menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Data Redaktor Zmiana
15.12.2014 17:11:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Prognoza oddziaływania na środowisko do artykułu Prognoza Oddziaływania na Środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod projektowaną napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu 400 kV relacji Ostrołęka-Olsztyn Matki
15.12.2014 17:10:05 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Prognoza Oddziaływania na Środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod projektowaną napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu 400 kV relacji Ostrołęka-Olsztyn Matki
10.12.2014 12:17:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji cel;u publicznego.
10.12.2014 12:16:55 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji cel;u publicznego.
09.12.2014 16:06:37 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
09.12.2014 15:57:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie. do artykułu Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie gminy Czarnia
09.12.2014 15:56:33 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie gminy Czarnia
09.12.2014 15:40:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie. do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie gminy Czarnia.
09.12.2014 15:38:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie gminy Czarnia.
09.12.2014 15:33:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie. do artykułu Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie gminy Czarnia.
09.12.2014 15:32:28 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie gminy Czarnia.
09.12.2014 15:27:45 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie. do artykułu Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn ątki na terenie gminy Czarnia.
09.12.2014 15:27:24 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn ątki na terenie gminy Czarnia.
09.12.2014 15:21:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogloszenie. do artykułu Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
09.12.2014 15:20:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnia.
09.12.2014 15:16:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie. do artykułu Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia
09.12.2014 15:15:44 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia
09.12.2014 13:20:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia.
09.12.2014 13:19:14 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia.
09.12.2014 13:09:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia
09.12.2014 13:08:21 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia
09.12.2014 13:03:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia.
09.12.2014 13:02:25 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia.
09.12.2014 12:56:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka- Olsztyn Matki na terenie gminy Czarnia.
09.12.2014 12:55:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka- Olsztyn Matki na terenie gminy Czarnia.
09.12.2014 09:31:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie. do artykułu Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunkjów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
09.12.2014 09:30:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunkjów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia.
09.12.2014 08:51:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia
09.12.2014 08:50:52 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnia
09.12.2014 07:57:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie. do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia.
09.12.2014 07:57:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia.
09.12.2014 07:52:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie. do artykułu Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej NN400kV Ostrołęka - Olszrtyn Mątki na terenie Gminy Czarnia
09.12.2014 07:51:38 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej NN400kV Ostrołęka - Olszrtyn Mątki na terenie Gminy Czarnia
09.12.2014 07:44:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie. do artykułu Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarni.
09.12.2014 07:44:00 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarni.
09.12.2014 07:38:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia
09.12.2014 07:38:08 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia
08.12.2014 12:30:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
08.12.2014 12:29:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
04.12.2014 21:08:02 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Sekretarz Gminy
04.12.2014 21:06:01 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Sekretarz Gminy
04.12.2014 21:03:07 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Sekretarz Gminy
04.12.2014 20:57:39 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Marek Piórkowski - Wójt Gminy Czarnia w kadencji 2018-2023
04.12.2014 20:39:03 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Skład Rady Gminy Czarnia w kadencji 2014 - 2018
04.12.2014 20:36:39 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Skład Rady Gminy Czarnia w kadencji 2014 - 2018
28.11.2014 12:27:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr 200 do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014 rok.
28.11.2014 12:25:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014 rok.
28.11.2014 12:13:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr 199 do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017
28.11.2014 12:11:13 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014 - 2017
28.11.2014 12:08:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr 196 do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014 r.
menu