menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Data Redaktor Zmiana
08.01.2015 07:25:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/8/2014r. Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sp;rawie uchwalenia uchwały budzetowej Gminy Czarnia na rok 2015. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:19:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Fonansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2018 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:16:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:12:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:08:47 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
07.01.2015 12:23:52 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
07.01.2015 12:22:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Umowa do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
07.01.2015 12:22:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
07.01.2015 12:21:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
07.01.2015 12:19:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
31.12.2014 13:53:09 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Komisja Rewizyjna
31.12.2014 13:50:39 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Komisja Finansów , Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa
31.12.2014 13:48:46 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Komisja Oświaty , Kultury i Spraw Socjalnych
31.12.2014 13:19:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2014 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
31.12.2014 13:18:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy Czarnia na rok 2014. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
31.12.2014 13:15:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przedłozenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarnia na rok 2015. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
31.12.2014 13:06:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przedłozenia projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2018. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
31.12.2014 10:44:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr I/4/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
31.12.2014 10:43:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr I/3/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
31.12.2014 10:41:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
31.12.2014 10:40:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
31.12.2014 10:30:50 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
31.12.2014 10:28:52 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
31.12.2014 10:26:24 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
31.12.2014 10:15:20 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
24.12.2014 10:03:01 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenia. do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.12.2014 10:02:32 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.12.2014 14:56:31 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie. do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
17.12.2014 14:55:53 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
17.12.2014 14:53:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.12.2014 14:52:40 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.12.2014 18:35:03 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Prognoza do artykułu Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod projektowaną napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu 400kV realzcji Ostrołęka - Olsztyn Mątki
15.12.2014 18:34:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod projektowaną napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu 400kV realzcji Ostrołęka - Olsztyn Mątki
15.12.2014 18:27:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia.
15.12.2014 18:25:47 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia.
15.12.2014 18:23:32 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia.
15.12.2014 18:19:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia.
15.12.2014 18:17:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia.
15.12.2014 18:15:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia.
15.12.2014 18:13:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu Projekt Uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia.
15.12.2014 18:12:36 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia.
15.12.2014 18:04:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Fragmentu Przebiegu Dwutorowej Linii Elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na Terenie Gminy Czarnia.
15.12.2014 18:01:08 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Fragmentu Przebiegu Dwutorowej Linii Elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na Terenie Gminy Czarnia.
15.12.2014 17:57:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik MPZP do artykułu Projekt Uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Fragmentu Przebiegu Dwutorowej Linii Elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na Terenie Gminy Czarnia.
15.12.2014 17:56:31 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Projekt Uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Fragmentu Przebiegu Dwutorowej Linii Elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na Terenie Gminy Czarnia.
15.12.2014 17:53:20 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Fragmentu Przebiegu Dwutorowej Linii Elektroenergetycznej NN 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na Terenie Gminy Czarnia.
15.12.2014 17:34:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnia
15.12.2014 17:31:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik do artykułu Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnia
15.12.2014 17:28:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnia do artykułu Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnia
15.12.2014 17:26:46 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnia
menu