menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Data Redaktor Zmiana
03.02.2015 10:49:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:48:52 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:48:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:48:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radny Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:47:40 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radna Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:47:28 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radna Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:47:15 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radna Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:47:02 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radna Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:46:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Radna Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:46:11 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wiceprzewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:45:21 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:44:07 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wójt Gminy Czarnia do artykułu Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:42:45 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:39:27 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
03.02.2015 10:38:56 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018
30.01.2015 10:25:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie
30.01.2015 10:24:31 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
30.01.2015 10:23:54 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja nr 03/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.01.2015 10:22:57 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja nr 03/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.01.2015 10:21:45 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Decyzja nr 03/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z artykułu Obwieszczenie
30.01.2015 10:19:17 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Obwieszczenie z artykułu Obwieszczenie
30.01.2015 10:19:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie
30.01.2015 10:18:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja nr 03/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do artykułu Obwieszczenie
30.01.2015 10:17:16 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Decyzja z artykułu Obwieszczenie
30.01.2015 10:17:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja do artykułu Obwieszczenie
30.01.2015 10:10:57 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie. do artykułu Obwieszczenie
30.01.2015 10:10:24 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
30.01.2015 10:08:09 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja do artykułu Decyzja nr 02/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.01.2015 10:03:59 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Decyzja nr 02/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.01.2015 10:03:37 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja nr 02/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.01.2015 10:00:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie
30.01.2015 10:00:01 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
30.01.2015 08:34:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Decyzja nr 01/2015 do artykułu Decyzja Nr 01/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.01.2015 08:33:51 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 01/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.01.2015 16:35:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4 do artykułu Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2014r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budzetowych.
28.01.2015 16:35:12 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za IV kwartały 2014r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budzetowych.
28.01.2015 16:31:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała RIO do artykułu Uchwała Nr Os.26.2015 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budzetowej Gminy Czarnia na 2015 rok.
28.01.2015 16:31:19 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.26.2015 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budzetowej Gminy Czarnia na 2015 rok.
28.01.2015 16:26:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała RIO do artykułu Uchwała Nr Os.25.2015 Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnia przyjętej w Uchwale Nr II/7/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2018.
28.01.2015 16:26:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.25.2015 Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarnia przyjętej w Uchwale Nr II/7/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2018.
23.01.2015 07:39:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
23.01.2015 07:38:59 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
23.01.2015 07:38:00 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
22.01.2015 08:10:46 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni
22.01.2015 08:09:02 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni
20.01.2015 14:17:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze do artykułu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Przygotowanie, dowiezienie oraz wydanie gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Czarnia
09.01.2015 13:39:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
09.01.2015 13:39:17 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
08.01.2015 14:21:41 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2015 r,. w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2015 r. w Urzedzie Gminy Czarnia. do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
08.01.2015 14:18:12 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2015 roku w Urzędzie Gminy Czarnia . z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
menu