menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
08.01.2015 12:17:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2015 roku w Urzędzie Gminy Czarnia . do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
08.01.2015 12:12:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie tygodniowego rozkladu i wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy Czarnia w 2015r. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
08.01.2015 12:09:54 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
08.01.2015 09:01:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budzetowej Gminy Czarnia na rok 2015. do artykułu Budżet Gminy Czarnia na 2015 rok.
08.01.2015 08:54:48 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Budżet Gminy Czarnia na 2015 rok.
08.01.2015 08:53:58 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnia na lata 2015-2018.
08.01.2015 08:51:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015 - 2018. do artykułu Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnia na lata 2015-2018.
08.01.2015 08:48:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnia na lata 2015-2018.
08.01.2015 08:46:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014r. do artykułu Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014r.
08.01.2015 08:43:06 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana budżetu Gminy Czarnia na 2014r.
08.01.2015 08:41:20 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017. do artykułu Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017
08.01.2015 08:38:47 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017
08.01.2015 08:26:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ucwała Nr II/21/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2015rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 08:11:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/20/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Czarnia na lata 2015-2020. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:59:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/19/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:57:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/18/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:55:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/17/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Surowe. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:51:05 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/16/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołrtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Rutkowo. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:48:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/15/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Mikchałowo. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:47:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/14/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysa i członków Rad Sołeckiej w sołectwie Długie. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:45:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Czarnia. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:41:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Cyk. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:34:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Cupel. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:32:33 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarzadzenia wyborów i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Brzozowy Kąt. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:30:30 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/9/14 Rady G miny Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Bandysie. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:25:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/8/2014r. Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sp;rawie uchwalenia uchwały budzetowej Gminy Czarnia na rok 2015. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:19:13 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Fonansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2018 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:16:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:12:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2014-2017. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
08.01.2015 07:08:47 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
07.01.2015 12:23:52 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
07.01.2015 12:22:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Umowa do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
07.01.2015 12:22:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
07.01.2015 12:21:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik SIWZ do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
07.01.2015 12:19:04 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
31.12.2014 13:53:09 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Komisja Rewizyjna
31.12.2014 13:50:39 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Komisja Finansów , Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa
31.12.2014 13:48:46 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Komisja Oświaty , Kultury i Spraw Socjalnych
31.12.2014 13:19:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2014 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
31.12.2014 13:18:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy Czarnia na rok 2014. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
31.12.2014 13:15:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przedłozenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarnia na rok 2015. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
31.12.2014 13:06:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przedłozenia projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2018. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2014 - zarządzenia o numerach od 1 do ......
31.12.2014 10:44:25 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr I/4/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
31.12.2014 10:43:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała nr I/3/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
31.12.2014 10:41:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
31.12.2014 10:40:50 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
31.12.2014 10:30:50 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
31.12.2014 10:28:52 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2010-2014 ciąg dalszy.
31.12.2014 10:26:24 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
31.12.2014 10:15:20 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
menu