek Piórkowski - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2018-2023
21.11.2019 09:37:24 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Odwołanie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
20.11.2019 14:31:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.11.2019 14:29:22 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2020 z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.11.2019 14:29:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2020-2033 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.11.2019 14:26:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2020 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
20.11.2019 14:23:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
18.11.2019 10:22:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
15.11.2019 13:25:55 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł II JARMARK BOŻONARODZENIOWY
15.11.2019 10:15:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KURSY AUTOBUSOWE
15.11.2019 07:54:58 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł II JARMARK BOŻONARODZENIOWY
12.11.2019 13:07:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę " Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia w 2020r."
07.11.2019 12:58:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
07.11.2019 12:58:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o otwarciu ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
06.11.2019 09:30:12 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
06.11.2019 09:29:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
06.11.2019 09:28:16 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
06.11.2019 09:13:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik RODO akcyza do artykułu KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – ZWROT AKCYZY
06.11.2019 09:11:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – ZWROT AKCYZY
06.11.2019 09:10:34 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł KLAZULA INFORMACYJNA- ZWROT AKCYZY z kategorii RODO
06.11.2019 09:09:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
06.11.2019 09:04:20 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA
06.11.2019 09:03:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – EWIDENCJA LUDNOŚCI
06.11.2019 09:02:30 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Klauzula informacyjna RODO z kategorii RODO
06.11.2019 09:01:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KLAZULA INFORMACYJNA RODO – DOWODY OSOBISTE
06.11.2019 09:00:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
04.11.2019 14:35:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy - artykułów promocyjnych
04.11.2019 14:34:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o otwarciu ofert do artykułu Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy - artykułów promocyjnych
04.11.2019 14:17:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo"
04.11.2019 14:17:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o otwarciu ofert do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo"
31.10.2019 14:52:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia rok 2019 zarządzenia o numerach od 1 do .....
29.10.2019 13:38:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał. 3. Umowa wzór do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:37:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zał.2. Formularz oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:30:57 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik zał. 1 Szczegółowy opis z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:30:26 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik zał. 1 Szczegółowy opis z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:29:37 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik zał. 1 Szczegółowy opis z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:29:29 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik zał. 1 Szczegółowy opis z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:29:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 1 Szczegółowy opis do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:28:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 1 Szczegółowy opis do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:28:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 1 Szczegółowy opis do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:28:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 1 Szczegółowy opis do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:27:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik zał. 1 Szczegółowy opis do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:26:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 13:20:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem
29.10.2019 10:32:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CZARNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI , O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2020 ROK do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia
29.10.2019 10:29:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia
25.10.2019 13:39:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zal.4 Projekt do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro w sprawie "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutkowo"
menu