menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
16.02.2015 11:08:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu
16.02.2015 11:08:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu
16.02.2015 11:07:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz zrealizowanych robót przez wykonawcę do artykułu
16.02.2015 11:07:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. do artykułu
16.02.2015 11:06:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. przez Wykonawcę do wyk. przez podw. - zał. nr 1 do ofert Wykonawcy. do artykułu
16.02.2015 11:06:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu
16.02.2015 11:05:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu
16.02.2015 11:04:22 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł
16.02.2015 11:03:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
11.02.2015 11:56:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik obwieszczenie do artykułu OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
11.02.2015 11:56:20 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
10.02.2015 09:37:20 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Konkurs BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLE organizowany przez KRUS
10.02.2015 09:35:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Regulamin Konkursu i Zgłoszenie do artykułu Konkurs BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLE organizowany przez KRUS
10.02.2015 09:34:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Konkurs BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLE organizowany przez KRUS
09.02.2015 15:16:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Nabór Księgowy do artykułu Nabór na wolne stanowisko
09.02.2015 15:15:34 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Nabór na wolne stanowisko
09.02.2015 09:41:15 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Charakterystyka Gminy Czarnia
09.02.2015 09:39:08 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Krótka charakterystyka Gminy Czarnia
05.02.2015 12:41:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja
05.02.2015 09:24:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik konsultacja społeczna nadleśnictwa Myszyniec do artykułu Informacja w sprawie konsultacji społecznych
05.02.2015 09:22:45 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja w sprawie konsultacji społecznych
03.02.2015 12:06:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Komunikat KRUS do artykułu Komunikat dla płatników składek w KRUS
03.02.2015 12:06:27 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Komunikat dla płatników składek w KRUS
03.02.2015 12:05:34 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Komunikat dla płatników składek w KRUS
03.02.2015 10:52:13 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:50:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radna Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:49:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:49:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:49:23 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:49:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:48:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:48:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:48:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:47:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radna Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:47:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radna Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:47:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radna Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:47:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radna Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:46:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radna Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:46:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wiceprzewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:45:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:44:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wójt Gminy Czarnia do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:42:45 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:39:27 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:38:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
30.01.2015 10:25:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie
30.01.2015 10:24:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
30.01.2015 10:23:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja nr 03/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.01.2015 10:22:57 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja nr 03/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.01.2015 10:21:45 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Decyzja nr 03/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z artykułu Obwieszczenie
30.01.2015 10:19:17 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Obwieszczenie z artykułu Obwieszczenie
menu