menu
menu Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Data Redaktor Zmiana
13.08.2015 07:40:26 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy
07.08.2015 12:01:12 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE
07.08.2015 08:53:21 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Informacja
07.08.2015 08:41:07 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Informacja
07.08.2015 08:40:39 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Informacja
07.08.2015 08:38:44 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Informacja
07.08.2015 08:37:33 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Informacja
07.08.2015 08:36:49 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Informacja
04.08.2015 13:40:44 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania Wójta Gminy Czarnia w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Czarnia do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
04.08.2015 13:25:38 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Czarnia do uruchomienia i kierowania akcją kurierską oraz do posługiwania się z treścią tabeli sygnałowej Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
28.07.2015 13:31:01 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lipca 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
28.07.2015 13:22:12 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnia za II kwartał 2015 roku, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych na Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 - zarządzenia o numerach od 1 do ........
28.07.2015 13:14:45 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięncia do artykułu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
28.07.2015 13:05:12 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
28.07.2015 13:02:32 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 27.07.2015 do artykułu Obwiesczenie Wojta Gminy z 27.07.2015
28.07.2015 13:01:42 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta z 27.07.2015 do artykułu Obwiesczenie Wojta Gminy z 27.07.2015
28.07.2015 13:00:34 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwiesczenie Wojta Gminy z 27.07.2015
28.07.2015 08:46:09 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Wykaz nieruchomośic przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bez przetargowym położonych we wsi Bandysie do artykułu Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia
28.07.2015 08:45:31 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Wykaz nieruchomośic przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bez przetargowym położonych we wsi Czarnia do artykułu Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia
28.07.2015 08:43:55 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia
22.07.2015 07:48:19 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta z dnia 17 lipca 2015 o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17 lipca 2015
22.07.2015 07:47:04 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 17 lipca 2015
22.07.2015 07:44:15 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł ZAPROSZENIE
21.07.2015 14:54:46 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł ZAPROSZENIE
21.07.2015 14:52:28 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł ZAPROSZENIE
21.07.2015 14:49:18 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł ZAPROSZENIE
21.07.2015 14:47:45 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE
20.07.2015 11:51:40 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 10.07.2015 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 10.07.2015
20.07.2015 11:51:18 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnia z 10.07.2015
14.07.2015 07:37:13 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Wykaz miejsc na terenie gminy Czarnia przeznaczonych do nieodpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów do artykułu Wykaz miejsc na ogłoszenia
14.07.2015 07:29:21 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Wykaz miejsc na ogłoszenia
14.07.2015 07:28:55 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Wykaz miejsc na ogłoszenia
09.07.2015 07:31:56 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
09.07.2015 07:31:18 Stanisław Ścibek Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i w Surowem.
08.07.2015 12:13:03 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Wykaz przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości w gminie Czarnia do artykułu Wykaz
08.07.2015 12:12:14 Paulina Sztemberg Dodany nowy artykuł Wykaz
06.07.2015 14:19:47 Paulina Sztemberg Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 14:14:21 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/49/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie zgłoszenia kandydatury do dorocznej Nagrody Starosty Ostrołęckiego do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 14:12:45 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Czarnia do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 14:11:33 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 14:10:26 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/46/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 14:09:24 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest przedstawienie radzie gminy opinii o złoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce do artyk Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 14:04:57 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 rok do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 14:02:35 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2015-2020 do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 13:59:43 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/42/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie absolutorim dla Wójta Gminy Czarnia z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 13:56:03 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/41/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnaej Biblioteki Publicznej w Czarni do artykułu Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 13:50:08 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Czarni na malowanie wnętrza kościoła parafialnego w Czarni wpisanego do rejestru zabytk Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
06.07.2015 13:34:23 Stanisław Ścibek Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
06.07.2015 13:33:38 Stanisław Ścibek Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III.
03.07.2015 14:53:11 Paulina Sztemberg Dodany załącznik Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy czarnia z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę Rady Gminy Czarnia nr V/27/15 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowgo planu zagospodarow Uchwały Rady Gminy Czarnia - Kadencja 2014 - 2018
menu