menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
02.09.2014 12:05:21 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 16 listopad 2014 r.
01.09.2014 14:28:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Postanowienie do artykułu Postanowienie Wójta Gminy
01.09.2014 14:28:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Postanowienie Wójta Gminy
01.09.2014 12:51:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie. do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyedania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
01.09.2014 12:50:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyedania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
01.09.2014 12:48:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
01.09.2014 12:48:18 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
21.08.2014 11:20:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
13.08.2014 12:26:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
13.08.2014 12:26:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
13.08.2014 12:26:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.
11.08.2014 14:48:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
11.08.2014 14:48:11 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
11.08.2014 14:46:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
11.08.2014 14:45:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnia o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
08.08.2014 09:39:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
08.08.2014 09:38:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartały 2014 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należn Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
07.08.2014 14:26:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Jurga Czesław - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
07.08.2014 14:25:54 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Jurga Czesław - Wójt Gminy z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 rok.
05.08.2014 09:04:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:03:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:03:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:03:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:02:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:02:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:02:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:02:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:02:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:01:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 09:01:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:55:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:53:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:53:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:52:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:52:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz robót zrealizowanych przez Wykonawcę. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:52:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:51:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. przez Wykonawcę do wyk. przez podw. - zał. nr 1 do ofert Wykonawcy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:51:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:50:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:50:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 08:50:00 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane..
05.08.2014 07:49:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
05.08.2014 07:48:59 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
05.08.2014 07:47:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogloszenie do artykułu Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
05.08.2014 07:46:41 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia
05.08.2014 07:43:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
05.08.2014 07:42:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
05.08.2014 07:40:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogloszenie do artykułu Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
05.08.2014 07:39:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
31.07.2014 12:55:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia
menu