menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Data Redaktor Zmiana
21.07.2015 14:47:45 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE
20.07.2015 11:51:40 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 10.07.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 10.07.2015
20.07.2015 11:51:18 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 10.07.2015
14.07.2015 07:37:13 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Wykaz miejsc na terenie gminy Czarnia przeznaczonych do nieodpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów do artykułu Wykaz miejsc na ogłoszenia
14.07.2015 07:29:21 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Wykaz miejsc na ogłoszenia
14.07.2015 07:28:55 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Wykaz miejsc na ogłoszenia
09.07.2015 07:31:56 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
09.07.2015 07:31:18 Stanisław Ścibek Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
08.07.2015 12:13:03 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Wykaz przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości w gminie Czarnia do artykułu Wykaz
08.07.2015 12:12:14 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Wykaz
06.07.2015 14:19:47 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 14:14:21 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/49/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie zgłoszenia kandydatury do dorocznej Nagrody Starosty Ostrołęckiego do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 14:12:45 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 14:11:33 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 14:10:26 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/46/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 14:09:24 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest przedstawienie radzie gminy opinii o złoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce do artyk Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 14:04:57 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 14:02:35 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 13:59:43 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/42/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie absolutorim dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 13:56:03 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/41/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnaej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 13:50:08 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Czarni na malowanie wnętrza kościoła parafialnego w Czarni wpisanego do rejestru zabytk Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 13:34:23 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
06.07.2015 13:33:38 Stanisław Ścibek Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.07.2015 14:53:11 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy czarnia z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę Rady Gminy Czarnia nr V/27/15 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowgo planu zagospodarow Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
03.07.2015 14:34:29 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VII/37/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 12 czerwca 2015r w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę Rady Gminy Czarnia nr V/26/15 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowgo planu zagospodarowa Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
03.07.2015 12:27:09 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
24.06.2015 10:32:16 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy
19.06.2015 07:42:31 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
19.06.2015 07:42:19 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
19.06.2015 07:42:00 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. przez Wykonawcę do wyk. przez podw. - zał. nr 1 do ofert Wykonawcy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
19.06.2015 07:41:47 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
19.06.2015 07:41:34 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Wykaz zrealizowanych usług do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
19.06.2015 07:41:13 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków udz. w postępowaniu i o nie pod. wykluczena z postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
19.06.2015 07:40:02 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
19.06.2015 07:39:45 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Wykaz środków transportu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
19.06.2015 07:39:08 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
19.06.2015 07:38:44 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Szczególowy opis tras dowozu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
19.06.2015 07:38:03 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
19.06.2015 07:37:43 Stanisław Ścibek Usunięty załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
19.06.2015 07:37:31 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
19.06.2015 07:36:44 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
19.06.2015 07:36:02 Stanisław Ścibek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
17.06.2015 08:23:42 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 15.06.2015 do artykułu Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
17.06.2015 08:22:53 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
17.06.2015 08:22:37 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
17.06.2015 07:27:48 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 15.06.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 15.06.2015
17.06.2015 07:26:40 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 15.06.2015
11.06.2015 13:47:17 Paulina Sztemberg Dodany załącznik OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarnia z 10.06.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 10.06.2015
11.06.2015 13:46:27 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 10.06.2015
10.06.2015 14:37:10 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Stanisław Brodzik - Dyrektor Zespołu Szkół w Surowem do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
menu