menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Data Redaktor Zmiana
23.02.2015 12:41:27 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Uchwała NR III/22/2015 Rady Gminy Czarnia z dnia 17 luty 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
20.02.2015 13:33:41 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Godziny pracy Urzędu Gminy Czarnia
20.02.2015 11:19:53 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Regulamin do artykułu KONKURS KRUS Zwierzaki to nie pluszaki!
20.02.2015 11:18:30 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł KONKURS KRUS Zwierzaki to nie pluszaki!
18.02.2015 13:47:14 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
18.02.2015 13:46:39 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
17.02.2015 09:48:42 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
17.02.2015 09:48:27 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Wzór umowy z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
17.02.2015 09:48:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
17.02.2015 09:47:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
17.02.2015 09:47:22 Grzegorz Kamzelski Usunięty załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:20:48 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:20:36 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:19:29 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:18:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:17:49 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:17:34 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:17:18 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:17:04 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz zrealizowanych robót przez wykonawcę do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:16:38 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:16:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. przez Wykonawcę do wyk. przez podw. - zał. nr 1 do ofert Wykonawcy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:15:58 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:15:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:15:27 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem.
16.02.2015 11:14:06 Grzegorz Kamzelski Usunięto artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Surowem. z kategorii Inne zamówienia
16.02.2015 11:11:44 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu
16.02.2015 11:11:19 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu
16.02.2015 11:11:00 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu
16.02.2015 11:09:22 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku przynalezności do grupy kapitałowej. do artykułu
16.02.2015 11:09:10 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej. do artykułu
16.02.2015 11:08:55 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu
16.02.2015 11:08:35 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu
16.02.2015 11:07:56 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz zrealizowanych robót przez wykonawcę do artykułu
16.02.2015 11:07:16 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Ośw. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. do artykułu
16.02.2015 11:06:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Wykaz części zamówienia przew. przez Wykonawcę do wyk. przez podw. - zał. nr 1 do ofert Wykonawcy. do artykułu
16.02.2015 11:06:37 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Formularz ofertowy. do artykułu
16.02.2015 11:05:17 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). do artykułu
16.02.2015 11:04:22 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł
16.02.2015 11:03:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł
11.02.2015 11:56:51 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik obwieszczenie do artykułu OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
11.02.2015 11:56:20 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
10.02.2015 09:37:20 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Konkurs BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLE organizowany przez KRUS
10.02.2015 09:35:59 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Regulamin Konkursu i Zgłoszenie do artykułu Konkurs BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLE organizowany przez KRUS
10.02.2015 09:34:43 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Konkurs BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLE organizowany przez KRUS
09.02.2015 15:16:12 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik Nabór Księgowy do artykułu Nabór na wolne stanowisko
09.02.2015 15:15:34 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Nabór na wolne stanowisko
09.02.2015 09:41:15 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Charakterystyka Gminy Czarnia
09.02.2015 09:39:08 Grzegorz Kamzelski Edytowano artykuł Krótka charakterystyka Gminy Czarnia
05.02.2015 12:41:03 Grzegorz Kamzelski Dodany nowy artykuł Informacja
05.02.2015 09:24:43 Grzegorz Kamzelski Dodany załącznik konsultacja społeczna nadleśnictwa Myszyniec do artykułu Informacja w sprawie konsultacji społecznych
menu