menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Data Redaktor Zmiana
26.03.2015 13:15:10 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 ARKUSZ 5 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
26.03.2015 13:13:54 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 ARKUSZ 4 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
26.03.2015 13:12:27 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 ARKUSZ 3 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
26.03.2015 13:11:11 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 ARKUSZ 2 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
26.03.2015 13:09:35 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 ARKUSZ 1 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
26.03.2015 13:06:07 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
26.03.2015 13:05:27 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
26.03.2015 13:04:23 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia do Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
26.03.2015 13:00:42 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 w spraie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej nn 400 kV Ostrołęka- Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia z Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
26.03.2015 13:00:16 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 w spraie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej nn 400 kV Ostrołęka- Olsztyn Mątki na terenie Gminy Czarnia do a Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
26.03.2015 12:11:14 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy
24.03.2015 12:53:25 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
24.03.2015 12:52:52 Stanisław Ścibek Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
23.03.2015 09:44:44 Paulina Sztemberg Dodany załącznik OBWIESZCZENIE do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
23.03.2015 09:44:02 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
12.03.2015 12:30:10 Paulina Sztemberg Dodany załącznik OBWIESZCZENIE do artykułu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
12.03.2015 12:29:48 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
12.03.2015 07:47:08 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
12.03.2015 07:43:04 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
12.03.2015 07:42:40 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
12.03.2015 07:40:25 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarnia
11.03.2015 08:57:19 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 04 marca 2015 roku do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
11.03.2015 08:55:28 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 04 marca 2015 roku do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
11.03.2015 08:49:32 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 04 marca 2015 roku do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
11.03.2015 08:43:14 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 04 marca 2015 roku do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
11.03.2015 08:35:40 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Odpowiedź na zapytanie Wykonawców do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
11.03.2015 08:27:32 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała NR IV/25/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XIII/61/04 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 września 2004 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
11.03.2015 08:22:01 Paulina Sztemberg Usunięty załącznik Uchwała NR IV/25/15 Rady Gminy czarnia z dnia 04 marca 2015 w sprawie uchwalenia zmainy uchwłay Nr XII/61/04 Rady Gminy Czarnia z 27 września 2004 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
11.03.2015 08:20:34 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała NR IV/25/15 Rady Gminy czarnia z dnia 04 marca 2015 w sprawie uchwalenia zmainy uchwłay Nr XII/61/04 Rady Gminy Czarnia z 27 września 2004 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy C Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
10.03.2015 13:03:30 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
10.03.2015 13:03:00 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
10.03.2015 13:02:23 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
05.03.2015 12:07:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego do artykułu Obwieszczenie STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
05.03.2015 12:06:58 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z artykułu Obwieszczenie STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
05.03.2015 12:05:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego do artykułu Obwieszczenie STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
05.03.2015 12:03:01 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik obwieszczenie z artykułu Obwieszczenie STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
03.03.2015 15:15:23 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Zaproszenie
03.03.2015 15:14:27 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zaproszenie
03.03.2015 15:04:16 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Przewodniczący Rady Gminy Czarnia
03.03.2015 15:00:41 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Przewodniczący Rady Gminy Czarnia
03.03.2015 14:05:41 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja PREZESA KRUS
03.03.2015 14:05:15 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Informacja PREZESA KRUS
25.02.2015 14:52:57 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Nabór na wolne stanowisko
23.02.2015 13:25:40 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
23.02.2015 12:49:08 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr III/24/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
23.02.2015 12:45:41 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała NR III/23/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
23.02.2015 12:41:27 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała NR III/22/2015 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 luty 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
20.02.2015 13:33:41 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Godziny pracy Urzędu Gminy Czarnia
20.02.2015 11:19:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Regulamin do artykułu KONKURS KRUS Zwierzaki to nie pluszaki!
20.02.2015 11:18:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KONKURS KRUS Zwierzaki to nie pluszaki!
menu