menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
11.03.2015 08:43:14 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 04 marca 2015 roku do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
11.03.2015 08:35:40 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Odpowiedź na zapytanie Wykonawców do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
11.03.2015 08:27:32 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała NR IV/25/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XIII/61/04 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2004 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
11.03.2015 08:22:01 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Uchwała NR IV/25/15 Rady Gminy czarnia z dnia 04 marca 2015 w sprawie uchwalenia zmainy uchwłay Nr XII/61/04 Rady Gminy Czarnia z 27 września 2004 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
11.03.2015 08:20:34 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała NR IV/25/15 Rady Gminy czarnia z dnia 04 marca 2015 w sprawie uchwalenia zmainy uchwłay Nr XII/61/04 Rady Gminy Czarnia z 27 września 2004 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy C Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
10.03.2015 13:03:30 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
10.03.2015 13:03:00 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
10.03.2015 13:02:23 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
05.03.2015 12:07:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego do artykułu Obwieszczenie STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
05.03.2015 12:06:58 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z artykułu Obwieszczenie STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
05.03.2015 12:05:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego do artykułu Obwieszczenie STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
05.03.2015 12:03:01 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik obwieszczenie z artykułu Obwieszczenie STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
03.03.2015 15:15:23 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Zaproszenie
03.03.2015 15:14:27 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zaproszenie
03.03.2015 15:04:16 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Przewodniczący Rady Gminy Czarnia
03.03.2015 15:00:41 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Przewodniczący Rady Gminy Czarnia
03.03.2015 14:05:41 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja PREZESA KRUS
03.03.2015 14:05:15 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Informacja PREZESA KRUS
25.02.2015 14:52:57 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Nabór na wolne stanowisko
23.02.2015 13:25:40 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
23.02.2015 12:49:08 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr III/24/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
23.02.2015 12:45:41 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała NR III/23/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
23.02.2015 12:41:27 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała NR III/22/2015 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 luty 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
20.02.2015 13:33:41 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Godziny pracy Urzędu Gminy Czarnia
20.02.2015 11:19:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Regulamin do artykułu KONKURS KRUS Zwierzaki to nie pluszaki!
20.02.2015 11:18:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KONKURS KRUS Zwierzaki to nie pluszaki!
18.02.2015 13:47:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
18.02.2015 13:46:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
17.02.2015 09:48:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
17.02.2015 09:48:27 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wzór umowy z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
17.02.2015 09:48:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
17.02.2015 09:47:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
17.02.2015 09:47:22 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:20:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:20:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:19:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:18:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:17:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:17:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:17:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:17:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz zrealizowanych robót przez wykonawcę do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:16:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:16:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. przez Wykonawcę do wyk. przez podw. - zał. nr 1 do ofert Wykonawcy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:15:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:15:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:15:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:14:06 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem. z kategorii Inne zamówienia
16.02.2015 11:11:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu
16.02.2015 11:11:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu
16.02.2015 11:11:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu
menu