menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Data Redaktor Zmiana
15.04.2015 11:06:41 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu
15.04.2015 11:06:05 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. do artykułu
15.04.2015 11:05:52 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu
15.04.2015 11:05:40 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu
15.04.2015 11:05:26 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu
15.04.2015 11:05:09 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Wykaz zrealizowanych robót przez wykonawcę do artykułu
15.04.2015 11:04:53 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. do artykułu
15.04.2015 11:04:32 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. przez Wykonawcę do wyk. przez podw. - zał. nr 1 do ofert Wykonawcy. do artykułu
15.04.2015 11:04:17 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu
15.04.2015 11:03:56 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu
15.04.2015 11:03:38 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu
15.04.2015 11:03:07 Stanisław Ścibek Dodany nowy artykuł
15.04.2015 10:13:25 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
15.04.2015 10:09:43 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
15.04.2015 08:04:07 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VI/36/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
15.04.2015 08:00:08 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy oraz zasady rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
15.04.2015 07:58:05 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowani Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
15.04.2015 07:54:17 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnia służebnością przesyłu do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
15.04.2015 07:50:52 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
15.04.2015 07:47:54 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VI/31/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
15.04.2015 07:44:35 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VI/30/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
15.04.2015 07:40:32 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VI/29/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Czarnia w roku 2015 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
13.04.2015 13:51:44 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów
13.04.2015 09:03:48 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 7/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2015 r do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
13.04.2015 09:02:42 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 7/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 marca 2015 r do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
13.04.2015 08:57:23 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta gminy czarnia z dnia 27 marca 2015 r w sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2014 rok do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
09.04.2015 12:24:05 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji
09.04.2015 12:23:16 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji
09.04.2015 12:21:31 Paulina Sztemberg Dodany załącznik INFORMACJA o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Czarnia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. do art Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji
09.04.2015 12:20:37 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji
09.04.2015 11:49:10 Paulina Sztemberg Dodany załącznik WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY CZARNIA przeznaczonych do nieodpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień Wykaz miejsc na ogłoszenia
09.04.2015 11:48:27 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Wykaz miejsc na ogłoszenia
07.04.2015 12:21:28 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 07 kwietnia 2015 do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 07 kwietnia 2015 r.
07.04.2015 12:20:27 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z dnia 07 kwietnia 2015 r.
07.04.2015 10:26:52 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
03.04.2015 12:43:35 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 02 luty 2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
03.04.2015 12:41:46 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 02 lutego 2015 r w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i wydania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
03.04.2015 12:38:24 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartał 2014 roku, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych n Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
03.04.2015 10:23:57 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
03.04.2015 10:23:34 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia
30.03.2015 14:59:54 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 stycznia 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
27.03.2015 10:56:27 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołeckiego
27.03.2015 10:55:50 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołeckiego
26.03.2015 14:06:07 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
26.03.2015 13:33:43 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/27/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
26.03.2015 13:33:13 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
26.03.2015 13:32:18 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 ARKUSZ 2 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
26.03.2015 13:29:42 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 ARKUSZ 1 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
26.03.2015 13:27:24 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr V/27/15 Rady gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 KV Ostrołęka - Olsztyn Mątki na tere Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
26.03.2015 13:16:24 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18.03.2015 ARKUSZ 6 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
menu